Van Canh Chua1 640x426
Bài thơ Vãn Cảnh Chùa hấp dẫn nhất của nhà thơ Phan Liên Khê

Bài là một thi phẩm nổi bật cho phong cách thơ của Phan...