Bai Ca Xuan 68
Bài Ca Xuân 68 – Lời khích lệ nhân dân tiến công bảo vệ đất nước

là một thi phẩm gắn liền với sự kiện lịch sử của nhà...