Renh Renh Rang Rang
Rềnh Rềnh Ràng Ràng – Bài thơ đặc sắc được yêu thích nhất

là một bài thơ hay gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế...