Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management

Cập nhật ngày 25/03/2023 bởi mychi

Bài viết Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management” Bài viết Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management”

Đánh giá về Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management

Xem nhanh
Chào các bạn,
Khách mời hôm nay của mình là chị Hiền, hiện đang làm Product Management (Quản lý sản phẩm) tại công ty Adobe, ở thung lũng Silicon, bang California, Mỹ. Các bạn hẳn sẽ quen thuộc với các sản phẩm của công ty như là: Adobe Premiere, Adobe Audition, Photoshop, Lightroom, Ai Illustrator ...
Hãy cùng nghe chị Hiền chia sẻ về công việc của chị, những điều thú vị trong ngành, con đường chị rẽ ngang từ Marketing sang ngành Tech, những hiểu nhầm về ngành Tech, và con gái làm Tech thì sẽ thế nào nhé!

Các bạn hãy để lại bình luận về câu hỏi hoặc những điều các bạn muốn chia sẻ cho mình và chị Hiền nhé!

Have a good day!

–––––––––––––––––––––––––––––
Music:
The Farmer In The Dell (Instrumental) - The Green Orbs https://youtu.be/AYNrTYpGG_0
–––––––––––––––––––––––––––––
Three Wishes by Declan DP https://soundcloud.com/declandp
Licensing Agreement: http://declandp.info/music-licensing
Free Download / Stream: https://bit.ly/three-wishes
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/wVEywvtb0pk
–––––––––––––––––––––––––––––

Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management Product Manager: lộ trình phát triển nghề nghiệp với Product Management

con-duong-su-nghiep-product-management

Product Management là một công việc thú vị và độc đáo từ lúc sản phẩm ở mức ý tưởng cho tới khi kết thúc sản phẩm. Bản thân vai trò của các vị trí trong lĩnh vực Product Management có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào vị trí của bạn trong công ty làm Product – từ vai trò chủ yếu mang tính chiến thuật tập trung vào việc xác định các tính năng, đến làm việc với giám đốc điều hành và hội đồng quản trị để xây dựng chiến lược dài hạn. Vai trò này có liên quan rất nhiều đến thâm niên làm việc và quy mô của đội. Hãy cùng khám phá cách mà Product Team được tổ chức, các vị trí và chức danh làm việc phổ biến nhất như Product Manager và các bước sự nghiệp khi xây dựng sự nghiệp khi làm việc trong lĩnh vực Product Management. Product Management là một công việc thú vị và độc đáo từ lúc sản phẩm ở mức ý tưởng cho tới khi kết thúc sản phẩm. Bản thân vai trò của các vị trí trong lĩnh vực Product Management có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào vị trí của bạn trong công ty làm Product – từ vai trò chủ yếu mang tính chiến thuật tập trung vào việc xác định các tính năng, đến làm việc với giám đốc điều hành và hội đồng quản trị để xây dựng chiến lược dài hạn. Vai trò này có liên quan rất nhiều đến thâm niên làm việc và quy mô của đội. Hãy cùng khám phá cách mà Product Team được tổ chức, các vị trí và chức danh làm việc phổ biến nhất như Product Manager và các bước sự nghiệp khi xây dựng sự nghiệp khi làm việc trong lĩnh vực Product Management.

Nội dung Nội dung

 • Phân cấp Product Team
 • Sắp xếp nhóm điển hình
 • So sánh theo vai trò
 • Head of Product (Chief Product Office hoặc VP, Product)
 • Director of Product Manager
 • Group Product Manager (GPM)
 • Principal Product Manager (Lead Product Manager)
 • Product Manager (Senior Product Manager)
 • Associate Product Manager
 • Con đường sự nghiệp
 • Kết luận

Phân cấp Product Team

Khi công ty mới thành lập, nhu cầu về một team Product cũng chưa cần thiết và lúc đó công ty thường chỉ có một vị trí Product Manager hoặc ‘Head of Product’ làm tất cả, từ nói chuyện với khách hàng và chiến lược, đến viết câu chuyện người dùng và sự chấp nhận của người dùng thử nghiệm. Khi công ty ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều người chia sẻ trách nhiệm với công việc Product Management. Khi công ty mới thành lập, nhu cầu về một team Product cũng chưa cần thiết và lúc đó công ty thường chỉ có một vị trí Product Manager hoặc ‘Head of Product’ làm tất cả, từ nói chuyện với khách hàng và chiến lược, đến viết câu chuyện người dùng và sự chấp nhận của người dùng thử nghiệm. Khi công ty ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều người chia sẻ trách nhiệm với công việc Product Management.

Bước đầu tiên của việc phân cấp là chia thành 2 layers – vị trí lãnh đạo sản phẩm “heads up” tập trung vào việc khám phá cơ hội, lập kế hoạch và liên kết, vai trò chiến thuật “heads down” là xác định tính năng và làm việc trực tiếp với việc phát triển sản phẩm của nhóm. Cấu trúc này có thể hỗ trợ 4–5 Product Manager báo cáo cho Head of Product (Trưởng bộ phận sản phẩm).  Bước đầu tiên của việc phân cấp là chia thành 2 layers – vị trí lãnh đạo sản phẩm “heads up” tập trung vào việc khám phá cơ hội, lập kế hoạch và liên kết, vai trò chiến thuật “heads down” là xác định tính năng và làm việc trực tiếp với việc phát triển sản phẩm của nhóm. Cấu trúc này có thể hỗ trợ 4–5 Product Manager báo cáo cho Head of Product (Trưởng bộ phận sản phẩm). 

Head of Product có nhiệm vụ quản lý cấp trên như Vice President (VP) hoặc Chief Product Officer (CPO) và trở thành đại diện điều hành chính với quản lý cấp trên. Tập trung vào sắp xếp tổ chức, tìm kiếm tài trợ, xây dựng đội ngũ, lập kế hoạch và phân bổ danh mục đầu tư với hội đồng điều hành sản phẩm. Layer 2 cho nhóm được giới thiệu để hoạch định chiến lược và lộ trình sản phẩm thực tế ở cấp chương trình, thường được đại diện bởi một hoặc nhiều Directors of Product.  Head of Product có nhiệm vụ quản lý cấp trên như Vice President (VP) hoặc Chief Product Officer (CPO) và trở thành đại diện điều hành chính với quản lý cấp trên. Tập trung vào sắp xếp tổ chức, tìm kiếm tài trợ, xây dựng đội ngũ, lập kế hoạch và phân bổ danh mục đầu tư với hội đồng điều hành sản phẩm. Layer 2 cho nhóm được giới thiệu để hoạch định chiến lược và lộ trình sản phẩm thực tế ở cấp chương trình, thường được đại diện bởi một hoặc nhiều Directors of Product. 

Product manager career path

✅ Mọi người cũng xem : điệp ngữ là gì

Sắp xếp nhóm điển hình

Mọi bộ phận chức năng đều có hình dạng như một kim tự tháp, đầu tiên sẽ có người đứng đầu của nhóm đó. Product Directors báo cáo trực tiếp cho Head of Product, mỗi người có một nhiệm vụ hoặc lĩnh vực trọng tâm cụ thể để phát triển chiến lược và Product Manager báo cáo cho Product Directors, hỗ trợ các sứ mệnh chiến lược đó. Mọi bộ phận chức năng đều có hình dạng như một kim tự tháp, đầu tiên sẽ có người đứng đầu của nhóm đó. Product Directors báo cáo trực tiếp cho Head of Product, mỗi người có một nhiệm vụ hoặc lĩnh vực trọng tâm cụ thể để phát triển chiến lược và Product Manager báo cáo cho Product Directors, hỗ trợ các sứ mệnh chiến lược đó.

User Experience (UX) thường là một phần của Team Product, mặc dù phân cấp báo cáo có thể khác nhau – Mini Team UX có thể nằm trong team Product và báo cáo trực tiếp cho Trưởng bộ phận sản phẩm hoặc UX sẽ độc lập riêng. Mô hình thứ hai thường là mô hình ưa thích, dễ dàng điều phối nguồn lực cho từng nhiệm vụ công việc khác nhau. User Experience (UX) thường là một phần của Team Product, mặc dù phân cấp báo cáo có thể khác nhau – Mini Team UX có thể nằm trong team Product và báo cáo trực tiếp cho Trưởng bộ phận sản phẩm hoặc UX sẽ độc lập riêng. Mô hình thứ hai thường là mô hình ưa thích, dễ dàng điều phối nguồn lực cho từng nhiệm vụ công việc khác nhau.

Sơ đồ tổ chức của bộ phận product management

✅ Mọi người cũng xem : kinh tế vi mô tiếng anh là gì

So sánh theo vai trò

Với cơ cấu tổ chức đã được thiết lập, hãy thảo luận về các vị trí làm việc phổ biến nhất trong các công ty Product và trách nhiệm của mỗi vị trí là gì. Điều đáng chú ý là rất ít công ty có đầy đủ tất cả các vị trí này, và một số trong số vị trí còn trùng lặp với nhau.  Với cơ cấu tổ chức đã được thiết lập, hãy thảo luận về các vị trí làm việc phổ biến nhất trong các công ty Product và trách nhiệm của mỗi vị trí là gì. Điều đáng chú ý là rất ít công ty có đầy đủ tất cả các vị trí này, và một số trong số vị trí còn trùng lặp với nhau. 

Product management Roles

✅ Mọi người cũng xem : list friend tiếng viết là gì trên facebook

Head of Product (Chief Product Office hoặc VP, Product)

Head of Product đứng đầu ở mô hình kim tự tháp. Trách nhiệm khá lớn tùy thuộc vào quy mô của tổ chức. Nếu ở một công ty Startup, khi bạn giữ chức vụ Head of Product cũng sẽ tương đương như vị trí Director of Product ở một công ty có quy mô lớn hơn. Head of Product đứng đầu ở mô hình kim tự tháp. Trách nhiệm khá lớn tùy thuộc vào quy mô của tổ chức. Nếu ở một công ty Startup, khi bạn giữ chức vụ Head of Product cũng sẽ tương đương như vị trí Director of Product ở một công ty có quy mô lớn hơn.

Ở một tổ chức lớn hơn, Head of Product thường là VP of Product hoặc có thể là Chief Product Officer (CPO), nâng lên cấp điều hành. Vai trò này là ‘nhà ngoại giao chính’ và người ủng hộ của nhóm Quản lý Sản phẩm, vận động cho nhóm, tìm kiếm sự hỗ trợ cho các ưu tiên của Sản phẩm và thu hút các nguồn lực để theo đuổi các ưu tiên đó. Họ thường báo cáo với Chủ tịch của công ty và làm việc với Chủ tịch và các giám đốc điều hành khác về chiến lược danh mục sản phẩm tổng thể, xác định phân bổ nguồn lực và sáng kiến ​​cấp cao mà Nhóm sản phẩm sẽ theo đuổi. Ở một tổ chức lớn hơn, Head of Product thường là VP of Product hoặc có thể là Chief Product Officer (CPO), nâng lên cấp điều hành. Vai trò này là ‘nhà ngoại giao chính’ và người ủng hộ của nhóm Quản lý Sản phẩm, vận động cho nhóm, tìm kiếm sự hỗ trợ cho các ưu tiên của Sản phẩm và thu hút các nguồn lực để theo đuổi các ưu tiên đó. Họ thường báo cáo với Chủ tịch của công ty và làm việc với Chủ tịch và các giám đốc điều hành khác về chiến lược danh mục sản phẩm tổng thể, xác định phân bổ nguồn lực và sáng kiến ​​cấp cao mà Nhóm sản phẩm sẽ theo đuổi.

✅ Mọi người cũng xem : back office trong ngân hàng là gì

Director of Product Manager

Tùy thuộc vào quy mô của tổ chức và tầm quan trọng của việc quản lý sản phẩm trong công ty, Director of Product có thể trở thành Head of Product (VP hay CPO), hoặc product có tầm quan trọng thấp hơn trong tổ chức, Director có thể là người cao nhất- cấp Lãnh đạo sản phẩm trong tổ chức, thường trở thành lãnh đạo doanh nghiệp bộ phận trong những trường hợp đó. Director of Product là người có vai trò lãnh đạo sản phẩm, chịu trách nhiệm về chiến lược sản phẩm, lập kế hoạch lộ trình và lãnh đạo nhóm Sản phẩm nhỏ hơn phù hợp với sứ mệnh mà Product Director được giao. Tùy thuộc vào quy mô của tổ chức và tầm quan trọng của việc quản lý sản phẩm trong công ty, Director of Product có thể trở thành Head of Product (VP hay CPO), hoặc product có tầm quan trọng thấp hơn trong tổ chức, Director có thể là người cao nhất- cấp Lãnh đạo sản phẩm trong tổ chức, thường trở thành lãnh đạo doanh nghiệp bộ phận trong những trường hợp đó. Director of Product là người có vai trò lãnh đạo sản phẩm, chịu trách nhiệm về chiến lược sản phẩm, lập kế hoạch lộ trình và lãnh đạo nhóm Sản phẩm nhỏ hơn phù hợp với sứ mệnh mà Product Director được giao.

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Tuy nhiên, Product Director không phải lúc nào cũng quản lý các Product Managers khác. Trên thực tế, trong những năm gần đây, người ta thường thấy nhiều Product Director được đảm nhận vị trí Principal Product Managers, những người có chế độ đãi ngộ cấp Giám đốc (Director-level), quyền quyết định và dẫn dắt các sáng kiến ​​sản phẩm lớn hơn, nhưng không nhất thiết là với nhóm của riêng họ. Tuy nhiên, điều không đổi là họ thường đóng vai trò thiết lập chiến lược và kế hoạch cho sản phẩm. Tuy nhiên, Product Director không phải lúc nào cũng quản lý các Product Managers khác. Trên thực tế, trong những năm gần đây, người ta thường thấy nhiều Product Director được đảm nhận vị trí Principal Product Managers, những người có chế độ đãi ngộ cấp Giám đốc (Director-level), quyền quyết định và dẫn dắt các sáng kiến ​​sản phẩm lớn hơn, nhưng không nhất thiết là với nhóm của riêng họ. Tuy nhiên, điều không đổi là họ thường đóng vai trò thiết lập chiến lược và kế hoạch cho sản phẩm.

✅ Mọi người cũng xem : chuyển tiền tiếng anh là gì

Group Product Manager (GPM)

Group Product Manager (GPM) chịu trách nhiệm hỗ trợ 2–4 Giám đốc Sản phẩm với tư cách là người quản lý và giữ cho nhóm đó tập trung vào việc thực hiện hiệu quả lộ trình, được sở hữu ở cấp Giám đốc. GPM có thể có ý kiến ​​đóng góp về lập kế hoạch chiến lược, nhưng về cơ bản, GPM có trách nhiệm thực hiện nó chứ không phải xác định nó. Group Product Manager (GPM) chịu trách nhiệm hỗ trợ 2–4 Giám đốc Sản phẩm với tư cách là người quản lý và giữ cho nhóm đó tập trung vào việc thực hiện hiệu quả lộ trình, được sở hữu ở cấp Giám đốc. GPM có thể có ý kiến ​​đóng góp về lập kế hoạch chiến lược, nhưng về cơ bản, GPM có trách nhiệm thực hiện nó chứ không phải xác định nó.

✅ Mọi người cũng xem : xung đột là gì cho ví dụ

Principal Product Manager (Lead Product Manager)

Principal Product Manager (hay còn gọi là Lead Product Manager) thường được giao nhiệm vụ thực hiện những sáng kiến ​​lớn nhất và quan trọng nhất. Lương cho Principal Product Manager có thể cao như Director mặc dù họ không có cùng trách nhiệm hoặc quyền hạn quản lý con người. Vì thâm niên của họ có thể so sánh được, nên lương thưởng cũng thường tương đương với cấp giám đốc. Principal Product Manager (hay còn gọi là Lead Product Manager) thường được giao nhiệm vụ thực hiện những sáng kiến ​​lớn nhất và quan trọng nhất. Lương cho Principal Product Manager có thể cao như Director mặc dù họ không có cùng trách nhiệm hoặc quyền hạn quản lý con người. Vì thâm niên của họ có thể so sánh được, nên lương thưởng cũng thường tương đương với cấp giám đốc.

✅ Mọi người cũng xem : microsoft office mondo 2016 là gì

Product Manager (Senior Product Manager)

Product Manager là vị trí quan trong trong Team Product. Họ là những người chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm – viết các yêu cầu và tiêu chí chấp nhận, thực hiện kiểm tra sự chấp nhận của người dùng (UAT) và thiết lập các ưu tiên cho nhóm. Product Manager là vị trí quan trong trong Team Product. Họ là những người chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm – viết các yêu cầu và tiêu chí chấp nhận, thực hiện kiểm tra sự chấp nhận của người dùng (UAT) và thiết lập các ưu tiên cho nhóm.

Khi thực hành phát triển sản phẩm Agile / Scrum, Product Manager thường sẽ đóng vai trò Scrum Product Owner / đội phát triển sản phẩm của họ. Không có gì lạ khi Product Manager tham gia với nhóm này và ngồi cùng vị trí với họ, để giảm bớt rào cản và cải thiện giao tiếp. Khi thực hành phát triển sản phẩm Agile / Scrum, Product Manager thường sẽ đóng vai trò Scrum Product Owner / đội phát triển sản phẩm của họ. Không có gì lạ khi Product Manager tham gia với nhóm này và ngồi cùng vị trí với họ, để giảm bớt rào cản và cải thiện giao tiếp.

Senior Product Manager có nhiều trách nhiệm giống như Product Manager, nhưng kinh nghiệm nhiều hơn và do đó, chức danh và lương thưởng cao hơn. Sr Product Manager được kỳ vọng có thể thực hiện nhiều dự án / sáng kiến quan trọng và phức tạp hơn so với những người đồng cấp cơ sở hơn của họ. Senior Product Manager có nhiều trách nhiệm giống như Product Manager, nhưng kinh nghiệm nhiều hơn và do đó, chức danh và lương thưởng cao hơn. Sr Product Manager được kỳ vọng có thể thực hiện nhiều dự án / sáng kiến quan trọng và phức tạp hơn so với những người đồng cấp cơ sở hơn của họ.

Associate Product Manager

Associate Product Manager (APM) thường là người trực tiếp tham gia vào Product Team với vai trò hỗ trợ, nhưng không có bất kỳ quyền quyết định nào như là Product Manager. APM tương tự như vai trò Business Analyst trong điều kiện họ thực hiện phân tích và đưa ra các đề xuất nhưng cuối cùng họ lại giao cho người khác trong Tổ chức sản phẩm đưa ra quyết định. Các PM nhỏ chịu trách nhiệm cho các tính năng quy mô nhỏ hơn góp phần vào chiến lược của một sản phẩm được điều khiển bởi một PM trung cấp hoặc cao cấp. Associate Product Manager (APM) thường là người trực tiếp tham gia vào Product Team với vai trò hỗ trợ, nhưng không có bất kỳ quyền quyết định nào như là Product Manager. APM tương tự như vai trò Business Analyst trong điều kiện họ thực hiện phân tích và đưa ra các đề xuất nhưng cuối cùng họ lại giao cho người khác trong Tổ chức sản phẩm đưa ra quyết định. Các PM nhỏ chịu trách nhiệm cho các tính năng quy mô nhỏ hơn góp phần vào chiến lược của một sản phẩm được điều khiển bởi một PM trung cấp hoặc cao cấp.

✅ Mọi người cũng xem : mất khả năng thanh toán là gì

Con đường sự nghiệp

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho sự nghiệp làm Quản lý sản phẩm, hãy xem xét tất cả các chức danh ở trên và vị trí nào phù hợp với con đường sự nghiệp của bạn. Có hai khía cạnh trong Sản phẩm – individual contributor (chuyên sâu, tức chỉ tập trung vào product management) và lãnh đạo. Hầu hết các nghề nghiệp về lĩnh vực Product đều bắt đầu với vai trò thuần túy về product management, Product Manager sẽ dành một vài năm với nhiều vai trò khác nhau để nâng cao trách nhiệm trước khi quyết định xem họ có muốn thăng tiến lên vị trí lãnh đạo hay không. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho sự nghiệp làm Quản lý sản phẩm, hãy xem xét tất cả các chức danh ở trên và vị trí nào phù hợp với con đường sự nghiệp của bạn. Có hai khía cạnh trong Sản phẩm – individual contributor (chuyên sâu, tức chỉ tập trung vào product management) và lãnh đạo. Hầu hết các nghề nghiệp về lĩnh vực Product đều bắt đầu với vai trò thuần túy về product management, Product Manager sẽ dành một vài năm với nhiều vai trò khác nhau để nâng cao trách nhiệm trước khi quyết định xem họ có muốn thăng tiến lên vị trí lãnh đạo hay không.

PM career path

Nếu mục tiêu là thăng tiến lên vị trí lãnh đạo, điều đó thường xảy ra khi bạn có thời gian vài năm làm Senior hay Lead Product Manager, sang vai trò Group Product Manager (đôi khi còn được gọi là Manager of Product Management). Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn tham gia vào công việc quản lý và lãnh đạo, trong trường hợp đó, họ có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp với mục tiêu trở thành Giám đốc sản phẩm chính. Nếu mục tiêu là thăng tiến lên vị trí lãnh đạo, điều đó thường xảy ra khi bạn có thời gian vài năm làm Senior hay Lead Product Manager, sang vai trò Group Product Manager (đôi khi còn được gọi là Manager of Product Management). Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn tham gia vào công việc quản lý và lãnh đạo, trong trường hợp đó, họ có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp với mục tiêu trở thành Giám đốc sản phẩm chính.

Kết luận

Hy vọng rằng điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc của các tổ chức Sản phẩm, và vai trò và trách nhiệm đi kèm với các chức danh phổ biến nhất. Product Management là một ngành nghề thú vị và có rất nhiều cơ hội để điều chỉnh sở thích và thế mạnh của riêng bạn trong khi phát triển sự nghiệp, cho dù sở thích của bạn là xây dựng sản phẩm, xác định và lập kế hoạch chiến lược hay lãnh đạo nhóm ở cấp điều hành. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc của các tổ chức Sản phẩm, và vai trò và trách nhiệm đi kèm với các chức danh phổ biến nhất. Product Management là một ngành nghề thú vị và có rất nhiều cơ hội để điều chỉnh sở thích và thế mạnh của riêng bạn trong khi phát triển sự nghiệp, cho dù sở thích của bạn là xây dựng sản phẩm, xác định và lập kế hoạch chiến lược hay lãnh đạo nhóm ở cấp điều hành.

Xem thêm bài viết gốc tại đây !

Bạn có biết?

tham gia cộng đồng ITguru trên Linkedin, Facebook và các kênh mạng xã hội khác có thể giúp bạn nhanh chóng tìm được những chủ đề phát triển nghề nghiệp và cập nhật thông tin về việc làm IT mới nhất

Linkedin Page: https://bit.ly/LinkedinITguruFacebook Group: https://bit.ly/ITguruvncơ hội việc làm IT : ITguru.vn Linkedin Page: https://bit.ly/LinkedinITguruFacebook Group: https://bit.ly/ITguruvncơ hội việc làm IT : ITguru.vn

Tags: career path product managementproduct managerproduct teamquản lý sản phẩm Tags: career path product managementproduct managerproduct teamquản lý sản phẩm

Previous Post

✅ Mọi người cũng xem : tình yêu cao thượng là gì

6 bước trong quy trình tuyển dụng tại Got It

Next Post

13 Công Nghệ Lập Trình Viên Java cần nắm vững.

Related Posts

great resignation và các nhà phát triển phần mềm

Làn sóng nghỉ việc ồ ạt và những tác động đối với các nhà phát triển phần mềm

April 4, 2022

serverless developer

✅ Mọi người cũng xem : lây nhiễm tiếng anh là gì

Serverless là gì và học gì để làm việc với serverless?

June 2, 2022

đánh giá hiệu suất công việc - performance appraisal - performance review

Cách viết đánh giá hiệu suất công việc (performance appraisal) hiệu quả dành cho kỹ sư phần mềm

April 25, 2022

quản trị dự án phần mềm

✅ Mọi người cũng xem : cải cách chế độ công vụ là gì

Làm thế nào để kỹ sư phần mềm có thể quản trị dự án một cách hiệu quả

January 16, 2022

<a href=lập trình viên nghỉ việc” data-sizes=”auto” data-expand=”700″ srcset= “/wp-content/uploads/2022/08/lap-trinh-vien-nghi-viec-120×86-1.jpg 120w, https://itguru.vn/blog/wp-content/uploads/2022/01/lap-trinh-vien-nghi-viec-350×250.jpg 350w, https://itguru.vn/blog/wp-content/uploads/2022/01/lap-trinh-vien-nghi-viec-750×536.jpg 750w, https://itguru.vn/blog/wp-content/uploads/2022/01/lap-trinh-vien-nghi-viec-1140×815.jpg 1140w”>

✅ Mọi người cũng xem : trường trung học cơ sở đọc tiếng anh là gì

Tại sao ngày càng có nhiều lập trình viên nghỉ việc?

January 13, 2022

mục tiêu nghề nghiệp kỹ sư phần mềm

✅ Mọi người cũng xem : số điện chuyển tiền là gì

Làm thế nào để kỹ sư phần mềm xây dựng mục tiêu nghề nghiệp hiệu quả

January 11, 2022

© 2022 ITguru.vn – Web site tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp IT © 2022 ITguru.vn – Web site tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp IT

Các câu hỏi về product director là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê product director là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết product director là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết product director là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết product director là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về product director là gì

Các hình ảnh về product director là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu tin tức về product director là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm thông tin chi tiết về product director là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment