Bai Tho Ve Cay 640x480
Bài thơ về cây đặc sắc được yêu thích nhất của nhà thơ Đinh Xuân Tửu

là một tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Đinh Xuân Tửu. Ông...