bác ơi
Bác ơi (Tố Hữu) – Nỗi đau, nỗi mất mát khi Bác ra đi

Bài thơ của nhà thơ Tố Hữu là một bài thơ khóc, thể...