Pnl Là Gì Cùng Câu Hỏi Pnl Là Gì Binance – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

Cập nhật ngày 26/08/2022 bởi mychi

Bài viết Pnl Là Gì Cùng Câu Hỏi Pnl Là Gì Binance – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Pnl Là Gì Cùng Câu Hỏi Pnl Là Gì Binance – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Pnl Là Gì Cùng Câu Hỏi Pnl Là Gì Binance – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương”

Đánh giá về Pnl Là Gì Cùng Câu Hỏi Pnl Là Gì Binance – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương2 P&L statement là gì? Ý nghĩa của một P&L statement đối với hoạt động của Doanh nghiệp3 Những nội dung then chốt của một báo cáo kết quả buôn bán (P&L statement) mà nhà quản trị cần nắm vững4 P&L – Chức năng sản xuất và hậu cần trong vận hành của một Doanh nghiệp

P&L là một từ viết tắt tiếng Anh nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau. P&L có khả năng là “Peace and Love”, hoặc “Promise and Lies”, hoặc“Policy and Liaison”. tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉ nói đến 2 ý nghĩa thường được sử dụng thường nhật nhất của P&L trong vận hành sản xuất kinh doanh đó là “Profit and Loss” và “Production and Logistics”. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây!

P&L là gì?

pnl là tiền gì

P&L là gì

P&L là khái niệm phổ biến trong hoạt động buôn bán của các Doanh nghiệp

P&L là một từ viết tắt của “Profit and Loss” có nghĩa là “Lợi nhuận và thua lỗ”, đôi khi P&L cũng được dịch một cách đơn giản là “Lãi và lỗ”. Nghe đến đây, chắc hẳn các bạn đã đoán được từ viết tắt này thuộc lĩnh vực nào rồi phải không. P&L là khái niệm thường nhật trong lĩnh vực buôn bán, thể hiện kết quả buôn bán và tình hình vận hành của một công ty trong một khoảng thời gian xác định.

P&L statement là gì? Ý nghĩa của một P&L statement đối với hoạt động của công ty

✅ Mọi người cũng xem : họ khương nên đặt tên con là gì

P&L statement là gì?

P&L statement, hay Profit and Loss Statement được hiểu là báo cáo kết quả vận hành kinh doanh hoặc báo cáo Lãi lỗ của một công ty. Ngoài P&L statement, chúng ta cũng thường sử dụng tên gọi Income statement để chỉ một báo cáo kết quả vận hành kinh doanh.

Báo cáo kết quả vận hành buôn bán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách tổng quát tình hình và kết quả buôn bán trong một kì kế toán.

pnl lũy kế là gì

P&L statement là báo cáo tài chính tổng hợp trong một kỳ kế toán

Báo cáo hoạt động buôn bán là một trong các loại báo cáo quan trọng mà một công ty cần phải lập dựa theo chế độ tài chính hiện hành, bao gồm:

Bảng cân đối kế toánBáo cáo kết quả vận hành kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệBản thuyết minh báo cáo tài chính

Xem Ad hoc là gì? Tìm hiểu mạng không dây Ad hoc và phương pháp Ad hoc testing

Các yếu tố của báo cáo kết quả hoạt động buôn bán (P&L statement)

P&L statement thể hiện toàn bộ lãi (lỗ) của vận hành sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính. Bao gồm các yếu tố sau:

Doanh thu: bao gồm doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; vận hành tài chính; chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng; lãi suất chênh lệch do bán ngoại tệ…Các khoản hạn chế trừ doanh thu: chiết khấu thương mại; hạn chế giá hàng bán; hàng bán bị trả lại; thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT…Giá vốn hàng bán: Phản ánh toàn bộ chi phí để nguyên liệu, hàng hóa và chi phí để sản xuất;Chi phí vận hành sản xuất buôn bán: bao gồm chi phí lưu thông và chi phí quản lý;Lãi (hoặc lỗ): phản ánh kết quả hoạt động buôn bán trong kỳ.Các khoản trích lục dự phòng

axit là gì bazơ là gì muối là gì

Các khoản trích lục dự phòng

✅ Mọi người cũng xem : kế toán viên là gì

Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh trong vận hành của Doanh nghiệp

P&L statement cung cấp những thông tin tổng hợp và bao quát nhất về kết quả vận hành của công ty trong một kỳ kế toán, trong kỳ đó chỉ ra Doanh nghiệp đã thu lãi hay thua lỗ. Qua đó, có thể đánh giá và phản ánh được một vài nội dung như sau:

Tình hình sử dụng tiềm năng về con người, vốn, kỹ thuật, công nghệ; đánh giá khả năng quản lý và hiệu quả kinh doanh của công ty;Dự báo được khả năng thu lợi nhuận, chuyển động dòng tiền và vận hành của Doanh nghiệp trong tương lai;Lợi nhuận cũng chính là một nguồn vốn chủ yếu và là nhân tố chính trong bức tranh tài chính tổng thể; chỉ khi có đủ nguồn vốn, Doanh nghiệp mới có khả năng mở rộng sản xuất buôn bán và cải thiện hiệu quả vận hành của mình;Đánh giá được mức độ đóng góp của công ty cho sự phát triển chung của một quốc gia. Ví dụ: Doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu việc làm cho người lao động; Doanh nghiệp đã đóng bao nhiêu thuế vào ngân sách nhà nước…

Xem Trình độ chuyên môn là gì? Cách điền trình độ chuyên môn trong sơ yếu lý lịch

Những nội dung then chốt của một báo cáo kết quả kinh doanh (P&L statement) mà nhà quản trị cần nắm vững

thích là gì yêu là gì thương là gì

Nhà quản trị cần nắm bắt những yếu tố then chốt nào của một P&L statement

Trong một Doanh nghiệp hay Doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ đều đặn cần đến vai trò của một kế toán viên để đảm nhiệm sổ sách tài chính và cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng báo cáo thuế, báo cáo kết quả buôn bán (P&L statement), báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán. Thậm chí, ở các công ty có quy mô lớn, hoạt động đa quốc gia còn cân nhắc tuyển dụng một giám đốc tài chính để định hướng và quản lý các vấn đề tài chính của cả Doanh nghiệp.

Cho dù vậy, bất cứ một nhà quản trị Doanh nghiệp nào cũng cần nắm rõ các con số và các nguyên tắc tài chính quan trọng sau đây để đánh giá được tình hình vận hành, cũng như thể trạng tài chính của Doanh nghiệp của mình.

Xem  ETA là gì? Những yếu tố nào gây ảnh hưởng ETA

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng

Lợi nhuận thuần (Gross profit) của một Doanh nghiệp được xác định bằng cách lấy tổng doanh thu của Doanh nghiệp trừ đi tổng giá vốn hàng bán, ta có công thức như sau:

Lợi nhuận thuần = Tổng doanh thu – tổng giá vốn hàng bán

Trong đó, giá vốn hàng bán là tổng các chi phí sản xuất của các sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ trong kì.

Lợi nhuận ròng (Net profit) là lợi nhuận thuần trừ đi toàn bộ chi phí trong kỳ, ta có công thức:

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận thuần – các khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí Doanh nghiệp…

Cách tính lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận trước thuế = doanh thu thuần – các khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí Doanh nghiệp…Lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế – thuế mức thu nhập của Doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế của công ty > 0 tức là công ty buôn bán có lãi, ngược lại tức là công ty buôn bán lỗ.

Hướng dẫn COA là gì? Những thông tin cần biết về COA

✅ Mọi người cũng xem : độ âm điện là gì

Doanh thu và doanh thu thuần

Doanh thu tức là doanh thu từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ hoặc cũng có thể hiểu là tổng giá trị sản phẩm bán ra của công ty cùng các khoản phụ thu khác.

Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng trừ các khoản hạn chế trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại; hạn chế giá hàng bán; hàng bán bị trả lại; thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT…

Doanh thu thuần từ bán hàng = Doanh thu bán hàng – Các khoản Giảm trừ doanh thu.

Trong đó, các khoản Giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại; Giảm giá hàng bán; hàng bán bị trả lại; thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT…

P&L – Chức năng sản xuất và hậu cần trong hoạt động của một công ty

P&L không những là một ngôn từ trong buôn bán và kế toán, nó còn là viết tắt của cụm từ “production and logistics”, được dịch là sản xuất và hậu cần. Cụm từ này liên quan mật thiết đến quy trình hình thành và lưu chuyển một loại sản phẩm, hàng hóa trong Doanh nghiệp sản xuất.

at là gì mt là gì

P&L là hai hoạt động quan trọng trong chuỗi hoạt động của một Doanh nghiệp

Production – Sản xuất hàng hóa là gì?

Sản xuất là quá trình được thực hiện bởi con người hoặc máy móc nhằm chuyển đổi nguyên liệu đầu vào thành danh mục đầu ra. Ngày nay, sản xuất được hiểu theo một nghĩa rộng hơn bao gồm thường xuyên vận hành kinh tế và thương mại khác nhằm đáp ứng nhu cầu và sản phẩm của thị trường. có thể xem sản xuất là quy trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, giá trị tinh thần… đem lại lợi ích cho người tiêu sử dụng.

✅ Mọi người cũng xem : u lympho là gì

Logistics – Hậu cần là gì?

Hậu cần ngày nay được hiểu theo rất nhiều cách khác nhau. Hậu cần trong quân sự được hiểu là ban hậu cần chuyên chăm lo cuộc sống của quân nhân bao gồm ăn mặc, sinh hoạt, nghỉ ngơi, cấp phát nhu yếu phẩm…Hậu cần trong ngành xuất nhập khẩu bao gồm hoạt động lưu kho bãi, chuyên chở hàng hóa.

mặc khác, định nghĩa đầy đủ nhất của hậu cần chính là quản lý luồng di chuyển các nguồn lực của tất cả quy trình từ nguồn nguyên liệu đến khi danh mục đến tay người tiêu dùng. Hậu cần bao gồm những chức năng như sau:

Thu mua và giao nhận nguyên vật liệu, bao bì đóng gói cho vận hành sản xuất;Quản lý thông tin liên lạc trong nội bộ và các bên liên quan;Quản lý lưu kho, lưu bãi, vận chuyển, lưu chuyển hàng hóa;Chuẩn bị các loại hồ sơ hải quan, chứng từ xuất nhập khẩu;Quản lý hàng tồn kho.

Vậy ta có thể hiểu, quản lý hậu cần là một hoạt động cùng với các vận hành khác như sản xuất, kinh doanh, marketing, quản lý nhân sự, kiểm tra chất lượng tạo nên sự hoạt động của một công ty

Xem Interpersonal skills là gì? Những kỹ năng nào giúp bạn xây dựng được mối quan hệ bền vững?

Production and logistics management – Quản lý sản xuất và hậu cần là gì?

Quản lý sản xuất và hậu cần giúp cân bằng và nâng cao hiệu quả của cả 2 hoạt động sản xuất và hậu cần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Như chúng ta đã biết, khách hàng luôn mong đợi phía đối tác cung cấp những sản phẩm chất lượng, đúng yêu cầu và tiếp nhận đơn hàng tương đương các phản hồi về đơn hàng trong thời gian nhénh nhất. Để đáp ứng được những kỳ vọng của khách hàng là cả một sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả vận hành sản xuất và hậu cần của một công ty. công ty cần huy động tất cả nguồn lực nhưng vẫn phải dựa trên cơ sở lợi ích tài chính, đời sống làm công nhân viên và lợi thế cạnh tranh dài lâu.

Quản lý sản xuất và hậu cần chính là giải quyết các vấn đề đặt ra như sau:

Làm thế nào để sản xuất trở nên hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí hơn?công ty có khả năng tự mình sản xuất bán thành phẩm nào, và bán thành phẩm nào nên đặt hàng từ nhà cung cấp?Làm sao để tăng tốc phản hồi đến khách hàng?Làm thế nào để làm ra các danh mục đáp ứng đầy đủ mong đợi từ khách hàng?Làm thế nào để hạn chế thiểu mức độ tồn kho và loại bỏ các cấu trúc hậu cần không linh hoạt…

Quản lý sản xuất hậu cần chính là đảm nhiệm các công việc sau:

hoạch định chiến lược phân chia sản xuất;Thiết lập hệ thống sản xuất;hạn chế chi phí hoạt động nhà máy;Tăng hiệu suất vận chuyển và giao nhận hàng hóa;Quản lý chuỗi cung ứng.

Bài viết trên đây là các nội dung nói đến P&L là gì? Ý nghĩa của P&L trong lĩnh vực kế toán và kinh doanh của công ty. mặt khác P&L còn có ý nghĩa sản xuất và hậu cần vốn là 2 chức năng cực kỳ quan trọng trong vận hành sản xuất của một công ty. Hy vọng bài viết trên sẽ đem lại những kiến thức hữu ích cho các bạn đọc, đặc biệt là các bạn đọc đang làm việc trong mô trường sản xuất và buôn bán.Các câu hỏi về pnl lũy kế là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê pnl lũy kế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết pnl lũy kế là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết pnl lũy kế là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết pnl lũy kế là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về pnl lũy kế là gì


Các hình ảnh về pnl lũy kế là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về pnl lũy kế là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm nội dung về pnl lũy kế là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment