Quy định về luân chuyển cán bộ, công chức mới nhất năm 2022

Cập nhật ngày 19/08/2022 bởi mychi

Bài viết Quy định về luân chuyển cán bộ, công chức mới nhất năm 2022 thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Quy định về luân chuyển cán bộ, công chức mới nhất năm 2022 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Quy định về luân chuyển cán bộ, công chức mới nhất năm 2022”

Đánh giá về Quy định về luân chuyển cán bộ, công chức mới nhất năm 2022


Xem nhanh
Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Quy định 65 về luân chuyển cán bộ. Theo đó, việc luân chuyển cán bộ được thực hiện từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

#tintuc #TruyenhinhLaoCai #TintucLaoCai #THLC
Subscribe kênh để theo dõi các tin tức mới nhất: http://popsww.com/LaoCaiTV
-----
Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai
► Website: http://laocaitv.vn
► Đăng ký theo dõi kênh Youtube: http://popsww.com/LaoCaiTV
► Like Fan Page chính thức: http://facebook.com/laocaitv.vn
► Email: [email protected]

Luân chuyển cán bộ công chức là gì? Quy định luân chuyển công tác cán bộ? Quy định về luân chuyển công chức? Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển? Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển cán bộ, công chức? Thẩm quyền, trách nhiệm luân chuyển cán bộ công chức? Kế hoạch, quá trình, giấy tờ cán bộ luân chuyển? Thời gian luân chuyển là bao nhiêu lâu?

Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ. Pháp luật Hiện tại quy định về việc luân chuyển cán bộ, công chức như thế nào?

Luật sư tư vấn luật về luân chuyển cán bộ công chức trực tuyến: 1900.6568

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Luật cán bộ, công chức 2008

quyết liệt số 98/QĐ-TW Quy định về luân chuyển cán bộ.

Nghị định 29/2012/NĐ-CP Nghị định quy định về tuyển dụng, dùng và quản lý viên chức

Nghị định 24/2010/NĐ-CP Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi một vài điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Luân chuyển cán bộ công chức là gì?
  • 2 2. Quy định luân chuyển công tác cán bộ
  • 3 3. Quy định về luân chuyển công chức
  • 4 4. Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển
  • 5 5. Tiêu chuẩn, khó khăn luân chuyển cán bộ, công chức
  • 6 6. Thẩm quyền, trách nhiệm luân chuyển cán bộ công chức
  • 7 7. Kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển
  • 8 8. Thời gian luân chuyển là bao nhiêu lâu?
  • 9 9. Luân chuyển công tác đến vùng đặc biệt khó khăn

1. Luân chuyển cán bộ công chức là gì?

Khoản 11 Điều 7 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định: “Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.”

Điều 52 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về luân chuyển công chức Căn cứ vào bắt buộc nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch dùng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Xem thêm: giấy tờ quá trình chuyển nơi công tác của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2022

Luân chuyển cán bộ là việc cử có thời hạn cán bộ trẻ, có tiềm lực, triển vọng, trong quy hoạch từ Trung ương về địa phương, từ cấp trên xuống cấp dưới và giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ và làm cơ sở lựa chọn, bố trí, dùng cán bộ. (điều 3 quyết định số 98/QĐ-TW).

Trong quy trình công tác, để phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người thì công tác luân chuyển cán bộ, công chức là một việc rất cần thiết và có ý nghĩa. tuy nhiên, việc luân chuyển này phải theo đúng quy định, đúng trình tự, quy trình để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được luân chuyển. Hãy cùng luật Dương Gia tìm hiểu quy trình luân chuyển công tác cán bộ, công chức mới nhất trong nội dung bài viết dưới đây.

✅ Mọi người cũng xem : định là gì

2. Quy định luân chuyển công tác cán bộ

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi một vài điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ cấp bậc, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động, luân chuyển trong hệ thống các bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về việc luân chuyển cán bộ được quy định tại Điều 26. Quy định về luân chuyển công chức.Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Luân chuyển cán bộ là việc cử có thời hạn cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch từ Trung ương về địa phương, từ cấp trên xuống cấp dưới và giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ và làm cơ sở lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ. (Khoản 1, Điều 3 Quy định số 98-QĐ/TW)

3. Quy định về luân chuyển công chức

Căn cứ Khoản 11 Điều 7 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định: “Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.”

Điều 52 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về luân chuyển công chức Căn cứ vào bắt buộc nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Điều này được quy định cụ thể tại Điều 36 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và công tác quản lý công chức, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị Định 93/2010/NĐ-CP như sau:

Xem thêm: Quy định về chuyển đổi vị trí, luân chuyển công tác đối với công chức

“ Điều 36. Luân chuyển công chức

1. Việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch vào các cấp bậc lãnh đạo, quản lý cao hơn.

2. Các trường hợp thực hiện việc luân chuyển công chức:

a) Theo bắt buộc nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Luân chuyển giữa trung ương và địa phương, giữa các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý.

Người có thẩm quyền luân chuyển công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị (Khoản 1 Điều 38 Nghị định 24/2010/NĐ-CP). Thời gian luân chuyển công chức không có quy định chi tiết như đối với cán bộ.”

4. Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển

*  Về phạm vi: Luân chuyển từ Trung ương về địa phương; từ địa phương này sang địa phương khác; từ địa phương về cơ sở và ngược lại; luân chuyển giữa các bộ phận, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

* Đối tượng: Cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ cấp bậc quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể: Bí thư tỉnh ủy, huyện ủy và tương đương. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết liệt.

Xem thêm: Quy định điều kiện, thời hạn luân chuyển công tác của giáo viên

* Chức danh bố trí luân chuyển: Đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng. Đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết liệt.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển cán bộ, công chức

– Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và triển vọng phát triển; về cơ bản phục vụ tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định.

– Có quy hoạch, có trình độ chuyên môn, đủ sức khoẻ công tác.

– Còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển (50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, trừ cán bộ nữ thuộc diện được kéo dài thời gian công tác theo quy định); cán bộ luân chuyển để bố trí không phải người địa phương, không giữ cấp bậc quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết liệt.

✅ Mọi người cũng xem : anh văn tích hợp là gì

6. Thẩm quyền, trách nhiệm luân chuyển cán bộ công chức

* Thẩm quyền: Thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

* Trách nhiệm

– Cấp có thẩm quyền quyết liệt luân chuyển cán bộ: Lãnh đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ; thực hiện quy trình, giấy tờ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ sau luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển cán bộ.

– Cơ quan nơi đi: Nhận xét, đánh giá, đề xuất cán bộ luân chuyển; phối hợp với cơ quan liên quan trong công tác quản lý, giám sát và giữ mối LH thường xuyên với cán bộ luân chuyển; có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí hoặc đề xuất bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển…

Xem thêm: Thuyên chuyển công tác đối với người lao động nuôi con nhỏ

– Cơ quan nơi đến: Chấp hành nghiêm quyết liệt về luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm bố trí công tác, tạo môi trường và khó khăn thuận lợi để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường; quản lý, đánh giá cán bộ; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hướng bố trí, dùng cán bộ sau luân chuyển…

– Cán bộ luân chuyển: Chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, cố gắng, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chịu sự kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo bắt buộc của cơ quan quản lý; giữ mối liên lạc với cơ quan nơi đi, cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ…

– Cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch luân chuyển, nhận xét, đánh giá, đề xuất bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau luân chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết,… về công tác luân chuyển cán bộ.

– các cơ quan liên quan: Tham gia thẩm định nhân sự luân chuyển theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và tham gia ý kiến trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau luân chuyển,…

7. Kế hoạch, quá trình, giấy tờ cán bộ luân chuyển

* Kế hoạch

Căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của cán bộ, cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý. Kế hoạch phải làm rõ các nội dung cơ bản: nhu cầu, vị trí luân chuyển; cách thức luân chuyển; địa bàn luân chuyển; thời hạn luân chuyển; cơ chế, chính sách cần thiết bảo đảm thực hiện; dự kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển…

Trên cơ sở kế hoạch, lập danh sách cán bộ luân chuyển và nêu biện pháp thực hiện chi tiết đối với từng cán bộ.

* quá trình

Xem thêm: Chuyển công tác đối với viên chức

Bước 1: Căn cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

Bước 2: Căn cứ vào chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ thông báo để các địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự luân chuyển.

Bước 3: Tổng hợp đề xuất của các địa phương, cơ quan, đơn vị; cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển. Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

Bước 4: Cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các bộ phận liên quan, trao đổi với nơi đi, nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định và trao đổi với cán bộ dự kiến luân chuyển.

Tổ chức gặp gỡ cán bộ được luân chuyển để quán triệt mục đích, bắt buộc luân chuyển; cùng lúc ấy, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển.

Bước 5: Cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết liệt và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết liệt, chỉ đạo bầu cử và các công việc rất cần thiết khác).

* giấy tờ cán bộ luân chuyển

hồ sơ cán bộ luân chuyển tương tự như hồ sơ bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định hiện hành.

Xem thêm: So sánh giữa điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức?

8. Thời gian luân chuyển là bao nhiêu lâu?

Ít nhất là 3 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên đây là nội dung tư vấn quy trình luân chuyển cán bộ mới nhất theo quy định hiện nay. Cần thắc mắc nội dung chi tiết Quý khách hàng LH Luật Dương Gia để được hỗ trợ.

✅ Mọi người cũng xem : nhiễm trùng bàng quang là gì

9. Luân chuyển công tác đến vùng đặc biệt điều kiện

Tóm tắt câu hỏi:

Vợ tôi là giáo viên trung học cơ sở đang nuôi con nhỏ 20 tháng tuổi, đang công tác tại trường vùng thuận lợi có phải luân chuyển công tác đến đơn vị trường vùng đặc biệt điều kiện hay không?

Luật sư tư vấn:

Vợ bạn là giáo viên nên sẽ có hai trường hợp, một là viên chức, hai là công chức. cụ thể như sau:

Trường hợp thứ nhất, vợ bạn là viên chức theo định nghĩa tại Điều 2 Luật viên chức 2010: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Đối với viên chức thì không có quy định về luân chuyển mà chỉ có quy định về biệt phái được quy định tại Điều 36 Luật viên chức 2010.

Xem thêm: Cán bộ tại vùng đặc biệt điều kiện được trợ cấp 10 tháng lương

Việc biệt phái viên chức được quy định cụ thể tại Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Như bạn đã nêu ở trên, vợ bạn đang nuôi con nhỏ 20 tháng tuổi nên sẽ không bị biệt phái.

Trường hợp thứ hai, vợ bạn là công chức theo định nghĩa tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Khoản 11 Điều 7 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định: “Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo bắt buộc nhiệm vụ.”

Điều 52 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định:

“Điều 52. Luân chuyển công chức

1. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc luân chuyển công chức.”

Xem thêm: Điều kiện để chuyển công tác về gần nơi đăng ký thường trú

Điều này được quy định chi tiết tại Điều 36 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 93/2010/NĐ-CP như sau:

“Điều 36. Luân chuyển công chức

1. Việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch”.

2. Các trường hợp thực hiện việc luân chuyển công chức:

a) Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Luân chuyển giữa trung ương và địa phương, giữa các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý.”

Như vậy nếu vợ bạn là đang công chức đang nuôi con nhỏ 20 tháng tuổi chỉ cần có đủ điều kiện nêu trên thì vẫn sẽ bị luân chuyển.

Xem thêm: Bảo lưu phụ cấp cấp bậc lãnh đạo khi luân chuyển công tác

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Luật Cán bộ công chức

✅ Mọi người cũng xem : chuyển tiền cuối ngày về tktt: là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.216 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

tìm hiểu thông tin về việc luân chuyển cán bộ, công chức? Mục đích, yêu cầu của việc luân chuyển cán bộ trong Đảng? Quan điểm và những nguyên tắc luân chuyển cán bộ? Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ?

Luân chuyển ngành là gì? Luân chuyển ngành có tên trong tiếng Anh là gì? Nội dung của luân chuyển ngành? Ý nghĩa của luân chuyển ngành?

Phương pháp chứng từ kế toán là gì? Phương pháp chứng từ kế toán trong tiếng Anh là gì? Các bước luân chuyển chứng từ?

Vốn ngắn hạn là gì? Phân loại vốn ngắn hạn? Chu trình luân chuyển vốn ngắn hạn?

Kì luân chuyển vốn lưu động là gì? Ý nghĩa của kì luân chuyển?

Luân chuyển vốn lưu động là gì? Các giai đoạn của luân chuyển vốn lưu động? Tính toán số vòng quay vốn lưu động? tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động?

đẩy nhanh luân chuyển vốn lưu động là gì? Phương hướng tăng tốc luân chuyển vốn lưu động? Ý nghĩa đẩy nhanh luân chuyển vốn lưu động?

Đơn xin hoãn luân chuyển công tác là gì? Đơn xin hoãn luân chuyển công tác dùng để làm gì? Mẫu đơn xin phép hoãn luân chuyển công tác 2021? Hướng dẫn mẫu đơn xin phép hoãn luân chuyển công tác? Các vấn đề về hoãn luân chuyển công tác?

Điều động cán bộ công chức, viên chức? Luân chuyển cán bộ công chức, viên chức? Biệt phái cán bộ công chức, viên chức? yêu cầu về giấy tờ, hồ sơ rất cần thiết để chuyển nơi công tác của cán bộ, viên chức? Bảng so sánh điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức?

Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức Nhà nước? Quy định về luân chuyển công tác định kỳ đối với cán bộ công chức Nhà nước mới nhất năm 2021.

Tội bức tử là gì? Cấu thành tội phạm của tội bức tử theo Bộ luật hình sự 2015? Quy định về người bị hại trong tội bức tử?

Chuẩn bị phạm tội là gì? Các dạng thể hiện của hành vi chuẩn bị phạm tội? Phân biệt phạm tội chưa đạt và chuẩn bị phạm tội

Công tố là gì? Chức năng thực hiện quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân? Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra? Nguyên tắc công tố trong tố tụng hình sự?

Hung khí nguy hiểm là gì? Trách nhiệm hình sự đối với tình tiết dùng hung khí nguy hiểm? dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác xử lý như thế nào?

Bị đơn dân sự là gì? Quy định về bị đơn theo Bộ luật tố tụng dân sự? Luật sư cho tôi hỏi bị đơn dân sự trong tố tụng hình sự là ai? Bị đơn dân sự trong vụ án hình sự có những quyền và nghĩa vụ gì?

Tù chung thân là gì? Người bị phạt tù chung thân vẫn được ra tù đúng không? Ý nghĩa quy định hình phạt tù chung thân?

Đưa vào cơ sở giáo dục là gì? xin hoãn việc áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng? Các trường hợp hoãn hoặc miễn chấp hành quyết liệt đưa vào trường giáo dưỡng

Tội phạm là gì? Yếu tố cấu thành tội phạm? Cách phân loại tội phạm theo Bộ luật hình sự?

Tố tụng dân sự là gì? Sự khác nhéu giữa tố tụng cạnh tranh, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự? Các nguyên tắc trong vận hành tố tụng dân sự?

Cảnh sát kinh tế là gì? Thẩm quyền của cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế? Nhiệm vụ quyền hạn của ngành kiểm lâm, cảnh sát kinh tế?

Đất ở đô thị là gì? Quy định của pháp luật về quyền dùng đất ở đô thị? Hạn mức giao đất ở tại đô thị? Thời hạn sử dụng đất ở đô thị? Thuế sử dụng đất ở tại đô thị?

Đất trồng lúa nước còn lại là gì? Trách nhiệm của người dùng đất trồng lúa theo quy định pháp luật? Mức xử phạt hành vi dùng đất trồng lúa vào mục đích không được cho phép?

Đăng ký đất đai là gì? Quy định lại thuật ngữ đăng ký đất đai, của cải/tài sản gắn liền với đất? Tính yêu cầu thực hiện đăng ký? Bổ sung các quy định về hình thức đăng ký điện tử? Bổ sung các trường hợp đăng ký biến động? Bổ sung quy định xác định kết quả đăng ký? Bổ sung quy định thời hạn bắt buộc phải đăng ký với người dùng đất?

Mốc địa giới là gì? Quy định về quản lý mốc địa giới hành chính? Cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa?

Đất nghĩa trang là gì? Mua đất nghĩa trang có được làm sổ đỏ? Đất nghĩa địa có khả năng chuyển mục đích dùng đất không? giấy tờ chuyển mục đích dùng đất từ đất nghĩa trang sang các mục đích sử dung khác?

Quy định về giá đất? Khung giá đất là gì? Quy định về bảng giá đất và giá đất chi tiết?

Quy định pháp luật về nhận nuôi con nuôi và khó khăn, thời gian, hồ sơ bảo lãnh con nuôi đi Mỹ hợp pháp.

Bản vẽ hoàn công là gì? Bản vẽ hoàn công có khác bản vẽ thiết kế không? Thủ tục hoàn công quy định như thế nào theo quy định pháp luật? Không chuyển nhượng đất được do chưa làm hồ sơ hoàn công? Khi nào phải tiến hành giấy tờ hoàn công?

Giám sát tác giả là gì? Quy định pháp luật về giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế? Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có bắt buộc của chủ đầu tư? Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc?

Đất trồng cây hàng năm là loại đất gì? Quy định về những loại nhóm đất, các loại đất? Trình tự, Thủ tục chuyển đổi mục đích dùng đất từ đất trồng cây hàng năm lên đất thổ cư?Các câu hỏi về luân chuyển cán bộ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê luân chuyển cán bộ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết luân chuyển cán bộ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết luân chuyển cán bộ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết luân chuyển cán bộ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về luân chuyển cán bộ là gì


Các hình ảnh về luân chuyển cán bộ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về luân chuyển cán bộ là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm thông tin về luân chuyển cán bộ là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment