Phản biện xã hội và vai trò của MTTQ trong vấn đề phản biện xã hội

Cập nhật ngày 02/08/2022 bởi mychi

Bài viết Phản biện xã hội và vai trò của MTTQ trong vấn đề phản biện xã hội thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Phản biện xã hội và vai trò của MTTQ trong vấn đề phản biện xã hội trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Phản biện xã hội và vai trò của MTTQ trong vấn đề phản biện xã hội”

Tìm đọc thông tin báo chí- Ảnh N.Đang

Phản biện xã hội là sự tham gia của cá nhân, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội vào một vấn đề, một chủ trương, chính sách nào đó của Nhà nước nhằm làm cho chủ trương, chính sách đó ngày càng hoàn thiện trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nên sự đồng thuận nhằm phục vụ tốt hơn những vấn đề quốc kế, dân sinh. Do đó, phản biện xã hội là sự tập hợp sức sáng tạo và trí tuệ của các giai tầng, tạo nên sức mạnh nội lực để giải quyết các vấn đề xã hội; phản biện xã hội là sự thể hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, là thước đo trình độ phát triển của một xã hội; dưới một giác độ nó thể hiện trình độ văn minh. Phản biện xã hội không thuần nhất với sự phân tích phản bác, chỉ ra những khiếm khuyết của các chủ trương chính sách, các vấn đề xã hội mà nó còn là sự thể hiện đồng thuận xã hội, sự khuyến khích, cổ vũ của xã hội dành cho những chủ trương, chính sách đúng đắn. Phản biện xã hội là sự tập hợp sức mạnh cộng đồng để giải quyết vấn đề xã hội. Chính vì vậy, làm tốt công tác phản biện xã hội là tạo được sức mạnh to lớn cho các phong trào hành động cách mạng.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đoàn kết, tập hợp sức mạnh các giai tầng xã hội để hoàn thành nhiệm vụ trong từng giai đoạn, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Mặc dù khái niệm “phản biện xã hội” mới được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X nhưng từ lâu Đảng ta đã làm tốt chính sách phản biện xã hội. Và, đó là một trong những tiền đề làm nên sức mạnh trí tuệ của Đảng; cũng là điều làm nên niềm tin, sức hấp dẫn đối với nhân dân. Trong hoạt động phản biện xã hội thì vai trò của Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là hết sức to lớn. Văn kiện Đại hội X của Đảng nêu rõ: “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền lợi hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng thành hoạt động thực tiễn sinh động trong cuộc sống của nhân dân. Nhà nước ban hành và bổ sung pháp luật để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội” [1].

Với vai trò là trung tâm tập hợp, đoàn kết các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng, các dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội; MTTQ là hạt nhân chính trị quan trọng trong việc cổ vũ, động viên toàn thể dân tộc đoàn kết một lòng thực hiện các phong trào hành động cách mạng, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách hiệu quả. Để làm được điều này, MTTQ các cấp phải thật sự “gần dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe dân nói, tuyên truyền giải thích cho dân hiểu và làm cho dân tin”. Nghĩa là MTTQ phải làm tốt công tác dân vận, phải nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của các giai tầng xã hội.

Với chức năng giám sát của mình, MTTQ các cấp sẽ là đầu mối giám sát hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và cá nhân cán bộ công chức trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, tổ chức MTTQ sẽ có điều kiện đề xuất những chủ trương, chính sách phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của các giai tầng xã hội. Đồng thời, qua đó sẽ phân tích, làm rõ những tồn tại, khiếm khuyết của những chính sách đã được triển khai thực hiện và cả những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Chính việc làm này là quá trình triển khai vai trò phản biện xã hội của MTTQ một cách hiệu quả nhất.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy khó khăn mấy làm cũng được. Không có thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”[2]. Xét đến cùng thực hiện phản biện xã hội là lắng nghe, học tập trí tuệ của nhân dân và từ đó quay lại phục vụ nhân dân, huy động, cổ vũ sức mạnh tổng hợp của mọi giai tầng xã hội phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong hoạt động này vai trò của MTTQ các cấp là hết sức quan trọng.

                                                                                   Từ Dạ Linh[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2006, trang 43

[2]Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, trang 295.Các câu hỏi về phản biện xã hội là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê phản biện xã hội là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết phản biện xã hội là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết phản biện xã hội là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết phản biện xã hội là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về phản biện xã hội là gì


Các hình ảnh về phản biện xã hội là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về phản biện xã hội là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về phản biện xã hội là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment