Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Cập nhật ngày 22/09/2022 bởi mychi

Bài viết Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen”

Đánh giá về Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen


Xem nhanh
Các Em tham gia Page của Thầy để mở rộng thêm kiến thức nhé. https://www.facebook.com/thayphankhacnghe

Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

ADMICRO

UREKA

ADMICRO

Lý thuyết10 Trắc nghiệm15 BT SGK 269 FAQ

Qua bài học này, các em được biết các kiến thức như: liên kết gen, thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm, giải thích kết quả phép lai thuận, sơ đồ lai, hoán vị gen, thí nghiệm của Morgan và hiện tượng hoán vị gen, giải thích- cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen, sơ đồ lai, ý nghĩa của liên kết gen và hoán vị gen

ADSENSE

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Liên kết gen (Liên kết hoàn toàn)

✅ Mọi người cũng xem : hợp đồng liên danh là gì

 a. Thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm:

Thí nghiệm lai phân tích ruồi giấm đực F1

✅ Mọi người cũng xem : họ ngô đặt tên con gái là gì

b. Nhận xét tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2:

Phép lai xét sự di truyền của các cặp  tính trạng :  màu thân và độ dài cánh ⇒ phép lai hai cặp tính trạng  

Số loại kiêu hình xuất hiện ở F 2 : 2 kiểu hình

Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng màu thân : Thân xám : Thân đen = 1 : 1

Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng kích thước cánh : 1 cánh dài : 1 cánh cụt

Tỉ lệ phân li kiểu hình chung : 1 xám, dài : 1 đen, cụt

⇒ Kết quả phân tích F2 cho thấy màu sắc thân và chiều dài cánh không tuân theo quy lutaaj phân li động lập của Men den

⇒ Kết quả lai phân tích của Mooc gan giống với kết quả lai phân tích một cặp tính trạng

c. Giải thích thí nghiệm

Đời F1 cho kết quả 100% ruồi thân xám, cánh dài ⇒ thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội hơn so với cánh ngắn.P thuần chủng, khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

⇒ F1 dị hợp về 2 cặp gen, nếu lai phân tích thì  sẽ cho tỉ lệ: 1 : 1 : 1 : 1

nhưng F2 cho tỉ lệ 1 : 1 ⇒ F1 chỉ tạo 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau

⇒  Hai cặp gen cùng nằm trên 1 NST

d. Sơ đồ lai

Quy ước:  A :  thân xám >  a :  thân đen               B :  cánh dài   > b :  cánh cụt

P tc:        ♀      (fracABAB)                   x             ♂    (fracabab)  

GP :           AB                                                       ab

F1:                                     (fracABab)   100%  thân xám, cánh dài 

Lai phân tích thuận

Fb: ♂           (fracABab)             x              ♀     (fracabab)  

GFb:            AB , ab                                   ab         

F2:                    (fracABab)       :         (fracabab)    (50% TX, CD) : (50% TĐ, CC)

✅ Mọi người cũng xem : chỉ tiêu kế hoạch là gì

e. Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền liên kết gen

Các gen quy định các tính trạng khác nhau (màu thân, dạng cánh) cùng  nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau

f. Kết luận:

 • Liên kết gen là hiện tượng các gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau
 • Các gen nằm trên một NST tạo thành một nhóm gen liên kết
 • Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó

2.2. Hoán vị gen

a. Thí nghiệm của Moogan 

Phép lai phân tích ruồi giấm cái F1

b. Nhận xét tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2:

Kết quả lai phân tích 4 kiểu hình với tỉ lệ khác nhau, khác với tỉ lệ LKG (1:1) và PLĐL (1:1:1:1)

✅ Mọi người cũng xem : nhiễm sắc tố da là gì

c. Giải thích thí nghiệm bằng sơ đồ lai

Quy ướcA :  thân xám  > a  :  thân đenB :  cánh dài   > b  :  cánh cụt

Ptc :          ♀  (fracABAB)                 x                   ♂    (fracabab)F1  :                           (fracABab)  (100% TX, CD)Pa :            ♀  (fracABab)               x                    ♂  (fracabab)

Fa :             (fracABab)            :                (fracabab) 

    (41, 5% TX, CD)        (41, 5% TĐ, CC)

          (fracAbab)             :             (fracaBab) 

    (8, 5% TX, CC)          (8, 5% TĐ, CD)

d. Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn

Sự trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn gốc của cặp NST tương đồng dẫn đến sự trao đổi (hoán vị) giữa các gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng. Các gen nằm càng xa nhau thì lực liên kết càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

e. Kết luận:

 • Do các gen có xu hướng liên kết hoàn toàn nên hiện tượng hoán vị gen ít xảy ra.
 • Các giao tử hoán vị gen chiếm tỉ lệ thấp
 • Tần số hoán vị gen thể hiện lực liên kết và khoảng cách tương đối của các gen

✅ Mọi người cũng xem :

2.3. Ý nghĩa của liên kết gen và hoán vị gen

✅ Mọi người cũng xem : mất ngủ tiếng anh là gì

1. Ý nghĩa của liên kết gen

 • Nhiều nhóm gen quý cùng nằm trên NST thì di truyền cùng nhau tạo nên nhóm tính trạng tốt giúp cho sự ổn định loài.
 • Trong công nghiệp chọn giống, chuyển các gen có lợi cùng trên 1 NST để tạo được các giống như mong muốn

✅ Mọi người cũng xem : bánh tráng gạo lứt bao nhiêu calo

2. Ý nghĩa của hoán vị gen

 • Tăng biến dị tổ hợp, tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống
 • Các gen quý có cơ hội được tổ hợp lại tạo thành nhóm gen liên kết mới → Rất có ý nghĩa trong tiến hóa và chọn giống
 • Thiết lập được khoảng cách tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể → thiết lập bản đồ gen có thể dự đoán trước tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai, có ý nghĩa trong chọn giống (giảm thời gian chọn đôi giao phối một cách mò mẫm) và nghiên cứu khoa học

✅ Mọi người cũng xem : cơ quan tổ chức là gì

Bài tập minh họa

3.1. Dạng 1: Tính tần số hoán vị gen

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu lươn hoa chuối

Ví dụ 1:

Khi lai giữa P đều thuần chủng, đời F1 chỉ xuất hiện kiểu hình cây quả tròn, ngọt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 4 kiểu hình theo tỷ lệ như sau: 66% cây quả tròn, ngọt9% cây quả tròn, chua9% cây quả bầu dục, ngọt 16% cây quả bầu dục, chuaBiết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng. Xác định tần số hoán vị gen?

Gợi ý trả lời:

Quy ước :

A – quả tròn > a bầu dục

B – quả ngọt > b quả chua

Đời con xuất hiện 4 loại kiểu hình

Tỉ lệ kiểu phân li kiểu hình ở đời con là :  33 : 3 : 2 : 2

⇒ các gen nằm trên cùng một NST và có hiện tượng hoán vị gen

Kiểu hình lặn có kiểu gen  (fracabab)  = 16% = 0.4 ab x 0.4 ab

⇒ ab phải là giao tử liên kết ⇒ f = 100% – 40% x 2 = 20%

Ví dụ 2:

Ở loài ruồi giấm đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng đời F1 chỉ xuất hiện loại kiểu hình thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối, đời F2 có 4 loại kiểu hình sau: 564 con thân xám, cánh dài164 con thân đen, cánh cụt36 con thân xám, cánh cụt36 con thân đen, cánh dàiXác định tần số hoán vị gen?

Gợi ý trả lời:

Ở loài ruồi giấm hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái không xảy ra ở ruồi đực.

Đời F2 xuất hiện kiểu hình mang hai tính trạng lặn thân đen, cánh ngắn

    (fracabab) = 20.5% = 1/2 giao tử ♂ ab x 41% giao tử ♀ ab

⇒ Loại giao tử ♀ ab = 41% > 25% đây là giao tử liên kết

⇒ f = 100% – (41% x 2) = 18%.

✅ Mọi người cũng xem : chân không là gì

3.2. Dạng 2: Xác định quy luật di truyền quy định phép lai

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu cá chép giòn

Ví dụ 3:

 Khi lai cây thân cao, chín sớm (dị hợp tử hai cặp gen) với cây thân thấp, chín muộn (đồng hợp lặn) Fa thu được 35% cây thân cao, chín sớm : 35% cây thân thấp, chín muộn : 15% cây thân cao, chín muộn : 15% cây thân thấp, chín sớm. Xác định quy luật di truyền các gen nói trên?

✅ Mọi người cũng xem : tình yêu là gì thế

Gợi ý trả lời:

Fa xuất hiện 4 loại kiểu hình,

Tỷ lệ phân li kiểu hình là  35 : 35 : 15 :15

⇒ Tỷ lệ khác 1:1:1:1  và  1:1 => các gen không phân li độc lập với nhau

⇒ Vậy hai cặp gen quy định tính trạng di truyền theo hoán vị gen

✅ Mọi người cũng xem : dropshipping là gì

3.3. Dạng 3: Biết gen trội lặn, kiểu gen P và tần số hoán vị xác định kết quả lai

✅ Mọi người cũng xem : độ cứng h là gì

Ví dụ 4:

Cho phép lai P: (fracABabtimes fracabab)   (tần số hoán vị gen là 30%). Các cơ thể lai mang hai tính trạng lặn chiếm tỷ lệ?

Gợi ý trả lời:

Ta có A > a ; B > b                                            

Xét phép lai  : (fracABabtimes fracabab)    có (fracABab) , f = 30% cho các giao tử : AB = ab = 35%; Ab = aB = 15%

(fracabab)  chỉ tạo ra một loại giao tử ab

Vậy các cơ thể lai mang 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ : (fracabab)  = 0,35(ab)  x 1 (ab)= 0,35 =  35%

✅ Mọi người cũng xem : tu là gì

3.4. Dạng 4: Phương pháp xác định tỉ lệ giao tử

Ví dụ 5:

Biết trong quá trình giảm phân, các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Xác định tỉ lệ giao tử của các cá thể có kiểu gen như sau

1. (AB / ab)

2. (Ab / aB)

3. (AbD / aBd) 

Gợi ý trả lời:

1. Kiểu gen (AB / ab) : 2 kiểu giao tử AB = ab = 1/2

2. Kiểu gen (Ab / aB) : 2 kiểu giao tử Ab = a B = 1/2

3. Kiểu gen (AbD / aBd) : 2 kiểu giao tử AbD = aBd = 1/2

4. Luyện tập Bài 11 Sinh học 12

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được một số đặc điểm cơ bản của di truyền liên kết hoàn toàn
 • Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết hoàn toàn
 • Nêu được thí nghiệm chứng minh hiện tượng di truyền liên kết

4.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 11 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau
  • B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể
  • C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết
  • D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau
  • A. Tương tác gen
  • B. Phân li độc lập
  • C. Liên kết hoàn toàn
  • D. Hoán vị gen
 • Câu 3:

   P( Aa, Bb) cây cao chín sớm x (aa, bb) cây thấp, chín muộnF1 : 41 % cây cao, chín sớm41% cây cao, chín muộn9 % cây thấp, chín muộn9% cây thấp, chín sớm.Phép lai chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào?

  • A.  Phân li  
  • B. Phân li độc lập
  • C. Liên kết gen
  • D. Hoán vị gen

Câu 4- Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 12 Bài 11 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 49 SGK Sinh học 12

Bài tập 2 trang 49 SGK Sinh học 12

Bài tập 3 trang 49 SGK Sinh học 12

Bài tập 4 trang 49 SGK Sinh học 12

Bài tập 2 trang 58 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 58 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 58 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 31 trang 34 SBT Sinh học 12

Bài tập 33 trang 34 SBT Sinh học 12

Bài tập 34 trang 34 SBT Sinh học 12

Bài tập 36 trang 35 SBT Sinh học 12

Bài tập 37 trang 35 SBT Sinh học 12

Bài tập 38 trang 35 SBT Sinh học 12

Bài tập 40 trang 35 SBT Sinh học 12

Bài tập 45 trang 36 SBT Sinh học 12

5. Hỏi đáp Bài 11 Chương 2 Sinh học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

— Mod Sinh Học 12 HỌC247

MGID

Bài học cùng chương

ADSENSE

ADMICRO

image

Bộ đề thi nổi bật

image

ADSENSE

ADMICRO

image

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

YOMEDIA

ON

x
image


Các câu hỏi về liên kết gen là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê liên kết gen là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết liên kết gen là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết liên kết gen là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết liên kết gen là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về liên kết gen là gì


Các hình ảnh về liên kết gen là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về liên kết gen là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung về liên kết gen là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment