shortcut key là gì?, Từ điển Tiếng Anh

Cập nhật ngày 01/08/2022 bởi mychi

Bài viết shortcut key là gì?, Từ điển Tiếng Anh thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu shortcut key là gì?, Từ điển Tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “shortcut key là gì?, Từ điển Tiếng Anh”

Đánh giá về shortcut key là gì?, Từ điển Tiếng Anh


Xem nhanh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “shortcut key”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ shortcut key, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ shortcut key trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. I set up a shortcut key.

2. F1 is the shortcut key for calling up help.

3. Search | Help | Feedback | Copyright List of access links (Shortcut key:

4. Support physical keyboard operation for all application functions by shortcut key.

5. Demonstrates how to bind a command to a single shortcut key.

6. Activate Panther Battlegroup upgrade on HQ now has a shortcut key.

7. A shortcut key or a name for the macro is required before recording.

8. Use the following shortcut key combinations while you work in the Object Browser window.

9. In the list, select the command you want to assign to a shortcut key combination.

10. Will the shortcut key is not in the form of the file to a folder?

11. To assign a keystroke to the selected button, type the shortcut key combination in the box.

12. To move from one open application to another you must designate a Shortcut key combination when adding the program to the group.

13. 23 To move from one open application to another you must designate a Shortcut key combination when adding the program to the group.Các câu hỏi về shortcut key là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê shortcut key là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết shortcut key là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết shortcut key là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết shortcut key là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về shortcut key là gì


Các hình ảnh về shortcut key là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về shortcut key là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm thông tin về shortcut key là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment