Mức trần học phí là gì?

Cập nhật ngày 01/10/2022 bởi hoangngoc

Bài viết Mức trần học phí là gì? thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !!Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Mức trần học phí là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Mức trần học phí là gì?”

Căn cứ pháp lý mức trần học phí là gì?

Mức trần học phí là gì?

Mức trần học phí là gì?

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.– Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Học phí là gì?

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo quy định tại Nghị định này.Video tham khảo: Mức trần học phí năm học 2021-2022

Các nguyên tắc các định mức trần học phí

Nguyên tắc xác định học phí được quy định tại Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ như sau:1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.
Mức trần học phí là gì?

Mức trần học phí là gì?

Mức thu học phí được xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định và bảo đảm chất lượng giáo dục.2. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
Mức trần học phí là gì?

Mức trần học phí là gì?

– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên) xác định mức học phí không vượt mức trần học phí tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này.– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên xác định mức thu học phí từng ngành theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy định đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được tự xác định mức thu học phí đảm bảo bù đắp chi phí, có tích lũy theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản khác có liên quan.3. Học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập.
Mức trần học phí là gì?

Mức trần học phí là gì?

– Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên) xác định mức học phí không vượt mức trần học phí tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định này.– Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên xác định mức thu học phí từng ngành theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy định đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này;– Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.4. Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục
Mức trần học phí là gì?

Mức trần học phí là gì?

– Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định.– Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và toàn khóa học đối với cơ sở giáo dục đại học; thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo (tỷ lệ tăng hằng năm không quá 15% đối với đào tạo đại học; tỷ lệ tăng không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông) và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình với người học, xã hội.– Học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được nhà nước chi trả tối đa bằng mức học phí đối với học sinh cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn.– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục tiểu học, quy mô học sinh tiểu học trên địa bàn và định mức học sinh/lớp cấp tiểu học theo quy định để xây dựng tiêu chí xác định các địa bàn không đủ trường công lập trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và quyết định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập theo từng năm học; kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.Video tham khảo: Hà Nội điều chỉnh mức trần học phí trường công lập chất lượng cao
Bạn có thể xem thêm:

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí

Chính phủ vừa ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong đó, có mức học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.Theo quy định tại nghị định 81/2021/NĐ-CP, kể từ năm học 2022-2023 học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, năm học 2021-2022, học phí trường nghề vẫn áp dụng theo mức cũ.Mức trần học phí năm học 2021 – 2022 được giữ nguyên mức cũMức trần học phí năm 2021-2022 đối với các ngành của các cơ sở đào tạo giáo dục công lập được áp dụng bằng mức trần học phí của các cơ sở giáo dục công lập do Nhà nước quy định áp dụng cho năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:
 • Trường nghề công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được phép thu học phí cao gấp 2 lần
Đối với giáo dục nghề nghiệp, năm học 2021-2022, mức trần học phí vẫn áp dụng như năm học 2020-2021. Tuy nhiên, mức trần học phí từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026 sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, căn cứ danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định, mức trần học phí được xác định theo định mức kinh tế – kỹ thuật và được tính theo lộ trình đến năm học 2025 – 2026. Mức trần học phí như sau:
 • Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Mức học phí tối đa không quá 2 lần so với mức học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.
 • Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Được chủ động xây dựng và quyết định mức học phí theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản khác có liên quan.
 • Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao (kể cả chương trình chuyển giao từ nước ngoài đối với giáo dục nghề nghiệp) các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định mức học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật bảo đảm đủ bù đắp chi phí đào tạo, có tích lũy và thực hiện việc công khai trước khi tuyển sinh.
 • Riêng mức học phí đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; đào tạo từ xa được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý thực tế với mức thu không vượt quá 150% mức học phí của hệ đào tạo chính quy tương ứng.
 • Mức học phí của các ngành, nghề đào tạo theo hình thức học trực tuyến (học online), cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định trên cơ sở chi phí hợp lý thực tế, tối đa bằng mức học phí của các ngành, nghề đào tạo theo hình thức đào tạo trực tiếp.
 • Mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo kỹ năng và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng và quy định mức thu theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình với người học, xã hội.
 Học phí giáo dục nghề nghiệp tính theo tín chỉ, mô- đun Mức học phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề đào tạo và tổng số tín chỉ, mô- đun toàn khóa theo công thức:
 • Tổng học phí toàn khóa = mức học phí một sinh viên/ một tháng x 10 tháng x số năm học, bảo đảm nguyên tắc tổng học phí theo tín chỉ của chương trình đào tạo tối đa bằng số tổng học phí tính theo niên chế.
Trường hợp học quá thời gian quy định của chương trình đào tạo, học phí tín chỉ áp dụng từ thời điểm quá hạn được xác định lại trên cơ sở thời gian học thức tế, trên nguyên tắc bù đắp chi phí và thực hiện công khai, minh bạch với người học. Trường hợp học văn bằng 2 chỉ phải đóng học phí của các tín chỉ, mô-đun thực học theo chương trình đào tạo.
 • Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: căn cứ vào quy định trần học phí trên tương ứng với từng năm học, đặc điểm, tính chất đơn vị yêu cầu phát triển ngành, nghề đào tạo, hình thức đào tạo và điều kiện thực tiễn, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập quy định mức thu học phí cụ thể đối với các ngành, nghề đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý và thực hiện công khai cho toàn khóa học.
 • Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định mức thu học phí từng năm học theo từng ngành, nghề đào tạo nhưng không vượt quá mức trần học phí theo quy định.
Ngân sách nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho người học thuộc diện được miễn, giảm học phí đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý theo mức trần học phí tương ứng với ngành đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi tiêu thường xuyên.
 • Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được quy định mức học phí đối với các trường hợp học lại. Mức học phí tối đa không vượt quá mức trần học phí quy định tại nghị định này. Trường hợp tổ chức học riêng theo nhu cầu người học thì mức thu theo thỏa thuận giữa người học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở bù đắp đủ chi phí. Học sinh, sinh viên là người nước ngoài tham gia các khóa đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp nộp học phí theo mức thu do cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định hoặc theo hiệp định, thỏa thuận hợp tác với bên nước ngoài.
Video tham khảo: Ban hành Nghị định về mức thu học phí năm học 2022-2023

Các câu hỏi liên quán đến mức trần học phí

Mức trần học phí giáo dục mầm non năm học 2022 -2023 là bao nhiêu?

 • Thành thị: Từ 300 – 540 nghìn đồng/ học sinh/ tháng
 • Nông thôn: Từ 100 – 220 nghìn đồng/ học sinh/ tháng
 • Vùng dân tộc thiếu số và miền núi: Từ 50 – 110 nghìn đồng/ học sinh/ tháng

Mức trần học phí giáo dục tiểu học năm học 2022 -2023 là bao nhiêu?

 • Thành thị: Từ 300 – 540 nghìn đồng/ học sinh/ tháng
 • Nông thôn: Từ 100 – 220 nghìn đồng/ học sinh/ tháng
 • Vùng dân tộc thiếu số và miền núi: Từ 50 – 110 nghìn đồng/ học sinh/ tháng

Mức trần học phí giáo dục trung học cơ sở năm học 2022 -2023 là bao nhiêu?

 • Thành thị: Từ 300 – 650 nghìn đồng/ học sinh/ tháng
 • Nông thôn: Từ 100 – 270 nghìn đồng/ học sinh/ tháng
 • Vùng dân tộc thiếu số và miền núi: Từ 50 – 170 nghìn đồng/ học sinh/ tháng

Mức trần học phí giáo dục tiểu học năm học 2022 -2023 là bao nhiêu?

 • Thành thị: Từ 300 – 650 nghìn đồng/ học sinh/ tháng
 • Nông thôn: Từ 200 – 330 nghìn đồng/ học sinh/ tháng
 • Vùng dân tộc thiếu số và miền núi: Từ 100 – 220 nghìn đồng/ học sinh/ tháng

Mức trần học phí đại học năm học 2022 -2023 là bao nhiêu?

 • Từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được quy định theo từng khối ngành với mức từ 1.200.000 đến 3.500.000 đồng/sinh viên/tháng.
Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Mức trần học phí là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi thắc mắc hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3Bài viết Mức trần học phí là gì được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mức trần học phí là gì hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Mức trần học phí là gì chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các hình ảnh về mức trần học phí

Các hình ảnh về mức trần học phí đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về mức trần học phí là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung chi tiết về mức trần học phí là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/ Key: mức trần học phí là gì, mức trần học phí

Related Posts

About The Author

Add Comment