Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước?

Cập nhật ngày 13/09/2022 bởi mychi

Bài viết Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước?”

Đánh giá về Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước?Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước? Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước qua các năm?

Ngân sách nhà nước là ngôn từ thuộc chuyên ngành tài chính, cũng là ngôn từ được nhắc đến nhiều trong hoạt động thu-chi của nhà nước. Ngân sách nhà nước được đánh giá, xem xét qua các năm ngân sách để từ đó cân đối chi tiêu trong trong quy trình hoạt động của nhà nước. Mỗi quốc gia sẽ có các thời điểm bắt đầu ngân sách nhà nước khác nhau.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Năm ngân sách là gì?
    • 1.1 1.1. Ngân sách nhà nước là gì?
    • 1.2 1.2. Khái niệm năm ngân sách:
  • 2 2. Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước:
  • 3 3. Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước qua các năm:

1. Năm ngân sách là gì?

1.1. Ngân sách nhà nước là gì?

Khái niệm ngân sách nhà nước được xem xét dưới thường xuyên gốc độ, dưới gốc độ kinh tế, trong cuốn “tài chính công” nổi tiếng của tác giả E.Taylor đã định nghĩa rằng: “Ngân sách là chương trình tài chính chính yếu của Chính phủ. Tài liệu này tập trung các dự liệu thu và chi trong khoảng thời gian của tài khóa, bao hàm các chương trình hoạt động phải thực hiện và các phương thuận tiện tài trợ các vận hành ấy.” Nói như vậy, ngân sách nhà nước chẳng khác nào một kế hoạch tài chính khổng lồ của quốc gia mà quốc hội là người quyết liệt để cho phép chính phủ thực hiện trong phạm vi một tài khóa xác định.

Dưới góc độ pháp lí, Khoản 14 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đưa ra định nghĩa ngân sách nhà nước như sau: Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết liệt để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Ngân sách nhà nước bao gồm những đặc điểm cơ bản sau:

-Ngân sách nhà nước là một kế hoạch tài chính khổng lồ nhất cần được Quốc hội biểu quết thông qua trước khi thi hành.

-Ngân sách nhà nước không phải là một bản kế hoạch tài chính thuần túy mà còn là một đạo luật.

-Ngân sách nhà nước là kế hoạch tài chính của toàn thể quốc gia, được trao cho chính phủ tổ chức thực hiện nhưng phải đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Quốc hội.

Xem thêm: Các cách thức xử lý khắc phục bội chi Ngân sách Nhà nước

-Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi hoàn toàn vì mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia, không phân biệt người thụ hưởng các lợi ích đó là ai, thuộc thành phần kinh tế nào hay thuộc đẳng cấp xã hội nào.

-Ngân sách nhà nước luôn phản ánh mối tương quan giữa quyền lập pháp và quyền hành pháp trong quy trình xây dựng và thực hiện ngân sách.

✅ Mọi người cũng xem : định hướng khách hàng là gì

1.2. Khái niệm năm ngân sách:

Năm ngân sách là là khoảng thời gian chu kỳ để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

Năm ngân sách là biểu hiện của nguyên tắc nhất niên trong ngân sách nhà nước, xét về phương diện nội dung, nguyên tắc này có hai khía cạnh cơ bản: (i) Mỗi năm, Quốc hội (với tư cách là cơ quan nắm quyền lập pháp) sẽ biểu quyết ngân sách một lần theo hạn kì do luật định. (ii) Bản dự toán ngân sách nhà nước sau khi đã được Quốc hội quyết liệt chỉ có tổng giá trị hiệu lực thi hành trong một năm và Chính phủ- với tư cách là cơ quan nắm quyền hành pháp cũng chỉ được phép thi hành trong năm đó.

Năm ngân sách hay còn được gọi là tài khóa quốc gia, được ra đời lần đầu tiên ở nước Anh vào cuốn thế kỷ XVII. Việc thiết lập nguyên tắc nhất niên trong chế độ tài chính công của nước Anh được xem là một thắng lợi lớn của Quốc hội Anh nói riêng và nhân dân thế giới nói chung trong cuộc tương tranh quyền lực với chế độ vương quyền. Đồng thời, việc thiết lập nguyên tắc này cũng mở ra thời kỳ mới cho nền tài chính công ở thường xuyên quốc gia khác trên thế giới- nền tài chính mang màu sắc dân chủ, trong đó nhân dân có quyền được tham gia vào việc quản trị nền tài chính của đất nước mình thông qua người đại diện cho mình là quốc hội hay nghị viện.

Năm ngân sách trong Tiếng anh là: “Budget year

2. Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước:

Ở nước ta, năm ngân sách bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Và phần lớn các nước trên thế giới đều có năm tài chính trùng với năm dương lịch, tức là bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12

Khác với Việt Nam, ở Hoa Kỳ, niên độ ngân sách liên bang bắt đầu từ 1/10 đến 30/09 năm sau (đã được thay đổi ngay 2 lần: Niên độ ngân sách đầu tiên của Liên bang Hoa Kỳ bắt đầu từ 01/01/1789, được điều chỉnh thành bắt đầu 01/07 đến 30/6 năm sau kể từ năm 1842 và lần điều chỉnh gần nhất, năm 1977, quy định bắt đầu từ 01/10, được áp dụng đến nay .) Ở Nhật Bản, Năm ngân sách bắt đầu vào ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 31/3 của năm kế tiếp. Bên cạnh Nhật Bản, thì Anh, Ấn Độ, Canada, Hong Kong cũng là những nước có năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 31/3.

Xem thêm: Quy định căn cứ để xây dựng, lập dự toán ngân sách nhà nước

Nhật Bản giải thích cho việc lựa chọn năm ngân sách bắt đầu tư tháng 04 từ năm 1886 (Năm Minh Trị 19). Người phụ trách vấn đề tài chính lúc đó – hoàng tử Masayoshi Matsukata – đã quyết định bắt đầu năm tài chính vào tháng 4 để cân bằng tài chính của mình, do ông đã sử dụng tiền thuế của năm tài chính trước để phục vụ cho việc mở rộng lực lượng vũ trang.Thêm vào đó, những năm đó Nhật Bản là một nước nông nghiệp, nguồn thu thuế chính là từ gạo của người nông dân, thời gian thu hoạch là vào khoảng tháng 10, tháng 11 và họ cần thời gian để đổi gạo sang tiền nên việc kết thúc năm tài chính vào tháng 12 sẽ khó cho chính phủ thu thuế từ dân. Đồng thời, đây là việc Nhật Bản ảnh hưởng từ Anh.

3. Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước qua các năm:

Năm 2019:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xem thêm: Chi ngân sách Nhà nước là gì? Quy định về khó khăn chi ngân sách Nhà nước?

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 40/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018, Báo cáo số 513/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018, Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1277/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 10 năm 2018, Báo cáo thẩm tra số 1279/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 350/BC-UBTVQH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng(một triệu, bốn trăm mười một nghìn, ba trăm tỷ đồng).

2. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng(một triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm tỷ đồng).

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng(hai trăm hai mươi hai nghìn tỷ đồng), cũng như 3,6%tổng danh mục trong nước (GDP), gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 209.500 tỷ đồng (hai trăm linh chín nghìn, năm trăm tỷ đồng), cũng như 3,4%GDP;

Xem thêm: Nội dung nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước

Bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỷ đồng (mười hai nghìn, năm trăm tỷ đồng), tương đương 0,2%GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng(bốn trăm hai mươi lăm nghìn, hai trăm năm mươi hai tỷ đồng).

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3 và 4)

Năm 2020:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Xem thêm: Vốn ngân sách nhà nước là gì? Phân biệt với vốn ngoài ngân sách nhà nước?

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 39/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2019, Báo cáo số 483/BC-CP ngày 13/10/2019, Tờ trình số 537/TTr-CP ngày 29/10/2019 và Tờ trình số 558/TTr-CP ngày 04/11/2019 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1748/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 1784/BC-UBTCNS14 ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 475/BC-UBTVQH14 ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quắc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.512.300.000 triệu đồng(một tỷ, năm trăm mười hai triệu, ba trăm nghìn triệu đồng).

2. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.747.100.000 triệu đồng(một tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm nghìn triệu đồng).

Xem thêm: Cơ cấu chi ngân sách nhà nước? Các biện pháp cân đối và quản lý ngân sách nhà nước?

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 234.800.000 triệu đồng(hai trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm nghìn triệu đồng), tương đương 3,44%tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 217.800.000 triệu đồng (hai trăm mười bảy triệu, tám trăm nghìn triệu đồng), cũng như 3,2%GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 17.000.000 triệu đồng (mười bảy triệu đồng), cũng như 0,24%GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 488.921.352 triệu đồng(bốn trăm tám mươi tám triệu, chín trăm hai mươi mốt nghìn, ba trăm năm mươi hai triệu đồng).

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3 và 4)

Năm 2021:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Xem thêm: Thời điểm, thời hiệu, cách thức xử lý kỷ luật Đảng viên

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021NGHỊ QUYẾT

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 36/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2240/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Tờ trình số 573/TTr-CP ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2264/BC-UBTCNS14 ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 612/BC-UBTVQH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng(một triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi tỷ đồng).

Xem thêm: Ngân sách Nhà nước là gì? Khái niệm ngân sách Nhà nước?

2. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng(một triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn tỷ đồng).

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng(ba trăm bốn mươi ba nghìn, sáu trăm bảy mươi tỷ đồng), tương đương 4%tổng danh mục trong nước (GDP), gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng (ba trăm mười tám nghìn, tám trăm bảy mươi tỷ đồng), cũng như 3,7%GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng (hai mươi bốn nghìn, tám trăm tỷ đồng), cũng như 0,3% GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng(sáu trăm lẻ tám nghìn, năm trăm sáu mươi chín tỷ đồng).

(Kèm theo các phụ lục số I, II, III và IV)

Xem thêm: Bội chi ngân sách nhà nước

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Luật Ngân sách Nhà nước

✅ Mọi người cũng xem : rong kinh là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.139 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Khái quát chung về nội dung của ngân sách nhà nước? Vai trò ngân sách nhà nước? Đặc điểm ngân sách nhà nước?

Quy định của pháp luật về mức tỷ lệ hưởng chế độ hưu trí? Hướng dẫn cách xác định tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng? Hướng dẫn xác định mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội?

Mã quan hệ ngân sách là gì? Cách tra cứu mã quan hệ ngân sách? Thủ tục tra cứu mã quan hệ ngân sách?

Kết dư ngân sách là gì? Quy định về kết dư ngân sách? Tham khảo một vài việc làm liên quan đến kết toán ngân sách?

Về thặng dư ngân sách (Budget surplus)? Về thâm hụt ngân sách (Budget deficit)? Sự khác biệt giữa thặng dư ngân sách và thâm hụt ngân sách?

Nợ quốc gia (National debt) là gì? Thâm hụt ngân sách (Budget deficit) là gì? Sự khác biệt giữa nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách?

yêu cầu phản tố là gì? Thời điểm cuối cùng được phép đưa bắt buộc phản tố? hồ sơ bắt buộc phản tố?

Bội chi ngân sách nhà nước là gì? Bù đắp bội chi ngân sách nhà nước? Các giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước?

Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm của dự toán ngân sách? Kiểm soát lập dự toán ngân sách?

Công văn xin phép chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm là gì? Mẫu công văn xin chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm? Hướng dẫn mẫu công văn xin phép chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm?

Thông báo từ chối nhận yêu cầu thi hành án là gì? Mẫu số 27/PTHA: Thông báo từ chối nhận yêu cầu thi hành án? Hướng dẫn mẫu thông báo từ chối nhận yêu cầu thi hành án?

 Mẫu quyết liệt đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là gì? Mẫu quyết liệt đình chỉ giải quyết vụ án dân sự? Hướng dẫn dùng mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự? Quy định về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự?

Kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng? Thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ là gì? Thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ dùng để làm gì? Mẫu thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ? Soạn thảo thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ?

Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm là gì? Mẫu đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm? một vài quy định về xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh thống kê khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác?

quyết liệt về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế là gì? Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế? Hướng dẫn soạn thảo quyết liệt về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế? Các nhóm đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế?

quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí là gì? Mẫu quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí? Hướng dẫn soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí? một vài quy định về phí, lệ phí? Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí?

quyết liệt về việc thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế là gì? Mẫu quyết định về việc thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế? Hướng dẫn soạn thảo quyết định về việc thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế? Trình tự thi hành quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính?

Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý là gì? Mẫu hông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý? Hướng dẫn soạn thảo thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý? một số quy định về trợ giúp pháp lý? Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý?

Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý là gì? Mẫu giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý? Hướng dẫn soạn thảo giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý? Phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý? Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý? Quy định pháp luật về đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật?

Đơn đề nghị thay đổi ngay nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý là gì? Mẫu đơn đề nghị thay đổi ngay nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý? một vài quy định về trợ giúp pháp lý?

Báo cáo xác minh hiệt hại là gì? Mẫu báo cáo xác minh hiệt hại? Hướng dẫn soạn thảo báo cáo xác minh hiệt hại? Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước? hình thức xác minh bồi thường thiệt hại?

Công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện là gì? Mẫu công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện? Hướng dẫn soạn thảo công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện? một vài quy định về văn phòng đại diện? Thủ tục thành lập văn phòng đại diện?

quyết định giải quyết việc kháng cáo (kháng nghị) là gì? Mẫu quyết liệt giải quyết việc kháng cáo (kháng nghị) theo mẫu số 43-HC? Hướng dẫn soạn thảo quyết định giải quyết việc kháng cáo (kháng nghị)? một số quy định của pháp luật về kháng cáo?

Biên bản phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính là gì? Mẫu biên bản phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính theo mẫu số 45-HC? Hướng dẫn soạn thảo biên bản phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính?

quyết định giải quyết việc dân sự là gì? Mẫu quyết định giải quyết việc dân sự theo mẫu số 93-DS? Hướng dẫn soạn thảo quyết định giải quyết việc dân sự?

Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ là gì? Mẫu thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ theo mẫu 14-DS? Hướng dẫn soạn thảo thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ là gì? một số quy định về chứng cứ?

Đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp là gì? Mẫu đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp? một vài quy định về bảo hiểm nông nghiệp?

Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế là gì? Mẫu biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu số C11-TS? Hướng dẫn soạn thảo biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế? Các trường hợp thu hồi và tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế? một vài quy định về bảo hiểm y tế?

Thông báo kết quả giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT là gì? Mẫu thông báo kết quả giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo mẫu 08/BHYT? Hướng dẫn soạn thảo thông báo kết quả giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT? một số quy định về giám định bảo hiểm y tế? giấy tờ thanh toán chi phí bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?Các câu hỏi về niên độ ngân sách là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê niên độ ngân sách là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment