Liên đoàn lao động là gì? Chức năng nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh?

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết Liên đoàn lao động là gì? Chức năng nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Liên đoàn lao động là gì? Chức năng nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Liên đoàn lao động là gì? Chức năng nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh?”

Đánh giá về Liên đoàn lao động là gì? Chức năng nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh?Liên đoàn lao động là gì? Chức năng, nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh?

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam với tên gọi khác là công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Sự hình thành, ra đời của công đoạn ở nước ta gắn liền với sự hình thành và phát triển của phong trào làm công nhân và cách mạng Việt Nam. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức thống nhất, trong đó được chia thành các cấp, khái niệm “liên đoàn lao động” gắn với một cấp trong cơ cấu tổ chức của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Liên đoàn lao động là gì?
  • 2 2. Chức năng, nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh:

1. Liên đoàn lao động là gì?

Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp làm công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát vận hành của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, công ty về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, cải thiện trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, Công đoàn Việt Nam đã có những tên gọi khác nhau và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tên gọi được dùng từ năm 1988 cho đến nay.

Theo Điều lệ Công đoàn (khóa XII) Công đoàn là tổ chức thống nhất, có các cấp sau:

– Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Liên đoàn).

– Cấp tỉnh, ngành trung ương gồm: Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công đoàn ngành trung ương và cũng như.

– Cấp trên trực tiếp cơ sở gồm: Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là liên đoàn lao động cấp huyện); Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là công đoàn các khu công nghiệp); Công đoàn tổng Doanh nghiệp; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

– Cấp cơ sở gồm: Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở).

Liên đoàn lao động là ngôn từ gắn liền với cấp tỉnh, được giải thích là tổ chức công đoàn theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, làm công nhân lao động trên địa bàn.

Xem thêm: Vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố tổ chức theo đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết liệt thành lập hoặc giải thể phù hợp với quy định của pháp luật.

– Đối tượng tập hợp của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố là đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn việc tập hợp đoàn viên, người lao động trong trường hợp đơn vị dùng lao động có công ty con, chi nhánh Doanh nghiệp, phân hiệu trường… ở địa bàn tỉnh, thành phố khác.

– Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố quyết liệt thành lập và chỉ đạo trực tiếp các liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty (thuộc tỉnh, thành phố) và công đoàn cơ sở trong các đơn vị dùng lao động trực thuộc bộ, ban, ngành trung ương không có công đoàn ngành trung ương hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

Liên đoàn lao động trong Tiếng anh là “Labor federation”.

✅ Mọi người cũng xem : trực giác tiếng anh là gì

2. Chức năng, nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh:

Chức năng cơ bản của liên đoàn lao động tỉnh là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn.

Chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là chức năng cơ bản, trọng tâm hàng đầu của tổ chức công đoàn trong cơ chế thị trường Hiện tại. Sở dĩ xác định như vậy bởi lẽ lợi ích, trước hết là lợi ích vật chất là mục tiêu và động lực trực tiếp cho mọi hành vi của con người. C.Mác, người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học và cũng là người sáng lập ra Hội liên hiệp những người lao động quốc tế đã từng nói: “Tất cả những gì con người đấu tranh để giành lấy đều dính liền với lợi ích của họ.” Chính do đó, người lao động gia nhập công đoàn trước hết và chủ yếu là để được chăm lo về cuộc sống, để được bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của họ sau mới đến các vấn đề khác.

Xác định chức năng bảo vệ là chức năng cơ bản, trọng tâm hàng đầu trong cơ chế thị trường hiện nay không có nghĩa là công đoàn đứng về phía người lao động đối lập hoàn toàn với lợi ích của người dùng lao động của xã hội. Bởi vì xét cho cùng quyền lợi của người lao động cùng chỉ đạt được một cách ổn định, bền vững khi quan hệ lao động diễn ra hài hòa, trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết lẫn nhéu tức là quyền lợi người sử dụng lao động xã hội cũng phải được đảm bảo. Nói cách khác chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người lao động của công đoàn cần được đặt trong mối quan hệ hợp tác và tôn trọng với người dùng lao động.

và cạnh đó, liên đoàn lao động tỉnh còn có chức năng quản lý kinh tế xã hội, quản lí nhà nước thể hiện ở việc liên đoàn lao động  tỉnh tham gia với nhà nước thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, cơ chế quản lý, chủ trương, chính sách liên quan đến quyền nghĩa vụ và lợi ích của người lao động trên địa bàn.

Chức năng khác của liên đoàn lao động tỉnh là chức năng giáo dục- truyền thống mạnh mẽ của công đoàn đã từng đem lại không ít thành tựu cho nhiều vận hành của công đoàn trên thực tế. hiện nay chức năng giáo dục của công đoàn làm cho người lao động nhận thức được đầy đủ trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức phấn đấu, bồi dưỡng kiến thức, năng lực nghề nghiệp, kiến thức pháp luật để từ đó củng cố kỷ luật lao động, xây dựng ý thức tự nguyện, tự giác trong lao động. Bảo đảm cho người lao động vừa làm chủ được công việc, vừa bảo vệ được mình trong môi trường đầy biến động và cạnh tranh của cơ chế thị trường. Đồng thời, công đoàn giáo dục người lao động vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã lựa chọn, luôn tỉnh táo cảnh giác đấu tranh với những khuynh hướng sai lầm, cơ hội. Đây chính là nội dung chủ yếu của trường học cộng hòa xã hội chủ nghĩa đối với người lao động trong cơ chế thị trường mà công đoàn phải đảm trách. Nếu nói công đoàn là trường học thì hiện nay có thể gọi công đoàn là “trường học thị trường”

Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh, thành phố; triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

– Đại diện, chăm lo và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

+ Tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước tỉnh, thành phố về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của người lao động trên địa bàn; tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các vận hành xã hội.

+ thống kê tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến người lao động; tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

– Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị dùng lao động; hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các Doanh nghiệp trên địa bàn.

– Chỉ đạo liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty trực thuộc và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

– Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương và công đoàn cấp trên khác đóng trên địa bàn các vận hành theo ngành, nghề; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

– Vận động đoàn viên và người lao động học tập cải thiện trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, rèn luyện tác phong và kỹ năng nghề nghiệp; quản lý và tổ chức các vận hành văn hóa, thể dục thể thao, các cơ sở văn hóa công nhân, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và các trung tâm tư vấn – hỗ trợ người lao động của công đoàn theo quy định của Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

– Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý; phối hợp với cấp ủy cấp huyện và cũng như trong việc sắp xếp, bố trí, đề bạt cán bộ theo phân cấp.

– Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội, hội nghị công đoàn cấp dưới; phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên; đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn hằng năm theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

– Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

– Quản lý và sử dụng tài chính, của cải/tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Như vậy, với việc thực hiện chức năng thông qua nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Liên đoàn lao động tỉnh thực sự trở thành cơ quan đặc biệt quan trọng trong cơ chế thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trên địa bàn tỉnh mình.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : cốp pha định hình là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.140 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hệ thống tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vai trò chi tiết trong hoạt động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong kế hoạch hành động quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng.

Tội phạm nghiêm trọng là gì? Tội phạm nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định về tội phạm nghiêm trọng?

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là gì? Quy định về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

Tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Tội phạm ít nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định về tội phạm ít nghiêm trọng?

Quy định mới về mã số công ty? Cách tra cứu mà số công ty? Quy định mới về cấp, dùng và tra cứu mã số công ty?

Tra cứu vốn điều lệ Doanh nghiệp? Tra cứu trên cổng thông tin đăng ký công ty? Tra cứu vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư? liên lạc trực tiếp Doanh nghiệp, công ty cần tra cứu?

Tra cứu giấy phép kinh doanh để làm gì? Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty? Tra cứu thông tin Doanh nghiệp trên website của Tổng cục thuế?

Số đăng ký kinh doanh là gì? Hướng dẫn tra cứu số đăng ký kinh doanh? Tra cứu thông tin công ty trên mạng quốc gia?

Đảng viên có hành vi ngoại tình, có quan hệ bất chính có bị khai trừ Đảng không? Xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm hôn nhân và gia đình? Đảng viên ngoại tình bị kỷ luật thế nào?

Các mức tiền dùng đất có khả năng phải nộp khi làm hồ sơ cấp sổ đỏ? Cấp sổ đỏ lần đầu phải đóng bao nhiêu tiền? Quy định về tiền xin cấp sổ đỏ lần đầu?

Điều kiện, trình tự Thủ tục, hồ sơ xin phép cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam. Quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài kèm hướng dẫn? một số quy định về gia hạn giấy phép lao động?

Thuế tổng giá trị gia tăng của Doanh nghiệp đào tạo ngoại ngữ mới nhất. Trung tâm ngoại ngữ có phải đóng thuế tổng giá trị gia tăng không?

Điều kiện để thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ? Trình tự giấy tờ, giấy tờ xin phép giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ? Tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của trung tâm ngoại ngữ, tin học?

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô. hồ sơ, khó khăn cấp giấy phép kinh doanh vận tải? giấy tờ cấp giấy phép vận tải bằng ô tô?

Mẫu quyết liệt chấm dứt tạm dừng đăng ký, dùng tài sản là gì, để làm gì? Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng đăng ký, sử dụng tài sản? Hướng dẫn lập quyết liệt chấm dứt tạm dừng đăng ký, sử dụng của cải/tài sản? Quy định của pháp luật về tạm dừng đăng ký, sử dụng tài sản? Các thông tin liên quan khác?

Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên tài sản là gì, để làm gì? Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên của cải/tài sản? Hướng dẫn lập Mẫu quyết định về việc giải tỏa kê biên của cải/tài sản? Quy định pháp luật có liên quan?

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là gì, để làm gì? Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng? Hướng dẫn lập Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng? quá trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng?

Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là gì, để làm gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế? Hướng dẫn lập Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế? Quy định của pháp luật liên quan đến cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế?

quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm là gì và để làm gì? quyết liệt sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm? Hướng dẫn lập quyết liệt sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm? Quy định liên quan?

quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án là gì, để làm gì? quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án? Hướng dẫn lập quyết liệt công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án? Quy định của pháp luật liên quan đến công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án?Các câu hỏi về liên đoàn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê liên đoàn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment