bài thơ tết đang vào nhà
Bài thơ Tết đang vào nhà (Nguyễn Hồng Kiêm) – Bức tranh ngày Tết tươi vui

 là một trong những bài thơ thiếu nhi chủ đề tết vô cùng vui...