Các mẫu câu có từ my name is trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

Cập nhật ngày 24/02/2023 bởi mychi

Bài viết Các mẫu câu có từ my name is trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Các mẫu câu có từ my name is trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Các mẫu câu có từ my name is trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt”
Bài viết Các mẫu câu có từ my name is trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Các mẫu câu có từ my name is trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Các mẫu câu có từ my name is trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt”

Đánh giá về Các mẫu câu có từ my name is trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt



1. My name is Dũng. 1. My name is Dũng.

Tên tôi là Dững.

2. My name is Jacob. 2. My name is Jacob.

Tên tôi là Jacob.

3. My name is S… 3. My name is S…

Tên anh là Lữ Anh Tú…

4. My name is Quốc. 4. My name is Quốc.

Tôi tên Quốc.

5. My name is Thu. 5. My name is Thu.

Tôi tên là Thu.

6. My name is Anh. 6. My name is Anh.

Tên của tôi là Ánh.

7. My name is Ti Nga. 7. My name is Ti Nga.

Tôi là Thiết Nha

8. My name is Number Two. 8. My name is Number Two.

Tên tôi là Số Hai.

9. Hi, my name is Marcin — farmer, technologist. 9. Hi, my name is Marcin — farmer, technologist.

Xin chào, tên tôi là Marcin — nông dân, kỹ sư công nghệ. Xin chào, tên tôi là Marcin — nông dân, kỹ sư công nghệ.

10. My name is Jon Snow, Your Grace. 10. My name is Jon Snow, Your Grace.

Tên thần là Jon Snow, thưa bệ hạ. Tên thần là Jon Snow, thưa bệ hạ.

11. My name is Joe, and I’m a nymphomaniac. 11. My name is Joe, and I’m a nymphomaniac.

Tôi tên Joe và tôi là một người đàn bà cuồng dâm. Tôi tên Joe và tôi là một người đàn bà cuồng dâm.

12. 5 Another suggestion is: “Hello, my name is ………

5 Một lời đề nghị khác: “Dạ thưa ông / bà, tên cháu là ________.

13. My name is Zhuge Zhengwo, and I invited myself. 13. My name is Zhuge Zhengwo, and I invited myself.

Chính là khách không mời mà đến.

14. My name is Arvind Gupta, and I’m a toymaker. 14. My name is Arvind Gupta, and I’m a toymaker.

Tên tôi là Arvind Gupta, và tôi là người làm đồ chơi. Tên tôi là Arvind Gupta, và tôi là người làm đồ chơi.

15. My name is Richard Slessman, and I have trouble sleeping. 15. My name is Richard Slessman, and I have trouble sleeping.

Tên tôi là Richard Slessman, và tôi khó ngủ.

16. My Name Is My Name received widespread acclaim from critics. 16. My Name Is My Name received widespread acclaim from critics.

Your Name – Tên cậu là gì? đã đón nhận sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía khán giả. Your Name – Tên cậu là gì? đã đón nhận sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía khán giả.

17. My name is Jonah Wasswa, Minister of Health here in Uganda. 17. My name is Jonah Wasswa, Minister of Health here in Uganda.

Tôi là Jonah Wasswa, Bộ Trưởng Y Tế tại Uganda.

18. My name is Ms. Suggs and I’ll be your driving examiner. 18. My name is Ms. Suggs and I’ll be your driving examiner.

Tên tôi là Cô Suggs và tôi sẽ chấm thi cho cậu.

19. Listen, my name is George Troxel, I am software engineer, ok? 19. Listen, my name is George Troxel, I am software engineer, ok?

Nghe này, tên tôi là George Corcell, tôi là 1 kỹ sư phần mềm. Nghe này, tên tôi là George Corcell, tôi là 1 kỹ sư phần mềm.

20. My name is Alexandra Udinov and I’d like to report a theft. 20. My name is Alexandra Udinov and I’d like to report a theft.

Tên tôi là Alexandra Udinov, và tôi muốn trình báo một vụ mất cắp.

21. So, my name is Roger Doiron, and I have a subversive plot. 21. So, my name is Roger Doiron, and I have a subversive plot.

Tên tôi là Roger Doiron và tôi có 1 âm mưu phá hoại Tên tôi là Roger Doiron và tôi có 1 âm mưu phá hoại

22. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. 22. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive.

Tên tôi là Barry Allen, tôi là người chạy nhanh nhất thế giới. Tên tôi là Barry Allen, tôi là người chạy nhanh nhất thế giới.

23. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. 23. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive.

Tên tôi là Barry Allen, tôi là người chạy nhanh nhất thế giới. Tên tôi là Barry Allen, tôi là người chạy nhanh nhất thế giới.

24. My name is Aulfric, heir of Tirmawr. This is my daughter Sophia. 24. My name is Aulfric, heir of Tirmawr. This is my daughter Sophia.

Tên tôi là Aulfric, người thừa kế của Tirmawr, đây là con gái tôi Sophia.

25. Oh, my name is quite long and quite impossible for foreigners to pronounce. 25. Oh, my name is quite long and quite impossible for foreigners to pronounce.

Tên tôi khá dài và người phương xa hầu như không thể phát âm.

26. My name is Russell, and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.” 26. My name is Russell, and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.”

(“…và tôi là một nhà khám phá thế giới hoang dã ở bộ lạc 54.”) (“…và tôi là một nhà khám phá thế giới hoang dã ở bộ lạc 54.”)

27. My name is Elloe, daughter of ex-Governor Ronan Kaifi, founder of the resistance. 27. My name is Elloe, daughter of ex-Governor Ronan Kaifi, founder of the resistance.

Tên tôi là Elloe, con gái của nhà cựu cầm quyền Ronan Kaifi, nhà sáng lập phe phản kháng. Tên tôi là Elloe, con gái của nhà cựu cầm quyền Ronan Kaifi, nhà sáng lập phe phản kháng.

28. Well, my name is Allison Ginsburg, and we’re live in Baltimore at the National Aquarium. 28. Well, my name is Allison Ginsburg, and we’re live in Baltimore at the National Aquarium.

Tên tôi là Allison Ginsburg Và tôi sống ở Baltimore, làm việc tại Hồ cá Quốc gia. Tên tôi là Allison Ginsburg Và tôi sống ở Baltimore, làm việc tại Hồ cá Quốc gia.

29. My name is Iman. I am a fashion model, an up- and- coming model from Lahore. 29. My name is Iman. I am a fashion model, an up- and- coming model from Lahore.

Tôi tên Iman, một người mẫu thời trang. một người mẫu hứa hẹn từ Lahore. Tôi tên Iman, một người mẫu thời trang. một người mẫu hứa hẹn từ Lahore.

30. My name is Siyanda Mohutsiwa, I’m 22 years old and I am Pan-Africanist by birth. 30. My name is Siyanda Mohutsiwa, I’m 22 years old and I am Pan-Africanist by birth.

Tên tôi là Siyanda Mohutsiwa, 22 tuổi là nhà Tư tưởng Liên đới từ lúc sinh ra. Tên tôi là Siyanda Mohutsiwa, 22 tuổi là nhà Tư tưởng Liên đới từ lúc sinh ra.

31. My name is Jesse ben Benjamin and with your permission, I’d like to treat you today.

Tên tôi là Jesse ben Benjamin, ông cho phép tôi điều trị bệnh cho ông.

32. My name is Mao Zhang, and I came to this country as a believer in freedom. 32. My name is Mao Zhang, and I came to this country as a believer in freedom.

Tôi tên là Mao Zhang, tôi đến đất nước này như một người tin tưởng vào tự do. Tôi tên là Mao Zhang, tôi đến đất nước này như một người tin tưởng vào tự do.

33. My name is Maysoon Zayid, and I am not drunk, but the doctor who delivered me was. 33. My name is Maysoon Zayid, and I am not drunk, but the doctor who delivered me was.

Tên tôi là Maysoon Zayid, và tôi không say đâu, nhưng người bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ tôi thì có đấy. Tên tôi là Maysoon Zayid, và tôi không say đâu, nhưng người bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ tôi thì có đấy.

34. So when the visitors come, MARS walks up to the computer, starts typing, “Hello, my name is MARS. 34. So when the visitors come, MARS walks up to the computer, starts typing, “Hello, my name is MARS.

Khi họ đến, MARS đi đến chiếc máy tính, bắt đầu gõ, “Xin chào, tên tớ là MARS.” Khi họ đến, MARS đi đến chiếc máy tính, bắt đầu gõ, “Xin chào, tên tớ là MARS.”

35. So, when the visitors come, MARS walks up to the computer, starts typing ” Hello, my name is MARS. ” 35. So, when the visitors come, MARS walks up to the computer, starts typing ” Hello, my name is MARS. ”

Khi họ đến, MARS đi đến chiếc máy tính, bắt đầu gõ, ” Xin chào, tên tớ là MARS. ” Khi họ đến, MARS đi đến chiếc máy tính, bắt đầu gõ, ” Xin chào, tên tớ là MARS. ”

36. You have a cute and interesting accessory… I am the Elder of Ultimate Bliss and my name is Lee Changchun 36. You have a cute and interesting accessory… I am the Elder of Ultimate Bliss and my name is Lee Changchun

Lão phu… chính là Cực Lạc lão nhân.

37. For “it is in falsehood that they are prophesying to you in my name . . . ,” is the utterance of Jehovah.’”—Jeremiah 29:8, 9. 37. For “it is in falsehood that they are prophesying to you in my name . . . ,” is the utterance of Jehovah.’”—Jeremiah 29:8, 9.

Vì chúng nó nhơn danh ta mà nói tiên-tri giả-dối cho các ngươi” (Giê-rê-mi 29:8, 9).

38. My name is Lorraine Levine, and the idea of microchips implanted in my brain, frankly, just putting on my glasses reminds me of thank God I’m not wearing the Google Glasses. 38. My name is Lorraine Levine, and the idea of microchips implanted in my brain, frankly, just putting on my glasses reminds me of thank God I’m not wearing the Google Glasses.

Tên tôi là Lorraine Levine, và chuyện tôi được cấy siêu chíp trong não, nói thật, mỗi lần đeo kính vào tôi muốn cảm tạ Chúa vì không phải đeo kính Google.



Các câu hỏi về my name is là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê my name is là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết my name is là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết my name is là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết my name is là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về my name is là gì


Các hình ảnh về my name is là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về my name is là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung về my name is là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment