Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anhphát âm ngoại ngữpick up charge

Hình ảnh cho thuật ngữ pick up charge

phí gom hàng tại kho

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Pick up charge
 • 豆腐干 tiếng trung là gì?
 • 绿色 tiếng trung là gì?
 • 碧色 tiếng trung là gì?
 • 牛血红色 tiếng trung là gì?
 • 杏黄色 tiếng trung là gì?
 • 铜色 tiếng trung là gì?
 • 橄榄色 tiếng trung là gì?
 • 颠覆性 là gì?
 • 活在别人的谎言当中 là gì?
 • 脑部 là gì?
Chủ đềChủ đề Chưa được phân loại

Định nghĩa – Khái niệm

Pick up charge là gì?

Pick up charge có nghĩa là phí gom hàng tại kho

 • Pick up charge có nghĩa là phí gom hàng tại kho
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

phí gom hàng tại kho Tiếng Anh là gì?

phí gom hàng tại kho Tiếng Anh có nghĩa là Pick up charge.

Ý nghĩa – Giải thích

Pick up charge nghĩa là phí gom hàng tại kho.

Đây là cách dùng Pick up charge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Pick up charge là gì? (hay giải thích phí gom hàng tại kho nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pick up charge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pick up charge / phí gom hàng tại kho. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?