Thuật ngữ Project Director

✅ Mọi người cũng xem : xuân tình là gì

project director là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Project Director là Giám đốc dự án. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Project Director – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin. Project Director là Giám đốc dự án. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Project Director – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giám đốc dự án là một vai trò quản lý dự án, trong đó một cá nhân chiến lược giám sát, giám sát và quản lý một dự án CNTT từ cấp điều hành. Là cơ quan chịu trách nhiệm nhất trong một dự án, cá nhân này có trách nhiệm quản lý đội CNTT thành viên và các nguồn lực được phân bổ. Một giám đốc dự án là một vai trò quản lý dự án, trong đó một cá nhân chiến lược giám sát, giám sát và quản lý một dự án CNTT từ cấp điều hành. Là cơ quan chịu trách nhiệm nhất trong một dự án, cá nhân này có trách nhiệm quản lý đội CNTT thành viên và các nguồn lực được phân bổ.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu cua biển chua cay

Thuật ngữ Project Director

  • project director là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Project Director là Giám đốc dự án. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Project Director – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 5/10Một giám đốc dự án là một vai trò quản lý dự án, trong đó một cá nhân chiến lược giám sát, giám sát và quản lý một dự án CNTT từ cấp điều hành. Là cơ quan chịu trách nhiệm nhất trong một dự án, cá nhân này có trách nhiệm quản lý đội CNTT thành viên và các nguồn lực được phân bổ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Project Director theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022. Đây là thông tin Thuật ngữ Project Director theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

✅ Mọi người cũng xem : từ là gì

Thuật ngữ Project Director

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Project Director. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Project Director. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.