3 48 640x903
Bài thơ Giang Hồ ( Phạm Hữu Quang ) đặc sắc đi cùng năm tháng

đã làm nên tên tuổi của nhà thơ Phạm Hữu Quang trong làng...