Ao Lua Ha Dong
Áo Lụa Hà Đông – Bài thơ đi cùng năm tháng của thi sĩ Nguyên Sa

là một thi phẩm đặc sắc của nhà thơ Nguyên Sa. Về phương...