Dong Ho Qua Lac1 1
Bài thơ đồng hồ quả lắc đặc sắc nhất của nhà thơ Đinh Xuân Tửu

là một tác phẩm nổi bật cho phong cách thơ Đinh Xuân Tửu....