Onthi247

Cập nhật ngày 25/09/2022 bởi mychi

Bài viết Onthi247 thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Onthi247 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Onthi247”

Đánh giá về Onthi247


Xem nhanh
#SinhhocThayTap #Sinhhoc12
* ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC VIDEO MỚI: https://goo.gl/Qg2NY2
* Tải tập đề trắc nghiệm theo từng bài (Free) tại đây: https://drive.google.com/uc?id=1INo3VRxw8oAQEGofEwXEsvBDgLe5H0iGSinh học 12,TUYỆT CHIÊU,XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TỐI ĐA,XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI GIAO TỬ TẠO THÀNH,Xác định số kiểu gen,Số kiểu gen,Số loại giao tử,Số giao tử,TUYỆT CHIÊU XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TỐI ĐA,Học Trực tuyến,Sinh học Thầy Tập,Thầy Tập,Đậu Minh Tập,SinhhocThayTap,ôn tập sinh học 12
Sinh học 12,TUYỆT CHIÊU,XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TỐI ĐA,XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI GIAO TỬ TẠO THÀNH,Xác định số kiểu gen,Số kiểu gen,Số loại giao tử,Số giao tử,TUYỆT CHIÊU XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI KIỂU GEN TỐI ĐA,Học Trực tuyến,Sinh học Thầy Tập,Thầy Tập,Đậu Minh Tập,SinhhocThayTap,ôn tập sinh học 12

16:58 13/11/2017

Bài viết trình bày chi tiết và dễ hiểu các phương pháp đơn giản hóa các dạng bài tập di truyền phân li thường gặp : xác định số giao tử , thành phần và tỉ lệ giao tử; xác định tỉ lệ kiểu gen,kiểu hình ở thế hệ con; xác định kiểu gen của bố mẹ khi xác định được tỉ lệ kiểu hình ở đời con.

I. XÁC ĐỊNH LOẠI GIAO TỬ  

a)  Xác định số giao tử

 • Một tế bào sinh dục đực khi giảm phân cho ra hai loại giao tử
 • Một tế bào sinh dục cái giảm phân cho ra  1 tế bào trứng
 • Một cơ thể dị hợp n cặp gen, các gen nằm trên các NST khác nhau thì giảm phân sẽ tạo ra tối đa 2n  loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau .

Ví dụ 1: Kiểu gen Aa có 1 cặp dị hợp =>  2= 2  loại giao tử là A, a

               Kiểu gen AaBbDd có 3 cặp dị hợp =>2=  8 loại giao tử

               Kiểu gen AabbDdeeff có 2 cặp dị hợp =>2=  4 loại giao tử

b) Cách xác định các giao tử của thể dị hợp

Xác định thành phần các giao tử của thể dị hợp bằng cách vẽ  sơ đồ lưỡng phân , mỗi alen xếp về một nhánh , giao tử là tổng các alen của mỗi nhánh ( tính từ gốc lên ngọn)

Ví dụ 2  : Xác định các loại giao tử  của có kiểu gen AABbDDEe và AaBbDdEe:

 

c) Xác định tỉ lệ giao tử  được  tạo ra

Trong điểu kiện các gen phân li độc lập với nhau thì tỉ lệ mỗi loại giao tử bằng tích tỉ lệ của các alen có trong giao tử đó

Ví dụ 3:  Cơ thể có kiểu gen  AaBbccDd  giảm phân bình thường không xảy ra đột biến.  Không cần viết sơ đồ lai, hãy xác định tỉ lệ loại giao tử abcd  ?

Tỉ lệ giao tử a của cặp gen Aa là frac12

Tỉ lệ giao tử b của cặp gen Bb là frac12

Tỉ lệ giao tử  c của cặp gen cc là 1

Tỉ lệ giao tử d của cặp gen Dd là frac12

=>Tỉ lệ giao tử abcd là frac12 x frac12 x 1 x frac12 = frac18

II.  TÍNH SỐ TỔ HỢP – KIỂU GEN – KIỂU HÌNH  Ở THẾ HỆ LAI

1-   Số kiểu tổ hợp:

Số kiểu tổ hợp =  số giao tử đực × số giao tử cái

* Chú ý: Khi biết số kiểu tổ hợp à biết số loại giao tử đực, giao tử cái có thể suy ra  số cặp gen dị hợp trong kiểu gen của cha hoặc mẹ hoặc ngược lai

Ví dụ 4: Xét phép lai ♂Aa Bb DDEe x ♀Aa bb Dd ee

a) Xác định số giao tử đực và giao tử cái trong phép lai

b) Ở  đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp ở đời con  

Giải

a)  Aa Bb DDEe  có 3 cặp gen dị hợp 1 kiểu gen đồng hợp có số kiểu giao tử là 2 3

Aa bb Dd ee có 2 cặp gen dị hợp 2 kiểu gen đồng hợp có số kiểu giao tử là 2 2

b)   Số tổ hợp ở đời con là  2  x 2  = 2 5   = 32 kiểu

2-  Số loại kiểu hình và số loại kiểu gen

 •     Trong điểu kiện các gen phân li độc lập thì  ở đời con
 •     Số loại kiểu gen bằng tích số loại kiểu gen của từng cặp gen
 •     Số loại kiểu hình bằng tích số loại kiểu hình của các cặp tính trạng

Ví dụ 5 :Cho biế mỗi tính trạng do một kiểu gen quy định trong đó A  quy định hạt vànga quy định hạt xanh , B quy định hạt trơn và b quy định hạt nhắn , D quy định thân cao d quy định thân thấp . Xét phép lai có   AabbDd    x    AaBbdd  cho bao nhiêu kiểu gen và kiểu hình ở đời con

Giải :

Xét từng phép lai :

Số cặp gen

Tỷ lệ KG riêng

Số KG

Tỷ lệ KH riêng

Số KH

Aa   x   Aa

1AA:2Aa:1aa

3

3 vàng : 1 xanh

2

bb    x   Bb

1Bb:1bb

2

1 trơn : 1 nhăn

2

Dd   x   dd

1Dd:1dd

2

1 cao : 1 thấp

2

Phép lai Aa x Aa cho ra 3 kiểu gen và hai kiểu hình

Phép lai Bb x bb cho ra 2 kiểu gen và  2 kiểu hình

Phép lai Dd x dd cho ra 2 kiểu gen và 2  kiểu hình

=> Số KG = 3 x 2 x 2 = 12.

=> Số KH = 2 x 2 x 2 = 8.

III. XÁC ĐỊNH TỈ LỆ PHÂN LI KIỂU HÌNH , PHÂN LI KIỂU GEN Ở ĐỜI CON .

Xét các cặp gen phân li độc lập thì

 • Tỉ lệ kiểu gen của phép lai bằng tích tỉ lệ phân li kiểu gen của các cặp gen
 • Tỉ lệ phân li kiểu hình của một phép lai bằng tích tỉ lệ phân li kiểu hình của các cặp tính trạng
 • Tỉ lệ của một kiểu hình nào đó thì bằng tích tỉ lệ của các cặp tính trạng có trong kiểu hình đó

Ví dụ 6 : Xét phép lai có ♂ AaBbCcDdEe    x    ♀ aaBbccDdee.  các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau và gen trội là gen trội hoàn toàn . Hãy cho biết :

a)      Tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

b)      Tỉ lệ đời con có KH giống mẹ là bao nhiêu ?

c)      Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống bố là bao nhiêu ?

Giải :

Xét từng cặp gen riêng rẽ

Số cặp gen

Tỷ lệ KG

Tỷ lệ KH

Aa   x   aa

frac12 Aa : frac12 aa

frac12 trội : frac12 lặn

Bb    x   Bb

frac14 BB :  frac24 Bb : frac14 bb

frac34 trội :  frac14 lặn

Cc  x  cc

frac12Cc : frac12 cc

frac12 trội : frac12 lặn

Dd   x   Dd

frac14 DD : frac24 Dd : frac14 dd

frac34 trội :  frac14 lặn

Ee  x  ee

frac12 Ee : frac12ee

frac12 trội : frac12 lặn

 • Tỷ lệ KH trội về gen A là frac12
 • Tỷ lệ KH trội về gen B là frac34
 • Tỷ lệ KH trội về gen C là frac12
 • Tỷ lệ KH trội về gen D là frac34
 • Tỷ lệ KH trội về gen E là frac12 

Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là  = frac12 x  frac34 x frac12 x  frac34frac12 = 9/128

    b. Tỉ lệ đời con có KH giống mẹ = frac12 x  frac34 x frac12x  frac34 x frac12 = 9/128

    c. Tỉ lệ đời con có KG giống bố = frac12 x  frac24 x frac12 x  frac24 x frac12 = 4/128 = 1/32

III.  XÁC ĐỊNH KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA P KHI BIẾT TỈ LỆ KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON.   

Cách giải

Xác định tỉ lệ kiểu hình lặn ở đời con => Xác định tỉ lệ giao tử lặn ở hai bên bố mẹ => Xác định kiểu gen của cơ thể bố mẹ

Ví dụ 7: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định quả màu vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu xanh. Cho lai  đậu Hà Lan có quả màu vàng với nhau, thu được tỉ lệ kiểu hình là 3 vàng : 1 xanh.

 1. Xác định kiểu gen của bố mẹ đem lai.
 2. Nếu kết quả cho tỉ lệ 1 quả vàng : 1 quả xanh thì kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ phải như thế nào?

Giải

1. Xác định kiểu gen của bố mẹ:

               P:     A−  x  A− 

               F1:   3 vàng ( A−) : 1 xanh ( aa)

Ở F1 thu được cây có quả màu xanh => Tỉ lệ kiểu hình lặn ( aa) = ¼ = ½ a x ½ a

=>  Hai bên bố mẹ đều tạo ra giao tử a với tỉ lệ là 1/2

2.Kết quả có tỷ lệ 1 vàng : 1 xanh => lai phân tích => Kiểu gen, kiểu hình của P là Aa , quả màu vàng và aa quả màu xanh. 

Tham khảo tại https://onthi247.vn 

Tin cùng chuyên mục

Học sinh cuối cấp mong ngày trở lại trường

Học sinh cuối cấp mong ngày trở lại trường

Được nghỉ cả tháng vì dịch corona, Lê Anh Thư (lớp 12, trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam) lo không kịp tích lũy đủ kiến thức cho kỳ thi THPT quốc gia.

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh ngày 20/4/2019 trên máy tính.

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh ngày 20/4/2019 trên máy tính.

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh bậc 2, 3, 4, 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR

Lịch thi đánh giá NLNN theo khung 06 bậc ngày 31/3/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

Lịch thi đánh giá NLNN theo khung 06 bậc ngày 31/3/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy …

Kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

Kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

Kì thi ngày 18/03/2018 cấp GIẤY CHỨNG NHẬN (không phải CHỨNG CHỈ) của Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

Kì thi ngày 18/03/2018 cấp GIẤY CHỨNG NHẬN (không phải CHỨNG CHỈ) của Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục …Các câu hỏi về loại kiểu gen là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê loại kiểu gen là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết loại kiểu gen là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết loại kiểu gen là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết loại kiểu gen là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về loại kiểu gen là gì


Các hình ảnh về loại kiểu gen là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về loại kiểu gen là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung về loại kiểu gen là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment