Có được bổ nhiệm phụ trách kế toán khi chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng? Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, công ty có bị phạt hay không?

Cập nhật ngày 26/08/2022 bởi mychi

Bài viết Có được bổ nhiệm phụ trách kế toán khi chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng? Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, công ty có bị phạt hay không? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Có được bổ nhiệm phụ trách kế toán khi chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng? Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, công ty có bị phạt hay không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Có được bổ nhiệm phụ trách kế toán khi chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng? Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, công ty có bị phạt hay không?”

Đánh giá về Có được bổ nhiệm phụ trách kế toán khi chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng? Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, công ty có bị phạt hay không?


Xem nhanh
Kế Toán là gì ? Học ở đâu tốt? .
Cùng tìm hiểu ngành Kế Toán nhé các em
----
Đăng kí học online ĐẦY ĐỦ VIDEO LÝ THUYẾT VÀ VIDEO BÀI TẬP TỰ LUYỆN nhắn tin cho thầy nhé : http://m.me/chidt1234​​
💥 Facebook cá nhân : Chí Quốc Nguyễn : https://facebook.com/chidt1234​​
💥 Fanpage Chính Thức :http://www.facebook.com/toanthaychi/​​
💥 Instagram : Chidt264 https://www.instagram.com/chidt264/​​
💥 Học ONLINE : Ôn Thi Đại Học , lớp 12 , lớp 11 cần tư vấn để đăng kí các khóa Học Toán Online Đầy Đủ Video , Bài Tập Về Nhà , Bài Tập Tự Luyện , Khóa học luyện thi chuyên nghiệp và Tốt Nhất thì nhắn tin vào facebook Chí Quốc Nguyễn cho thầy tại đây nhé m.me/chidt1234

xin phép chào, hiện nay do tác động dịch nên không thể tuyển được Kế toán trưởng từ trước tết đến nay thì công ty có bị phạt không, mình có bổ nhiệm người phụ trách kế toán tạm thời được không? xin phép cảm ơn!
  • Tiêu chuẩn và khó khăn của phụ trách kế toán được quy định như thế nào?
  • Có được bổ nhiệm phụ trách kế toán khi chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng?
  • Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, công ty có bị phạt hay không?

Tiêu chuẩn và khó khăn của phụ trách kế toán được quy định như thế nào?

Theo Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn và khó khăn của kế toán trưởng, phụ trách kế toán như sau:

– Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

– Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm:

+ Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các bộ phận này;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cũng như; các bộ phận quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;

+ Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;

+ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp tỉnh có dùng ngân sách nhà nước;

+ Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;

+ Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;

+ công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

+ Chi nhánh Doanh nghiệp nước ngoài vận hành tại Việt Nam.

– Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, bao gồm:

+ Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có tổ chức bộ máy kế toán (trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện);

+ Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện, cơ quan của tỉnh đặt tại cấp huyện;

+ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp huyện có dùng ngân sách nhà nước;

+ Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có dùng ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;

+ Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

+ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng;

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

– Đối với các tổ chức, đơn vị khác ngoài các đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định phù hợp với quy định của Luật kế toán và các quy định khác của pháp luật liên quan.

– Đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán của công ty mẹ là Doanh nghiệp nhà nước hoặc là Doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 05 năm.

– Tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định.

Phụ trách kế toán

Phụ trách kế toán

Có được bổ nhiệm phụ trách kế toán khi chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng?

Theo Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định như sau:

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

– Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê sản phẩm làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

– Phụ trách kế toán:

+ Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

+ Các Doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không yêu cầu phải bố trí kế toán trưởng.

– Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán của các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều này là 5 năm sau đó phải thực hiện các quá trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

– Khi thay đổi kế toán trưởng, phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán hoặc người quản lý, điều hành đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới, cùng lúc ấy thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho các bộ phận nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch biết họ tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình phụ trách.

– Bộ Nội vụ hướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc, thẩm quyền, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Theo đó, trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê sản phẩm làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu nước lẩu bằng xương lợn

Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, Doanh nghiệp có bị phạt hay không?

Theo Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán như sau:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;

+ Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;

+ Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

+ Không thông báo theo quy định khi thay đổi ngay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;

+ Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;

+ Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, khó khăn theo quy định;

+ Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, Thủ tục theo quy định.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán của cải/tài sản trừ Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, Doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là Doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;

+ Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

– Biện pháp khắc phục hệ lụy:

Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1; điểm b, c khoản 2; điểm b, c khoản 3 Điều này.

Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định.Các câu hỏi về phụ trách kế toán là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê phụ trách kế toán là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết phụ trách kế toán là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết phụ trách kế toán là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết phụ trách kế toán là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về phụ trách kế toán là gì


Các hình ảnh về phụ trách kế toán là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về phụ trách kế toán là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thông tin về phụ trách kế toán là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment