Ý nghĩa của thành ngữ “mai danh ẩn tích”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen sử dụng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói tương đương sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt thuật ngữ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có khả năng được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, tương đương chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã sử dụng lâu thành quen, nghĩa có khả năng suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

✅ Mọi người cũng xem : kiểm tra chứng từ kế toán là gì

Định nghĩa – Khái niệm

✅ Mọi người cũng xem : làm việc có kế hoạch là gì

mai danh ẩn tích có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu mai danh ẩn tích trong tiếng Việt của chúng ta mà có khả năng bạn chưa nắm được. Và giải thích cách sử dụng từ mai danh ẩn tích trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ mai danh ẩn tích nghĩa là gì.

ẩn dấu tên tuổi, thân phận của mình, không cho ai biết đến.

thuật ngữ liên quan tới mai danh ẩn tích

 • máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê là gì?
 • méo mó có hơn không là gì?
 • kẻ tám lạng, người nửa cân là gì?
 • đồng nát lại về cầu nôm là gì?
 • đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết/ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao là gì?
 • rút dây động rừng là gì?
 • đàn gẩy tai trâu là gì?
 • miệng hùm nọc rắn là gì?
 • khôn thì khỏi, dại thì mắc là gì?
 • đồng tiền liền khúc ruột là gì?
 • mã đáo thành công là gì?
 • ít kẻ yêu, hơn thường xuyên người ghét là gì?
 • ngỗng ông lễ ông là gì?
 • vàng đỏ nhọ lòng son là gì?
 • nuôi cáo trong nhà là gì?

✅ Mọi người cũng xem : ngày 10 tháng 10 âm là ngày gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “mai danh ẩn tích” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

mai danh ẩn tích có nghĩa là: ẩn dấu tên tuổi, thân phận của mình, không cho ai biết đến.

Đây là cách sử dụng câu mai danh ẩn tích. Thực chất, “mai danh ẩn tích” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ mai danh ẩn tích là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.