Bai Tho Khuc Thuy Du
Bài Thơ Khúc Thụy Du – Quằn Quại Nỗi Đau Chiến Tranh Khôn Nguôi

là một tác phẩm đặc sắc của nhà thơ Du tử Lê. Ông...