Lãi dồn tích là gì? Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh

Cập nhật ngày 08/08/2022 bởi mychi

Bài viết Lãi dồn tích là gì? Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Lãi dồn tích là gì? Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Lãi dồn tích là gì? Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh”

Lãi dồn tích là gì? Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh?

Số tiền lãi thu được từ một khoản nợ, chẳng hạn như trái phiếu, nhưng chưa được thu, được gọi là lãi cộng dồn. Tiền lãi được tích lũy kể từ ngày khoản vay được phát hành hoặc khi phiếu mua hàng của trái phiếu được thực hiện.  Trái phiếu đại diện cho một nghĩa vụ nợ, theo đó chủ sở hữu (người cho vay) nhận được khoản bồi thường dưới hình thức trả lãi. Vậy thì lãi dồn tích là gì? Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh có nội dung ra sao? Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ gửi tới quý bạn đọc nội dung liên quan đến vấn đề này như sau:

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Lãi dồn tích là gì?
  • 2 2. Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh
    • 2.1 2.1. Đặc trưng của lãi dồn tích
    • 2.2 2.2. Phương pháp kế toán phát sinh

1. Lãi dồn tích là gì?

Trong kế toán, lãi dự thu là số tiền lãi đã phát sinh tính đến một ngày cụ thể, cho một khoản vay hoặc nghĩa vụ tài chính khác nhưng chưa được thanh toán hết. Lãi dự thu có thể ở dạng doanh thu lãi cộng dồn đối với người cho vay hoặc chi phí lãi phát sinh đối với người đi vay.

Thuật ngữ lãi tích lũy cũng đề cập đến số tiền lãi trái phiếu đã tích lũy kể từ lần cuối cùng một khoản thanh toán lãi trái phiếu được thực hiện.

Lãi phải trả là một đặc điểm của kế toán dồn tích và nó tuân theo các nguyên tắc ghi nhận và kết hợp doanh thu của kế toán. Lãi dự thu được ghi nhận vào cuối kỳ kế toán như một bút toán điều chỉnh, hoàn nhập ngày đầu tiên của kỳ kế toán sau. Số lãi dự thu được ghi nhận là số lãi lũy kế chưa trả tính đến ngày kết thúc kỳ kế toán.

Các khoản thanh toán lãi suất này, được gọi là phiếu thưởng, thường được trả sáu tháng một lần. Trong thời gian này, quyền sở hữu trái phiếu có thể được chuyển nhượng tự do giữa các nhà đầu tư.

Sau đó, một vấn đề nảy sinh về vấn đề quyền sở hữu các khoản thanh toán lãi suất. Chỉ chủ sở hữu bản ghi mới có thể nhận được khoản thanh toán phiếu giảm giá, nhưng nhà đầu tư đã bán trái phiếu phải được bồi thường trong khoảng thời gian mà họ sở hữu trái phiếu. Nói cách khác, chủ sở hữu trước đó phải được trả tiền lãi đã tích lũy trước khi bán.

Tiền lãi trả cho một trái phiếu là khoản bù đắp cho số tiền đã cho người đi vay hoặc người phát hành, khoản tiền đi vay này được gọi là tiền gốc. Số tiền gốc được trả lại cho trái chủ khi đáo hạn.

Tương tự như trường hợp trả lãi trái phiếu, ai là chủ sở hữu hợp pháp của trái phiếu tại thời điểm đáo hạn sẽ nhận được số tiền gốc. Nếu trái phiếu được bán trước khi đáo hạn trên thị trường, người bán sẽ nhận được giá trị thị trường của trái phiếu. Do đó, điều chỉnh lãi cộng dồn là số tiền lãi bổ sung được trả cho người sở hữu trái phiếu hoặc chứng khoán có thu nhập cố định khác. Số tiền được thanh toán bằng số dư lãi đã tích lũy kể từ ngày thanh toán cuối cùng của trái phiếu.

Xem thêm: Lãi chậm trả và lãi quá hạn? Cách tính lãi suất chậm trả và quá hạn?

2. Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh

2.1. Đặc trưng của lãi dồn tích

Lãi dự thu được tính vào ngày cuối cùng của kỳ kế toán. Ví dụ: giả sử tiền lãi phải trả vào ngày 20 hàng tháng và kỳ kế toán là cuối mỗi tháng dương lịch. Tháng 4 sẽ yêu cầu cộng dồn lãi suất 10 ngày, từ ngày 21 đến ngày 30. Nó được đăng như một phần của các mục nhật ký điều chỉnh vào cuối tháng.

Lãi dự thu được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dưới dạng doanh thu hoặc chi phí, tùy thuộc vào việc công ty cho vay hay đi vay. Ngoài ra, phần doanh thu hoặc chi phí chưa được thanh toán hoặc thu được được báo cáo trên bảng cân đối kế toán như một tài sản hoặc nợ phải trả. Vì lãi dự thu dự kiến ​​sẽ được nhận hoặc trả trong vòng một năm, nên nó thường được phân loại là tài sản lưu động hoặc nợ ngắn hạn.

Lãi suất tích lũy là một cân nhắc quan trọng khi mua hoặc bán một trái phiếu. Trái phiếu cung cấp cho chủ sở hữu khoản bồi thường cho số tiền họ đã cho vay, dưới hình thức trả lãi thường xuyên. Các khoản thanh toán lãi suất này, còn được gọi là phiếu giảm giá, thường được trả nửa năm một lần.

Nếu một trái phiếu được mua hoặc bán vào một thời điểm khác với hai ngày đó mỗi năm, người mua sẽ phải tính vào số tiền bán bất kỳ khoản lãi nào đã tích lũy kể từ lần trả lãi trước đó. Chủ sở hữu mới sẽ nhận được khoản thanh toán đầy đủ 1/2 năm lãi suất vào ngày thanh toán tiếp theo. Do đó, chủ sở hữu trước phải được trả tiền lãi đã tích lũy trước khi bán.

Giả sử bạn quan tâm đến việc mua một trái phiếu có mệnh giá 1.000 đô la và một phiếu giảm giá 5% nửa năm một lần. Việc trả lãi được thực hiện hai lần một năm vào ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 12 và bạn dự định mua trái phiếu vào ngày 30 tháng 9. Bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền lãi cộng dồn?

Thị trường trái phiếu sử dụng một số quy ước tính theo ngày hơi khác nhau để tính toán chính xác số tiền lãi tích lũy. Vì hầu hết trái phiếu công ty và trái phiếu đô thị của Hoa Kỳ sử dụng quy ước 30/360, giả định rằng mỗi tháng có 30 ngày (bất kể số ngày thực tế trong một tháng cụ thể là bao nhiêu), chúng tôi sẽ sử dụng quy ước đếm ngày đó trong ví dụ này.

Bước 1: Tính số ngày chính xác giữa ngày thanh toán phiếu mua hàng cuối cùng (1 tháng 6) và ngày mua hàng của bạn (30 tháng 9). Trong ví dụ này, số ngày (dựa trên quy ước 30/360) là 120 ngày.

Bước 2: Tính lãi cộng dồn bằng cách nhân số ngày với lãi suất hàng ngày và mệnh giá của trái phiếu. Như vậy, lãi cộng dồn = 120 x (5% / 360) * 1.000 đô la = 16,67 đô la

Xem thêm: Cơ sở phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính

Bước 3: Cộng lãi tích lũy vào mệnh giá trái phiếu để được giá mua của bạn. Giá mua trái phiếu = 1.000 đô la + 16,67 đô la = 1.016,67 đô la Vào ngày thanh toán phiếu giảm giá tiếp theo (ngày 1 tháng 12), bạn sẽ nhận được $ 25 tiền lãi.

Nhưng vì bạn đã trả 16,67 đô la tiền lãi tích lũy khi mua trái phiếu, lãi ròng bạn nhận được là 8,33 đô la (25 đô la – 16,67 đô la), chính xác là số tiền lãi mà bạn đáng lẽ phải nhận được trong 60 ngày mà bạn sở hữu trái phiếu cho đến khi thanh toán phiếu giảm giá tiếp theo (30 tháng 9 đến 1 tháng 12).

2.2. Phương pháp kế toán phát sinh

Lãi dự thu là kết quả của kế toán dồn tích, đòi hỏi các giao dịch kế toán phải được ghi nhận và ghi lại khi chúng xảy ra, bất kể khoản thanh toán đã được nhận hay đã sử dụng tại thời điểm đó. Mục tiêu cuối cùng khi cộng dồn lãi là đảm bảo rằng giao dịch được ghi nhận chính xác vào đúng thời kỳ. Kế toán dồn tích khác với kế toán tiền mặt, kế toán ghi nhận một sự kiện khi tiền mặt hoặc các hình thức xem xét khác được trao tay. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và nguyên tắc đối sánh đều là những khía cạnh quan trọng của kế toán dồn tích và cả hai đều có liên quan trong khái niệm lãi dự thu.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu quy định rằng doanh thu phải được ghi nhận trong thời kỳ mà nó đã kiếm được, thay vì khi nhận được khoản thanh toán. Nguyên tắc phù hợp quy định rằng các khoản chi phí phải được ghi nhận trong cùng kỳ kế toán với các khoản doanh thu có liên quan.

Để minh họa những nguyên tắc này tác động như thế nào đến lãi cộng dồn, hãy xem xét một doanh nghiệp vay tiền để mua một chiếc xe của công ty. Công ty nợ tiền lãi xe ngân hàng vào ngày đầu tháng sau. Công ty đã sử dụng chiếc xe trong toàn bộ tháng trước và do đó, có thể sử dụng chiếc xe để kinh doanh và tạo ra doanh thu.

Vào cuối mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ cần phải ghi lại tiền lãi mà họ dự kiến ​​sẽ trả vào ngày hôm sau. Ngoài ra, ngân hàng sẽ ghi nhận thu nhập lãi phát sinh cho cùng kỳ hạn một tháng vì họ dự đoán người vay sẽ trả khoản đó vào ngày hôm sau.

Ví dụ về lãi dồn tích

Hãy xem xét ví dụ sau. Giả sử có một khoản phải thu khoản vay 20.000 đô la với lãi suất 7,5%, khoản thanh toán đã được nhận trong khoảng thời gian đến ngày 20 của tháng. Trong trường hợp này, để ghi lại số tiền lãi phụ trội thu được từ ngày 21 đến ngày 30 của tháng, phép tính sẽ như sau:

Xem thêm: Quy định mới về lãi suất trong Bộ Luật Dân sự năm 2015

(7,5% x (10/365)) x 20.000 đô la = 41,10 đô laSố lãi phát sinh đối với bên nhận thanh toán được ghi có vào tài khoản thu lãi và ghi nợ vào tài khoản lãi phải thu. Do đó, khoản phải thu được chuyển lên bảng cân đối kế toán và được phân loại là tài sản ngắn hạn. Số tiền tương tự cũng được phân loại là doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lãi phát sinh đối với bên nợ thanh toán là khoản ghi có vào tài khoản nợ phải trả dự thu và ghi nợ vào tài khoản chi phí lãi vay. Nợ phải trả được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán như một khoản nợ ngắn hạn, trong khi chi phí lãi vay được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cả hai trường hợp được đăng dưới dạng mục nhập đảo ngược, có nghĩa là sau đó chúng được đảo ngược vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Điều này đảm bảo rằng khi giao dịch tiền mặt xảy ra vào tháng tiếp theo, ảnh hưởng ròng chỉ là phần doanh thu hoặc chi phí kiếm được hoặc phát sinh trong kỳ hiện tại được giữ nguyên trong kỳ hiện tại.

Sử dụng ví dụ trên, công ty cho vay nhận được 123,29 đô la (7,5% x (30/365) x 20.000 đô la) vào ngày 20 của tháng thứ hai. Trong đó, $ 41,10 liên quan đến tháng trước và được ghi vào sổ nhật ký điều chỉnh vào cuối tháng trước để ghi nhận doanh thu trong tháng mà nó đã kiếm được. Vì mục nhập nhật ký điều chỉnh đảo ngược vào tháng thứ hai, ảnh hưởng ròng là 82,19 đô la (123,29 đô la – 41,10 đô la) của khoản thanh toán được ghi nhận trong tháng thứ hai. Điều đó tương đương với 20 ngày lãi suất trong tháng thứ hai.

Trên đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về lãi dồn tích là gì? Đặc trưng và phương pháp kế toán phát sinh theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về nội dung liên quan đến lãi dồn tích khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Xem thêm: Căn cứ phát sinh và đối tượng của nghĩa vụ dân sự

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.718 bài viết

Tố tụng là gì? Tố tụng trong tiếng Anh là gì? Tìm hiểu về tố tụng dân sự? Tìm hiểu về tố tụng hình sự? Quan hệ tố tụng hình sự được phát sinh khi nào?

Đính hôn là gì? Đính hôn trong tiếng Anh là gì? Đính hôn có phát sinh quan hệ hôn nhân không? Các điều kiện đảm bảo cho hôn nhân hợp pháp? Các bước để đảm bảo hôn nhân hợp pháp?

Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước là gì? Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước năm 2022? Lãi suất cơ bản qua các năm?

Đấu thầu lãi suất là gì? Đấu thầu lãi suất trong tiếng Anh là gì? Đặc trưng đấu thầu lãi suất? Tìm hiểu về đấu thầu?

Trái phiếu Chính phủ là gì? Mua trái phiếu Chính phủ ở đâu? Cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ? Ưu nhược điểm của trái phiếu Chính phủ? Đặc điểm của trái phiếu Chính phủ?

Rủi ro phát sinh khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Rủi ro phát sinh khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa tên tiếng Anh là gì? Ứng dụng thực tế?

Lãi suất liên ngân hàng Mumbai (MIBOR) là gì? Đặc điểm và phương pháp tính toán MIBOR?

Lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR)? Lịch sử hình thành của Lãi suất liên ngân hàng London?

Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR) là gì? Lịch sử của Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm?

Lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR) là gì? Cách tính lãi suất liên ngân hàng London?

Ủy ban nhân dân TP Lai Châu ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Lai Châu? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Lai Châu mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Lạng Sơn ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Lạng Sơn? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Lạng Sơn mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Bảo Lộc ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Bảo Lộc? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Bảo Lộc mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Bảo Lộc ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Bảo Lộc? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Bảo Lộc mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Lào Cai ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Lào Cai? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Lào Cai mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Pleiku ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Pleiku? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Pleiku mới nhất.

Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND thị xã Ayun Pa? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa mới nhất.

Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND thị xã An Khê? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Cao Lãnh ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Cao Lãnh? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Cao Lãnh mới nhất.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Tân Hồng? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Sa Đéc ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Sa Đéc? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Sa Đéc mới nhất.

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND thị xã Hồng Ngự? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Long Khánh ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Long Khánh? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Long Khánh mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Biên Hòa ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Biên Hòa? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Biên Hòa mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Điện Biên Phủ ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Điện Biên Phủ? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Điện Biên Phủ mới nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND tỉnh Đồng Nai? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mới nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND tỉnh Điện Biên? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên mới nhất.

Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND thị xã Mường Lay? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay mới nhất.

Ủy ban nhân dân Gia Nghĩa ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND Gia Nghĩa? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân Gia Nghĩa mới nhất.

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Nhà Bè? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè mới nhất.Các câu hỏi về dồn tiền là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê dồn tiền là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết dồn tiền là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết dồn tiền là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết dồn tiền là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về dồn tiền là gì


Các hình ảnh về dồn tiền là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về dồn tiền là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung chi tiết về dồn tiền là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment