Anh De Men1
Anh Dế Mèn – Bài thơ thiếu nhi hấp dẫn của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng

là một tác phẩm đặc sắc nổi bật cho phong cách thơ của...