Me Tom
Mẹ Tơm – Bài ca người mẹ Việt Nam anh hùng của Tố Hữu

là một thi phẩm xuất sắc của nhà thơ Tố Hữu. Thi phẩm...