Sang Thang Nam
Sáng Tháng Năm – Bài thơ mang ý nghĩa sâu sắc nhất của nhà thơ Tố Hữu

là một thi phẩm nổi bật cho phong cách sáng tác của nhà...