Operation Director Là Gì ? Vai Trò Và Yếu Tố Của Quản Lý Trong Doanh Nghiệp – Chickgolden

Cập nhật ngày 25/03/2023 bởi mychi

Bài viết Operation Director Là Gì ? Vai Trò Và Yếu Tố Của Quản Lý Trong Doanh Nghiệp – Chickgolden thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Operation Director Là Gì ? Vai Trò Và Yếu Tố Của Quản Lý Trong Doanh Nghiệp – Chickgolden trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Operation Director Là Gì ? Vai Trò Và Yếu Tố Của Quản Lý Trong Doanh Nghiệp – Chickgolden” Bài viết Operation Director Là Gì ? Vai Trò Và Yếu Tố Của Quản Lý Trong Doanh Nghiệp – Chickgolden thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Operation Director Là Gì ? Vai Trò Và Yếu Tố Của Quản Lý Trong Doanh Nghiệp – Chickgolden trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Operation Director Là Gì ? Vai Trò Và Yếu Tố Của Quản Lý Trong Doanh Nghiệp – Chickgolden”

Đánh giá về Operation Director Là Gì ? Vai Trò Và Yếu Tố Của Quản Lý Trong Doanh Nghiệp – Chickgolden

Xem nhanh
One of the most important positions needed in a company is a director or operation. Whether it’s for the employer or the applicants, an interview is the time that will decide if that company could get to hire a great director of operations who could maximise the efficiency or productivity of the company. This article will provide 20 interview questions with the answers for the director of operations position.

You can also view the content in blog format at https://www.projectpractical.com/top-20-director-of-operations-interview-questions-answers/

Below are the 20 questions discussed:
1. Why Are You Interested In This Job?
2. What Are The Roles Of A Director Of Operations?
3. What Are The Qualities That A Director Of Operations Should Possess To Be Effective?
4. What Major Challenges Did You Face During Your Last Role? How Did You Handle It?
5. Describe Your Daily Routine As A Director Of Operations?
6. Describe Briefly Your Job Experience As Director Of Operations.
7. What Kind Of Strategies And Mindset Is Required For This Role?
8. What Is The Biggest Challenge That You Foresee In This Job?
9. How Do You Stay Motivated At Work?
10. Describe A Time You Failed In This Role And The Lesson You Learned.
11. What Would You Do To An Underperforming Staff?
12. Are You Familiar With Managing A Budget?
13. What Are The Criteria Needed To Choose Vendors?
14. You Feel That We Need To Change The Company’s Culture. What Would You Do About It?
15. How Do You Deal With Difficult Clients Or Stakeholders?
16. What Would You Do To Ensure That The Services Provided By Your Team Are Consistent And Up To Date?
17. How Do You Introduce New Technologies To The Company?
18. What Would You Do To Improve Operational Efficiency?
19. Share With Us Your Strategy To Effectively Delegate Tasks Among Employees.
20. Do You Think Working With Other Departments Is Important?

Nền kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng trong từng mắt xích quy trình sản xuất. Vì lý do này, nhiều phòng ban mới được thành lập, nhiều vị trí mới được tuyển dụng. Theo thống kê của hauvuong.mobi, một trong số những vị trí mới tuyển dụng nhiều nhất hiện nay chính là Operation Manager. Vậy Operation Manager là gì? Mô tả công việc của một Operation Manager như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nền kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng trong từng mắt xích quy trình sản xuất. Vì lý do này, nhiều phòng ban mới được thành lập, nhiều vị trí mới được tuyển dụng. Theo thống kê của hauvuong.mobi, một trong số những vị trí mới tuyển dụng nhiều nhất hiện nay chính là Operation Manager. Vậy Operation Manager là gì? Mô tả công việc của một Operation Manager như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Bạn đang xem : operation director là gì

I. Operation Manager là gì ?

Operation Manager – trưởng phòng quản lý và vận hành – được tuyển dụng phong phú ở nhiều mô hình doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Ban chỉ huy doanh nghiệp kỳ vọng với sự chuyên môn hóa ở một phòng ban chuyên biệt, trưởng phòng quản lý và vận hành sẽ đưa ra những nâng cấp cải tiến về phong cách thiết kế, tiến trình sản xuất, cũng như tiến trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Từ đó, cải tổ đáng kể hiệu suất thao tác của doanh nghiệp cả trong sản xuất sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ. Cụ thể, Operation Manager sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm : Operation Manager – trưởng phòng quản lý và vận hành – được tuyển dụng phong phú ở nhiều mô hình doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Ban chỉ huy doanh nghiệp kỳ vọng với sự chuyên môn hóa ở một phòng ban chuyên biệt, trưởng phòng quản lý và vận hành sẽ đưa ra những nâng cấp cải tiến về phong cách thiết kế, tiến trình sản xuất, cũng như tiến trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Từ đó, cải tổ đáng kể hiệu suất thao tác của doanh nghiệp cả trong sản xuất sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ. Cụ thể, Operation Manager sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm :

Phát hiện ra những điểm yếu trong quy trình vận hành, đề xuất phương án khắc phục Phát hiện ra những điểm yếu trong quy trình vận hành, đề xuất phương án khắc phục

Tìm ra những điểm mạnh, phát huy triệt để, nâng cao vị thế cạnh tranh đối đầu cho doanh nghiệp .Đảm bảo quy trình sản xuất khoa học, tiết kiệm tối đa mọi nguồn nhân lực, nâng cao hiệu suất hoạt động sản xuất kinh doanh.Đảm bảo quy trình tiến độ sản xuất khoa học, tiết kiệm chi phí tối đa mọi nguồn nhân lực, nâng cao hiệu suất hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại .* Tìm ra những điểm mạnh, phát huy triệt để, nâng cao vị thế cạnh tranh đối đầu cho doanh nghiệp .Đảm bảo quy trình sản xuất khoa học, tiết kiệm tối đa mọi nguồn nhân lực, nâng cao hiệu suất hoạt động sản xuất kinh doanh.Đảm bảo quy trình tiến độ sản xuất khoa học, tiết kiệm chi phí tối đa mọi nguồn nhân lực, nâng cao hiệu suất hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại .

II. Công việc cụ thể mà một Operation Manager phải đảm nhận

Để hiểu hơn về việc làm mà một Operation Manager phải đảm nhiệm, tất cả chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm bản miêu tả việc làm với những trách nhiệm phổ cập tại hầu hết mọi mô hình doanh nghiệp cần đến Operation Manager .Ở vai trò trưởng phòng, Operation Manager vừa phải tiếp đón việc làm trình độ, vừa phải thực thi tốt vai trò chỉ huy phòng ban Để hiểu hơn về việc làm mà một Operation Manager phải đảm nhiệm, tất cả chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm bản miêu tả việc làm với những trách nhiệm phổ cập tại hầu hết mọi mô hình doanh nghiệp cần đến Operation Manager .Ở vai trò trưởng phòng, Operation Manager vừa phải tiếp đón việc làm trình độ, vừa phải thực thi tốt vai trò chỉ huy phòng ban

✅ Mọi người cũng xem : điểm yếu của kế hoạch nava là gì

1. Đề xuất chiến lược, kế hoạch theo định hướng phát triển

Mỗi tiến trình kinh tế tài chính đều có những sự chuyển biến phong phú, yên cầu doanh nghiệp phải nhanh gọn thích nghi và nâng cấp cải tiến mới hoàn toàn có thể duy trì vị thế cạnh tranh đối đầu cao trên thương trường .Chính yếu tố này yên cầu doanh nghiệp phải có một phòng quản lý và vận hành riêng, nơi đây, trưởng phòng quản lý và vận hành sẽ là đầu tàu chỉ đạo nhân viên thực thi những cuộc khảo sát, nhìn nhận tác dụng kinh doanh thương mại. Từ đó, đề xuất kiến nghị những kế hoạch, kế hoạch kiểm soát và điều chỉnh quy trình tiến độ quản lý và vận hành chi tiết cụ thể, bảo vệ hiệu suất và độ không thay đổi lâu bền hơn cho doanh nghiệp .* Mỗi tiến trình kinh tế tài chính đều có những sự chuyển biến phong phú, yên cầu doanh nghiệp phải nhanh gọn thích nghi và nâng cấp cải tiến mới hoàn toàn có thể duy trì vị thế cạnh tranh đối đầu cao trên thương trường .Chính yếu tố này yên cầu doanh nghiệp phải có một phòng quản lý và vận hành riêng, nơi đây, trưởng phòng quản lý và vận hành sẽ là đầu tàu chỉ đạo nhân viên thực thi những cuộc khảo sát, nhìn nhận tác dụng kinh doanh thương mại. Từ đó, đề xuất kiến nghị những kế hoạch, kế hoạch kiểm soát và điều chỉnh quy trình tiến độ quản lý và vận hành chi tiết cụ thể, bảo vệ hiệu suất và độ không thay đổi lâu bền hơn cho doanh nghiệp .

✅ Mọi người cũng xem : khăn vuông là gì

2. Tham gia triển khai chính sách, chiến lược được phê duyệt

Những yêu cầu nâng cấp cải tiến quá trình quản lý và vận hành được phê duyệt sẽ do trưởng phòng quản lý và vận hành trực tiếp tiến hành với sự phối hợp của toàn phòng quản lý và vận hành và những phòng ban khác .Bên cạnh trách nhiệm tiến hành, phân chia việc làm cụ thể, trưởng phòng quản lý và vận hành còn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng nâng cấp cải tiến quản lý và vận hành mà phòng ban đã đề xuất kiến nghị. Do đó, việc theo dõi liên tục quy trình tiến độ tiến hành thực thi là việc làm vô cùng quan trọng so với Operation Manager . Những yêu cầu nâng cấp cải tiến quá trình quản lý và vận hành được phê duyệt sẽ do trưởng phòng quản lý và vận hành trực tiếp tiến hành với sự phối hợp của toàn phòng quản lý và vận hành và những phòng ban khác .Bên cạnh trách nhiệm tiến hành, phân chia việc làm cụ thể, trưởng phòng quản lý và vận hành còn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng nâng cấp cải tiến quản lý và vận hành mà phòng ban đã đề xuất kiến nghị. Do đó, việc theo dõi liên tục quy trình tiến độ tiến hành thực thi là việc làm vô cùng quan trọng so với Operation Manager .

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu nước lẩu xương bò

3. Linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chiến lược

Mọi kế hoạch dù hoàn hảo đến mấy cũng không tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, bên cạnh những phương án dự phòng đã chuẩn bị sẵn, Operation Manager phải thường xuyên tiếp nhận báo cáo, kịp thời phát hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm để có hướng xử lý nhanh và hiệu quả nhất. Mọi kế hoạch dù hoàn hảo đến mấy cũng không tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, bên cạnh những phương án dự phòng đã chuẩn bị sẵn, Operation Manager phải thường xuyên tiếp nhận báo cáo, kịp thời phát hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm để có hướng xử lý nhanh và hiệu quả nhất.

Xem thêm : Ngành Công Nghệ Sinh Học Là Gì Gồm Những Lĩnh Vực Nào, Ngành Công Nghệ Sinh Học Là Gì*

✅ Mọi người cũng xem : không nhất quán là gì

4. Giám sát việc lập ngân sách và giải ngân

Tối thiểu ngân sách, tối đa lệch giá là nguyên do mà doanh nghiệp muốn nâng cấp cải tiến quá trình quản lý và vận hành. Chính thế cho nên, việc tiến hành kế hoạch nâng cấp cải tiến phải song song với việc theo dõi ngặt nghèo ngân sách tiến hành kế hoạch và ngân sách quản lý và vận hành theo tiến trình mới. Để làm tốt việc này, Operation Manager phải phối hợp ngặt nghèo với phòng tài vụ . Tối thiểu ngân sách, tối đa lệch giá là nguyên do mà doanh nghiệp muốn nâng cấp cải tiến quá trình quản lý và vận hành. Chính thế cho nên, việc tiến hành kế hoạch nâng cấp cải tiến phải song song với việc theo dõi ngặt nghèo ngân sách tiến hành kế hoạch và ngân sách quản lý và vận hành theo tiến trình mới. Để làm tốt việc này, Operation Manager phải phối hợp ngặt nghèo với phòng tài vụ .

✅ Mọi người cũng xem : định lượng fsh trong máu là gì

5. Trực tiếp thuyết trình, đàm phán

Thuyết trình bản kế hoạch yêu cầu trước ban chỉ huyThuyết phục đối tác chiến lược, cổ đông về hiệu suất cao quá trình quản lý và vận hành mới mang lạiGiải trình những sự cố phát sinh trong quy trình triển khai chiến lược …Tất cả những nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng này sẽ do Operation Manager tiếp đón .* Thuyết trình bản kế hoạch yêu cầu trước ban chỉ huyThuyết phục đối tác chiến lược, cổ đông về hiệu suất cao quá trình quản lý và vận hành mới mang lạiGiải trình những sự cố phát sinh trong quy trình triển khai chiến lược …Tất cả những nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng này sẽ do Operation Manager tiếp đón .

✅ Mọi người cũng xem : off key là gì

6. Bảo mật tài liệu, kế hoạch phát triển của công ty

Cải tiến tiến trình quản lý và vận hành tương quan đến sự thành bại của doanh nghiệp trước sự cạnh tranh đối đầu của đối thủ cạnh tranh cùng ngành. Do vậy, những kế hoạch đã được phòng quản lý và vận hành và toàn doanh nghiệp nỗ lực nghiên cứu và điều tra, vạch rõ tiêu chuẩn thực thi cần phải được bảo mật thông tin, đặc biệt quan trọng những doanh nghiệp, tập đoàn lớn lớn điều này càng quan trọng hơn .Thông thường những tài liệu, kế hoạch này sẽ được tàng trữ ở phòng giám đốc và phòng quản lý và vận hành. Trong đó, bản chính đa số do trưởng phòng quản lý và vận hành chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin . Cải tiến tiến trình quản lý và vận hành tương quan đến sự thành bại của doanh nghiệp trước sự cạnh tranh đối đầu của đối thủ cạnh tranh cùng ngành. Do vậy, những kế hoạch đã được phòng quản lý và vận hành và toàn doanh nghiệp nỗ lực nghiên cứu và điều tra, vạch rõ tiêu chuẩn thực thi cần phải được bảo mật thông tin, đặc biệt quan trọng những doanh nghiệp, tập đoàn lớn lớn điều này càng quan trọng hơn .Thông thường những tài liệu, kế hoạch này sẽ được tàng trữ ở phòng giám đốc và phòng quản lý và vận hành. Trong đó, bản chính đa số do trưởng phòng quản lý và vận hành chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin .

✅ Mọi người cũng xem : gbp là tiền gì

7. Xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp

Nhìn vào việc làm của Operation Manager tưởng chừng chỉ tương quan đến nội bộ doanh nghiệp, nhưng trong thực tiễn, để tiến hành nâng cấp cải tiến tiến trình quản lý và vận hành thành công xuất sắc cần có sự đồng thuận từ những đối tác chiến lược ( luân chuyển, nguyên vật liệu … ), người mua và cả cơ quan chính quyền sở tại thường trực . Nhìn vào việc làm của Operation Manager tưởng chừng chỉ tương quan đến nội bộ doanh nghiệp, nhưng trong thực tiễn, để tiến hành nâng cấp cải tiến tiến trình quản lý và vận hành thành công xuất sắc cần có sự đồng thuận từ những đối tác chiến lược ( luân chuyển, nguyên vật liệu … ), người mua và cả cơ quan chính quyền sở tại thường trực .

Do đó, xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt cùng các bên liên quan cũng là nhiệm vụ trong công việc của Operation Manager. Do đó, xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt cùng các bên liên quan cũng là nhiệm vụ trong công việc của Operation Manager.

8. Hỗ trợ phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng

Ngoài trách nhiệm tương quan đến trình độ, Operation Manager sẽ cùng phối hợp với phòng nhân sự trong công tác làm việc tuyển dụng, đơn cử là khi bổ trợ nhân lực cho phòng quản lý và vận hành hoặc một số ít phòng ban tương quan .Lúc này, trưởng phòng quản lý và vận hành sẽ là người phối hợp, còn trưởng phòng nhân sự sẽ là người trực tiếp tiến hành tiến trình tuyển dụng . Ngoài trách nhiệm tương quan đến trình độ, Operation Manager sẽ cùng phối hợp với phòng nhân sự trong công tác làm việc tuyển dụng, đơn cử là khi bổ trợ nhân lực cho phòng quản lý và vận hành hoặc một số ít phòng ban tương quan .Lúc này, trưởng phòng quản lý và vận hành sẽ là người phối hợp, còn trưởng phòng nhân sự sẽ là người trực tiếp tiến hành tiến trình tuyển dụng .

Mỗi doanh nghiệp có một quy trình làm việc mang tính đặc thù, điều này tạo nét văn hóa riêng cho doanh nghiệp. Tuy vậy, không có gì là mãi mãi, trong kinh tế lại càng chuyển biến sâu sắc hơn. Chính vì vậy, Operation Manager với bản mô tả công việc mà hauvuong.mobi đã giới thiệu trên đây sẽ là người mang đến nguồn sinh khí mới cho doanh nghiệp thông qua những cải tiến vận hành hiệu quả nhất. Mỗi doanh nghiệp có một quy trình làm việc mang tính đặc thù, điều này tạo nét văn hóa riêng cho doanh nghiệp. Tuy vậy, không có gì là mãi mãi, trong kinh tế lại càng chuyển biến sâu sắc hơn. Chính vì vậy, Operation Manager với bản mô tả công việc mà hauvuong.mobi đã giới thiệu trên đây sẽ là người mang đến nguồn sinh khí mới cho doanh nghiệp thông qua những cải tiến vận hành hiệu quả nhất.

Các câu hỏi về operation director là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê operation director là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết operation director là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết operation director là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết operation director là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về operation director là gì

Các hình ảnh về operation director là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về operation director là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết về operation director là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment