Truong Han Ca 640x360
Thi phẩm Trường Hận Ca đặc sắc được yêu thích nhất của Bạch Cư Dị

là một thi phẩm xuất sắc vang danh của nhà thơ Bạch Cư...