Quyền định đoạt là gì? Quy định về quyền định đoạt tài sản?

Cập nhật ngày 16/08/2022 bởi mychi

Bài viết Quyền định đoạt là gì? Quy định về quyền định đoạt tài sản? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Quyền định đoạt là gì? Quy định về quyền định đoạt tài sản? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Quyền định đoạt là gì? Quy định về quyền định đoạt tài sản?”

Đánh giá về Quyền định đoạt là gì? Quy định về quyền định đoạt tài sản?


Xem nhanh
Tôi mong muốn người Việt Nam phải biết được luật Việt Nam,
Mong muốn trao gởi thông điệp là tất cả người Việt hiểu về pháp luật cơ bản của Việt Nam. Vì vậy chưa trình: DÂN TA PHẢI BIẾT LUẬT TA của Văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh ra đời.
Tôi hy vọng sẽ san sẽ kiến thức pháp luật cơ bản giúp quý vị và các bạn.
19 video tặng người Việt đang sinh sống tại nước ngoài.
29 video trải nghiệm Hàn Quốc
99 video luật Việt Nam cơ bản cho tất cả mọi người
Xuất bản năm 2017
Luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu
• Website:http://luatsudoangiaphuc.com/
• https://twitter.com/doangiaphuc2008
• Facebook: https://www.facebook.com/thudoan.thit...
• G+ Pape: https://plus.google.com/u/0/115726992...
• https://www.blogger.com/blogger.g?blo...
• Email: [email protected]; [email protected];
#Luatsu #ChuSoHuu #BatDongSan

Quyền định đoạt về của cải/tài sản? Điều kiện định đoạt? Chủ thể có quyền định đoạt tài sản? Quyền định đoạt tài sản có bị Giảm không? Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt của cải/tài sản không?

Mỗi cá nhân và tổ chức, cơ quan… đều đặn có những tài sản riêng, thuộc quyền sở hữu của họ, trong đó họ có các quyền chiếm hữu, sử  dụng và định đoạt đối với của cải/tài sản đó. Đối với quyền định đoạt về tài sản được quy định Tại Bộ Luật Dân sự 2015 với các nội dung như việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu sử dụng và tiêu hủy tài sản, Vậy để biết chi tiết về quyền định đoạt là gì? Quy định về quyền định đoạt của cải/tài sản? hãy theo dõi bài viết dưới đây của Chúng Tôi.

Luật sư tư vấn luật Dân sự qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Quyền định đoạt về của cải/tài sản 

Quyền định đoạt về của cải/tài sản theo quy định của pháp luật được quy định chi tiết trong Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, quyền định đoạt tại Điều 192 Bộ luật dân sự năm 2015 được quy định như sau: Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy của cải/tài sản.

2. Điều kiện định đoạt

Pháp luật quy định cho cá nhân là chủ sở hữu hoặc không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt của cải/tài sản, tuy nhiên cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định về tiềm lực hành vi và các trình tự, Thủ tục do pháp luật quy định.

– Về tiềm lực hành vi: Việc định đoạt của cải/tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật

– Trình tự, hồ sơ theo quy định của pháp luật về định đoạt tài sản: Trong trường hợp pháp luật có quy định về trình tự, hồ sơ định đoạt thì cần phải tuân thủ theo trình tự, hồ sơ đó

Theo đó mà các Chủ thể có quyền định đoạt bằng hành vi, và làm chủ về ý chí của mình thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu sử dụng hoặc tiêu hủy của cải/tài sản, tùy thuộc vào nhu cầu, nhu cầu của chủ thể. có thể thấy quyền định đoạt được thực hiện ở hai góc độ khác nhau:

Thứ nhất, Đối với định đoạt dưới góc độ thực tế của tài sản. các chủ thể  có thể sư dụng các cách như ảnh hưởng trực tiếp lên của cải/tài sản bằng cách tiêu dùng hoặc tiêu hủy của cải/tài sản theo quy định. Tiêu dùng là việc chủ thể đưa tài sả vào dùng nhằm thỏa mãn mong muốn trong cuộc sống của các chủ thể. Tiêu hủy của cải/tài sản là việc chủ thể bằng một hành vi chi tiết làm cho tài sản không còn tồn tại theo các cách khác nhau để tài sản đó biến mất vĩnh viễn

Thứ hai, Việc định đoạt dưới góc độ pháp lý của của cải/tài sản. Định đoạt dưới góc độ pháp lý được hiểu đó là việc chủ thể chuyển giao quyền sở hữu của cải/tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khácn theo quy định, hay việc từ bỏ tài sản làm phát sinh chủ thể có quyền mới đối với tài sản đó. Đối với Định đoạt dưới góc độ pháp lý là căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu của chủ thể đối với của cải/tài sản. Chủ thể thực hiện quyền thông qua các giao dịch dân sự phù hợp cụ thể như thừa kế, tặng cho, bán tài sản,…theo quy định của pháp luật

Xem thêm: Quyền định đoạt đất đai

3. Chủ thể có quyền định đoạt tài sản

Pháp luật hiện hành, mà chi tiết là Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cho cho chủ sở hữu và người không phải là chủ sở hữu có quyền định đoạt của cải/tài sản

Thứ nhất: Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cho chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật. Như vậy, pháp luật đã trao quyền rất lớn cho chủ sở hữu khi thực hiện quyền định đoạt tài sản.

Thứ hai: Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu

Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản sẽ có những Giảm và trong những trường hợp nhất định.

“Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt của cải/tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

Người được chủ sở hữu ủy quyền định đoạt của cải/tài sản phải thực hiện việc định đoạt phù hợp với ý chí, lợi ích của chủ sở hữu” ( Điều 198 Bộ luật dân sự năm 2015)

4. Những Giảm của quyền định đoạt tài sản (Điều 196 Bộ luật dân sự năm 2015)

– Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do pháp luật quy định

Xem thêm: quyền định đoạt là gì? Quy định quyền định đoạt của cá nhân?

– Khi của cải/tài sản đem bán là di tích lịch sử, văn hóa thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua.

Trong trường hợp pháp nhân, cá nhân, chủ thể khác có quyền ưu tiên mua đối với tài sản nhất định theo quy định của pháp luật thì khi bán của cải/tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó.

Ví dụ: Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên Doanh nghiệp TNHH hai thành viên có những hạn chế sau:

“Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng khó khăn;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của Doanh nghiệp không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán” ( Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020).

hay dựa trên các quy định về  ủy quyền định đoạt tài sản như  tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu khi định đoạt tài sản, BLDS 2015  dã quy đinh việc ủy quyền định đoạt. và đối với việc định đoạt này thì Chủ sở hữu có khả năng ủy quyền cho người khác định đoạt của cải/tài sản, và người được ủy quyền phải thực hiện việc định đoạt theo phương pháp, cách thức phù hợp với ý chí và lợi ích của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Và theo đó, các chủ thể  vì lợi ích chung của xã hội và để bảo đảm ổn định giao lưu dân sự trong những trường hợp nhất định,

Tại Điều 196 BLDS 2015 còn quy định việc hạn chế quyền định đoạt của cải/tài sản của chủ sở hữu. chi tiết đó là những trường hợp của cải/tài sản bị kê biên, hoặc các trường hợp mà tài sản đã được đem đi làm vật bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ. hay Nếu các quan hệ đặt cọc, thế chặp chấm dứt, quyết định kê biên tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không còn hiệu lực, thì quyên đinh đoạt của chủ sở hữu được khôi phục và căn cứ dựa trên thực tế có những trường hợp tuy không phải là chủ sở hữu, và chủ sở hữu không uỷ quyền, đối với việc định đoạt có thể không theo ý chí của chủ sở hữu nhưng theo quy định pháp luật những người đó vẫn có quyền.

Xem thêm: Phân tích và đánh giá các trường hợp Giảm quyền định đoạt tài sản riêng của vợ chồng

4. Quyền định đoạt tài sản có bị Giảm không?

Tại Điều 196 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

1. Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định.

2. Khi của cải/tài sản đem bán là của cải/tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua.

Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu tiên mua đối với của cải/tài sản nhất định theo quy định của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó.

Như vây, căn cứ dựa trên các Điều luật này chỉ ra nguyên tắc định đoạt đối với của cải/tài sản, đó là chủ thể có toàn quyền định đoạt của cải/tài sản theo ý mình (như chọn người nhận chuyển giao quyền sở hữu, cách thức định đoạt…) và quyền này chỉ bị hạn chế trong trường hợp luật quy định. và Để chi tiết hóa thì điều luật quy định hai trường hợp mà chủ thể phải dành ưu tiên mua cho những chủ thể này và Nhà nước có quyền ưu tiên mua khi của cải/tài sản định đoạt là di tích, lịch sử văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.

✅ Mọi người cũng xem : alternate name là gì

5. Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản không?

Quyền định đoạt của cải/tài sản thuộc về chủ sở hữu của cải/tài sản. mặc khác, trong nhiều trường hợp không phải chủ sở hữu những vẫn có quyền định đoạt của cải/tài sản. Tại Điều 195 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

Điều 195. Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt của cải/tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.

Xem thêm: Định đoạt di sản người mất để lại khi một người thừa kế mất tích

Như vậy, khi một chủ thể không phải chủ sở hữu nhưng lại có quyền định đoạt đối với của cải/tài sản khi có căn cứ:

– Theo sự ủy quyền định đoạt của chủ sở hữu.

– Theo quy định của pháp luật. Theo đó thì Những người không phải chủ sở hữu theo quy định thì có quyền định đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Như vậy đối với các trường hợp thì các cơ quan thi hành án có quyền ký hợp đồng thuê bán đấu giá của cải/tài sản theo quy định các bộ phận nhà nước có thẩm quyền xử lý những của cải/tài sản vi phạm quy định của pháp luật để sung công quỹ, đối với bên giữ tài sản có quyền bán tài sản nếu những của cải/tài sản đó có nguy cơ hư hỏng, mất tổng giá trị nếu không được xử lý ngay…theo quy định

Trên đây là thông tin công ty Luật Dương Gia công ty chúng tôi cung cấp về vấn đề quyền định đoạt là gì? Quy định về quyền định đoạt của cải/tài sản? và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành về quyền định đoạt là gì? Quy định về quyền định đoạt của cải/tài sản?

Xem thêm: Quyền định đoạt của cải/tài sản của chủ sở hữu

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : gen maoa là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.211 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Người có của cải/tài sản muốn để lại di sản thừa kế sau khi họ mất cho người khác có được không?

Khái quát chung về quyền định đoạt? Quy định về quyền định đoạt của cải/tài sản?

Quyền định đoạt đất đai là quyền quyết định số phận pháp lý của đất đai. Đây là quyền rất quan trọng và chỉ có Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu đất đai mới được thực hiện quyền định đoạt đất đai.

Quyền định đoạt của chủ sở hữu đối với phần của cải/tài sản của mình. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Chia di sản thừa kế theo di chúc.

Luật sư tư vấn một vài vấn đề về hộ khẩu gia đình và quyền định đoạt tài sản. Vợ chồng tôi bán nhà có cần sự đồng ý của người khác không?

Cho tôi hỏi bây giờ, tức là năm 2015, mẹ tôi có được toàn quyền chia đất này cho các con được không?

Phân tích và đánh giá các trường hợp hạn chế quyền định đoạt của cải/tài sản riêng của vợ chồng. Các trường hợp hạn chế quyền định đoạt của cải/tài sản riêng của vợ, chồng.

Quy định về quyền định đoạt tài sản chung của hộ gia đình? Định đoạt tài sản chung của hộ gia đình?

Quyền định đoạt của cải/tài sản thuộc sở hữu riêng. Giải quyết tranh chấp đất đai, phân chia tài thừa kế.

Các trường hợp xóa tên Đảng viên? giấy tờ xóa tên Đảng viên?

Mẫu đơn xin phép xác nhận 2 địa chỉ là 1, xác nhận đổi địa chỉ nhà là gì? Mẫu đơn xin phép xác nhận 2 địa chỉ là 1, xác nhận đổi địa chỉ nhà để làm gì? Mẫu đơn xin phép xác nhận 2 địa chỉ là 1, xác nhận đổi địa chỉ nhà 2022? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin phép xác nhận 2 địa chỉ là 1, xác nhận đổi địa chỉ nhà?

Kết nạp Đoàn là gì? quá trình giấy tờ kết nạp Đoàn viên mới?

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Điều kiện, giấy tờ và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp? Thẩm quyền giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay?

Trợ cấp thôi việc là gì? Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm? Trường hợp nào không được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng?

Tống đạt là gì? Quy định của pháp luật về tống đạt văn bản tố tụng? một vài kinh nghiệm tống đạt văn bản?

Hành vi phạm tội là gì? Phạm tội và tội phạm khác nhau thế nào? Có phải mọi hành vi phạm tội đều đặn trái pháp luật?

Ứng cử là gì? Quy định về quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân Việt Nam? Một người có khả năng cùng lúc ấy ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được không? Những bất cập trong pháp luật bầu cử ở Việt Nam?

Uỷ nhiệm là gì? Cách ghi và quá trình thanh toán bằng ủy nhiệm chi? Trường hợp nào phải dùng uỷ nhiệm chi? Khi nào ủy nhiệm chi được xem là chứng từ hợp lệ?

An ninh trật tự là gì? Nội dung và phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự? Phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự?

Góp vốn là gì? Vốn góp là gì? Quy định về các cách thức góp vốn?

Tác giả là gì? Tác phẩm là gì? Quyền của tác giả đối với tác phẩm là gì?

công ty 100% vốn nước ngoài là gì? Đặc điểm của Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài? ưu và nhược điểm của công ty 100% vốn nước ngoài?

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm là gì? Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm để làm gì? Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm 2022? Hướng dẫn làm mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm?

Bảo hiểm là gì? Tái bảo hiểm là gì? Quy định về bảo hiểm, tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm? các loại bảo hiểm phổ biến Hiện tại?

Cổ phần ưu đãi là gì? Quyền lợi của cổ đông ưu đãi?

Những điều Đảng viên không được làm theo quy định hiện hành. Đảng viên khi chưa có nghị quyết giới thiệu của tổ chức Đảng có thẩm quyền thì có được bầu và nhận nhiệm vụ không?

Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn cho người thuê không? Cá nhân cho thuê nhà có phải nộp loại thuế nào không? các loại thuế phải nộp khi cá nhân cho thuê nhà mới nhất?

Đại lý du lịch là gì? Điều kiện thành lập công ty kinh doanh đại lý du lịch? giấy tờ thành lập Doanh nghiệp du lịch lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế?

Con ngoài giá thú là gì? Quy định của pháp luật về nuôi con ngoài giá thú?Các câu hỏi về quyền định đoạt là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền định đoạt là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyền định đoạt là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyền định đoạt là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyền định đoạt là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyền định đoạt là gì


Các hình ảnh về quyền định đoạt là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thông tin về quyền định đoạt là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm nội dung về quyền định đoạt là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment