Nguye1bb87t Ce1baa7m
Nguyệt Cầm – Bài thơ đặc sắc hấp dẫn nhất của Xuân Diệu

là một thi phẩm đặc sắc của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu....