Quyết định là gì? Nội dung, thẩm quyền ban hành quyết định?

Cập nhật ngày 16/08/2022 bởi mychi

Bài viết Quyết định là gì? Nội dung, thẩm quyền ban hành quyết định? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Quyết định là gì? Nội dung, thẩm quyền ban hành quyết định? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Quyết định là gì? Nội dung, thẩm quyền ban hành quyết định?”

Đánh giá về Quyết định là gì? Nội dung, thẩm quyền ban hành quyết định?


Xem nhanh
365 ngày là số video mà luật sư Thu Đoàn tư vấn
Quý vị có thể đặt câu hỏi nhé:
Luật sư Thu Đoàn : https://bit.ly/2YEhHwr
Dân Ta Phải Biết Luật Ta: https://bit.ly/2KBHD1I
 Website: Dân ta phải biết luật ta http://dantaphaibietluatta.com/
 Facebook:Luật sư Thu Doan: https://bit.ly/2YVcXNX
 Email: [email protected]
XIN LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 02837907727 (Trong giờ hành chính)
Luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu

quyết định là gì? những loại quyết liệt trên thực tế? quyết liệt có phải là văn bản pháp luật không? Căn cứ để ban hành quyết định?

quyết định là một trong các văn bản được nhà nước quy định chặt chẽ về thẩm quyền ban hành cũng như trình tự, hình thức của văn bản này. Từ những nội dung trong văn bản này mà  sẽ có những biện pháp, cách giải quyết.. trong thực tế.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. quyết liệt là gì?
  • 2 2. các loại quyết định trên thực tế:
  • 3 3. quyết định có phải là văn bản pháp luật không?
  • 4 4. Căn cứ để ban hành quyết liệt:

1. quyết liệt là gì?

quyết định là một loại văn bản có tính chất đặc biệt đây vừa là băn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản này được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

quyết liệt được sử dụng để đưa ra những biện pháp, thể chế , các quy định  nhằm thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và nhà nước hoặc dùng để giải quyết công việc mỗi ngày của cá nhân có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức. Văn bản này được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

– quyết liệt có tính chất là văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, những chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết liệt là:

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bộ trưởng; thủ trưởng cơ quan ngang bộ; tổng kiểm toán nhà nước; uỷ ban nhân dân các cấp;

– quyết liệt có tính chất là văn bản áp dụng pháp luật.

có thể kể đến như: Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp; thủ trưởng các bộ phận nhà nước khác, các đơn vị sự nghiệp của nhà ước; cá nhân có thẩm quyền…

quyết định tiếng Anh là: Decision

Trong tiếng Anh quyết định sẽ được định nghĩa như sau:

A decision is a type of document issued by a competent state agency, which may be a legal document or a legal application.

Promulgated to implement the policies of the Party and the State or other competent entities promulgated to resolve agency issues.

According to the provisions of the Law on promulgation of legislative documents 2015, depending on the subjects competent to issue administrative decisions of the type of legal documents, including: the President, the Prime Minister, the General State Audit, People’s Committees of districts and communes.

một số mẫu đoạn văn có dùng từ quyết liệt tiếng Anh để Qúy khách có thể dùng trong giao tiếp:

– Administrative decision is the selection of the subject Decision on an activity a number of options to carry out specific work under certain circumstances in order to accomplish the organization’s objectives

– State administrative management decisions are issued to address issues raised in state administrative management

– The State President shall issue a decision to stipulate: General or partial mobilization, to announce and abolish a state of emergency based on a resolution of the National Assembly Standing Committee; proclaim and abolish the state of emergency throughout the country or in each locality in case the Standing Committee of the National Assembly cannot meet; Other issues are under the authority of the President.

– The Prime Minister issues a decision to regulate:

+ Measures to lead and direct activities of the Government and the state administrative system from the central to local levels, the working regime with members of the Government, local governments and other matters under their jurisdiction. of the Prime Minister;

+ Measures to direct and coordinate activities of Government members; inspect the activities of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and local administrations in the implementation of the Party’s guidelines and policies, the State’s policies and laws.

– The State Auditor General shall issue decisions to regulate state audit standards, audit procedures, audit records..

✅ Mọi người cũng xem : lập trình hướng đối tượng là gì

2. các loại quyết định trên thực tế:

Đối với quyết liệt có tính chất là văn bản quy phạm pháp luật, tuỳ theo thẩm quyền của mỗi chủ thể mà nội dung của quyến định được ban hành để giải quyết các vấn đề khác  nhéu:

+ quyết liệt của Chủ tịch nước:

Được ban hành để tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố hoặc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp nhưng phải căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; hoặc các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

+ quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

Biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính Phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; các chế độ làm việc với các thành viên trong Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác

Biện pháp  chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

+ quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước

Được ban hành để quy định các chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy  trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán

+ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Được ban hành để quy định chi tiết điều khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; Biện pháp thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên về phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách quốc phòng, an ninh ở địa phương và các biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được giao

– Đối với quyết định có tính chất là văn bản áp dụng pháp luật

quyết định với tính chất là văn bản áp dụng được các chủ thể có thẩm quyền thực hiện chức năng nhiệm vụ,quyền hạn mà pháp luật quy định. Vì vậy quyết liệt được sử dụng để giải quyết thường xuyên công việc khác nhau

+ Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự:

Là toàn bộ những vấn đề liên quan đến sử dụng con người trong các bộ phận nhưu bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, cách chức…

+ Trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính:

 Là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, quyết liệt áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và các biện  pháp  xử lý vi  phạm hành chính khác đối với tổ chức, cá nhân có hành vi phạm hành chính.

+ quyết định dùng để giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân

Một quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo được coi là hợp pháp và mang tính khả thi phải đáp ứng được các bắt buộc cả về nội dung và cách thức

+ quyết định trong lĩnh vực tố tụng

Trong trường hợp này quyết liệt được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của quy định pháp luật: như thụ lý vụ việc dân sự, thay đổi thẩm phán, hội thẩm, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết liệt khởi tố, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án…

+ quyết liệt trong lĩnh vực đất đai

Được dùng trong các trường hợp như: phê duyệt quy hoạch; sử dụng đất; giao đất; quy định về giá đất

Ngoài các nội dung vừa nêu ra quyết liệt còn được sử dụng thường xuyên trong các lĩnh vực khác như: Xây dựng, quốc tịch; giáo dục…

3. quyết định có phải là văn bản pháp luật không?

quyết định là văn bản pháp luật, như đã phân tích phía trên quyết định có thể là văn bản quy phạm pháp luật hoặc là văn  bản áp dụng pháp luật

Nhưng dù cho quyết định có thuộc loại văn bản nào đi chăng nữa thì cũng là văn bản pháp luật vì nếu phân loại văn bản pháp luật thì sẽ được chia là hai loại là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật

– quyết định thuộc văn bản quy phạm pháp luật: Là do những cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và được bảo đảm thực hiện; nội dung của quyết định là các quy phạm pháp luật; và được trình bày theo trình tự, hồ sơ được quy định cụ thể trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

– quyết định thuộc văn bản áp dụng pháp luật: có nội dung là mệnh lệnh đối với cá nhân, tổ chức chi tiết và xác định; quyết liệt này được thực hiện một lần trong thực tiễn; được ban hành theo hình thức, hồ sơ theo pháp luật quy định; và do chủ thể có thẩm quyền ban hành.

✅ Mọi người cũng xem : nguyễn văn giàu và lykio là gì của nhau

4. Căn cứ để ban hành quyết định:

Khác với văn bản hành chính, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được điều chỉnh bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể khoản 1 Điều 61 Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

Như vậy, đối với văn bản quy phạm pháp luật thì căn cứ ban hành phải là văn bản quy phạm pháp luật, không căn cứ vào thực tiễn cũng như ý kiến của các cơ quan chuyên môn hay cơ quan khác.

Việc sắp xếp thứ tự căn cứ dựa vào văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng ban hành văn bản rồi mới đến văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung văn bản.

Tóm lại, Hiện tại việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản hành chính thì có quy định cụ thể về căn cứ ban hành, mặc khác chưa hướng dẫn phải ghi căn cứ văn bản nào trước, văn bản nào sau, trường hợp văn bản được sửa đổi, bổ sung thì ghi như thế nào…

Theo quan điểm của Chúng Tôi thì việc sắp xếp thứ tự căn cứ thì sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật trước, văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn sắp xếp ở vị trí đầu tiên rồi mới đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn (Luật rồi đến Nghị định, đến Thông tư….). Trường hợp 2 văn bản có tổng giá trị pháp lý như nhéu thì nên căn cứ vào thời gian ban hành để sắp xếp, văn bản nào ban hành trước thì sắp xếp trước, văn bản nào ban hành sau thì sắp xếp sau.

Về thể thức kỹ thuật trình bày phần căn cứ ban hành văn bản hành chính thì sử dụng chữ nghiêng, cuối mỗi căn cứ có dấu chấm phẩy, căn cứ cuối cùng là dấu chấm (đây là quy định mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Kết luận: Trong vận hành cơ quan hành chính nhà nước thì việc ban hành quyết định hành chính là công việc nhiều, số lượng quyết định hành chính được ban hành rất nhiều. mặc khác, Hiện tại việc xác định căn cứ để ban hành quyết liệt hành chính vẫn còn chưa được quy định cụ thể. Vì vậy, cần nắm bắt các quy định của pháp luật nêu trên đây để vận dụng cho phù hợp.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : dịch vụ chuyển tiền là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.211 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Giá đất là gì? Bảng giá đất là gì? Bảng giá đất được dùng để làm gì? Bảng giá đất không tăng thì người dân được hưởng lợi hay hại gì? Trình tự, giấy tờ xây dựng khung giá đất?

Chứng thực là gì? Quy định của pháp luật về chứng thực? tổng giá trị pháp lý của hồ sơ, văn bản đã được chứng thực? Được phép dùng văn bản chứng thực khi nào? Cơ quan có thẩm quyền chứng thực giấy tờ? Địa điểm và thời gian chứng thực?

Quy định của pháp luật về tham gia giao thông đường bộ? Quy định của pháp luật về vạch kẻ kiểu mắt võng? Quy định về cách thức xử lý vi phạm hành chính khi đi sai vào vạch kẻ kiểu mắt võng?

Quy định của pháp luật về làn đường và việc sử dụng làn đường? Quy định của pháp luật về làn đường BRT? hình thức xử phạt khi đi vào đường BRT?

Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Quy định về nội dung Phiếu lý lịch tư pháp? Quy định về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp? hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật? Quy định về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Tranh chấp lao động là gì? Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động? Có nhất thiết phải thông qua hòa giải để giải quyết tranh chấp?

Đất trồng cây lâu năm là gì? Có được phép xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm không? Mức xử phạt đối với hành vi xây nhà trên đất trồng cây lâu năm? Làm thế nào để có thể xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm được một cách hợp pháp?

Phụ cấp ăn trưa là gì? Quy định của pháp luật về phụ cấp ăn trưa?

Phụ cấp độc hại là gì? Cách tính mức phụ cấp độc hại cho người lao động?

Hộ chiếu là gì? Trên Passport bao gồm những thông tin gì? Hộ chiếu có bao nhiêu loại? Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Passport? Thành phần của giấy tờ xin phép cấp hộ chiếu phổ thông và các bước tiến hành? Các bước tiến hành giấy tờ xin cấp hộ chiếu phổ thông? Thời hạn của hộ chiếu Việt Nam?

Thuế môn bài là gì? Các đối tượng phải nộp thuế môn bài? Các bậc thuế môn bài? Địa điểm kê khai và thời hạn nộp thuế môn bài? Thuế môn bài khi tăng vốn điều lệ? Không kê khai thuế môn bài có bị xử phạt không?

Trái phiếu công ty là gì? Đặc điểm của trái phiếu công ty? Tại sao công ty lại phát hành trái phiếu? Điều kiện phát hành trái phiếu Doanh nghiệp? một vài rủi ro khi tham gia đầu tư trái phiếu của các cá nhân?

Nơi cư trú là gì? Nơi thường trú là gì? Nơi tạm trú là gì? Điều kiện và giấy tờ đăng ký thường trú và tạm trú?

Phiếu lý lịch tư pháp là gì? các loại phiếu lý lịch tư pháp? Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2? Quyền ủy quyền cho cá nhân khác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp? hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2?

Rác thải sinh hoạt là gì? Phân loại rác thải sinh hoạt? Tác hại của rác thải sinh hoạt? quy trình xử lý rác thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt? Quy định về phân loại rác thải sinh hoạt? Mức xử phạt đối với hành vi vứt rác thải bừa bãi?

Quảng cáo là gì? Các hình thức quảng cáo? Các hành vi bị cấm trong quảng cáo? Mức xử phạt đối với hành vi quảng cáo gian dối?

Trình độ văn hóa là gì? Hướng dẫn cách khai chi tiết đối với Sơ yếu lý lịch và giấy tờ xin phép việc?

Sổ H.K là gì? Điều kiện làm sổ hộ khẩu? Trình tự hồ sơ làm sổ H.K?

chứng minh nhân dân là gì? Thông tin trên chứng minh nhân dân gồm những gì? Thời hạn dùng của chứng minh nhân dân là bao lâu kể từ ngày cấp? CMND sẽ được thay thế bằng thẻ Căn cước công dân?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự? hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự? giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự? một vài lưu ý khi hợp pháp hóa lãnh sự?Các câu hỏi về số quyết định là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê số quyết định là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết số quyết định là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết số quyết định là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết số quyết định là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về số quyết định là gì


Các hình ảnh về số quyết định là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về số quyết định là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem nội dung chi tiết về số quyết định là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment