Kinh nghiệm rút ra từ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021

Cập nhật ngày 10/08/2022 bởi mychi

Bài viết Kinh nghiệm rút ra từ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021 thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Kinh nghiệm rút ra từ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Kinh nghiệm rút ra từ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021”

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực làm tham mưu cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, các ban, sở, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới. Nhận thức rõ điều đó và trên cơ sở quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021, Chỉ thị số 1199/CT-QK3, ngày 20/4/2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, từ ngày 22 đến ngày 24/11/2021, tỉnh Nam Định đã tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, ở cả cấp tỉnh và cấp huyện (thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh), trên không gian rộng, với nhiều nội dung, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật và thành phần lực lượng tham gia, bảo đảm sát đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, nội dung diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển cấp trung đoàn (có lực lượng phối thuộc của Quân khu 3), tổ chức bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh; gắn diễn tập với xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ được triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Đây cũng là năm đầu Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đội ngũ cán bộ tham gia diễn tập có nhiều vị trí mới, việc tiếp cận các nội dung diễn tập còn ít; tình hình bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp,… đã tác động không nhỏ tới cuộc diễn tập.

Với ý thức chính trị, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, ngay sau khi có Chỉ thị của Quân khu về công tác diễn tập, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành đồng bộ các chỉ thị, kế hoạch, văn bản tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 20211; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai cho các địa phương, ban, sở, ngành thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, nhằm cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị định của Chính phủ về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, thực hiện đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chủ động chuẩn bị sớm ý định, quy trình diễn tập báo cáo Quân khu phê duyệt; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh xây dựng ý định, quy trình diễn tập cấp mình sát thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương. Với phương châm quá trình chuẩn bị là quá trình tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, Ban Tổ chức diễn tập đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với cơ quan chức năng của Quân khu tập huấn, bồi dưỡng cho 155 cán bộ khung tập cấp tỉnh; chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh tập huấn cho 302 cán bộ của thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh, nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp tiến hành và trách nhiệm trong diễn tập; đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ xây dựng được gần 800 văn kiện có chất lượng tốt, bảo đảm đúng ý định tác chiến, quy cách tham mưu, sát đặc điểm, tình hình và điều kiện thực tiễn của Tỉnh.

image
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích trong diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2021

Nét mới của cuộc diễn tập năm nay là, cùng với phát huy vai trò cơ quan trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh trên các nội dung, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện của các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương theo yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu của cuộc diễn tập, kiên quyết không làm thay. Cùng với đó, Tỉnh quan tâm, đầu tư kinh phí tu sửa, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu, các khu vực thực hành diễn tập với đầy đủ, trang thiết bị, cơ sở vật chất2. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu trong diễn tập, như: kết nối đường truyền trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành phố bằng màn hình led; mô phỏng sa bàn 3D sát với thực tế địa hình,… nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành, xử lý các tình huống. Đặc biệt, Tỉnh chú trọng động viên, huy động nhân dân các xã trong địa bàn diễn tập đóng góp công sức xây dựng công trình quân sự, đường sá,… phục vụ diễn tập, phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc.

Quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X), Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng ra nghị quyết lãnh đạo và triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; phiên họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân Tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào thời chiến; Hội nghị của Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ và các hội nghị của Đảng ủy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, Sở Giao thông vận tải,… đều diễn ra đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung; thể hiện không khí khẩn trương như thời chiến, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình huống đề ra. Qua đó, khẳng định cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể của Tỉnh đã quán triệt, làm chuyển biến nhận thức, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu trong xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Phần diễn tập thực binh xử lý tình huống về quân sự, an ninh được tổ chức, chỉ huy điều hành chặt chẽ, linh hoạt, đúng nguyên tắc; hành động của các lực lượng tham gia thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy thời gian ngắn, nhưng lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng của Tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp ăn ý, thống nhất, giải quyết linh hoạt, khôn khéo và thực hiện tốt phần thực binh xử trí hiệu quả các tình huống đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin. Nội dung thực hành huy động và tiếp nhận quân nhân dự bị được tiến hành nhanh, gọn, an toàn, đúng quy trình, khẩn trương, sát thực tế. Đặc biệt, do có sự chuẩn bị tốt nên các lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, Biên phòng đã phối hợp, hiệp đồng đánh địch đổ bộ đường biển chặt chẽ, nhịp nhàng, nhuần nhuyễn, sát thực tế chiến đấu, thực hành bắn đạn thật theo đúng phương án, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch, bảo mật thông tin, tài liệu, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, không có trường hợp nào bị lây nhiễm Covid-19. Thành công của cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để Tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến; tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống an ninh truyền thống và phi truyền thống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Từ thực tiễn của cuộc diễn tập, Tỉnh rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, ngay từ đầu, Tỉnh xác định cuộc diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021; trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nhiệm vụ diễn tập, phòng, chống dịch Covid-19 cho các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân Tỉnh; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng trong triển khai vận hành cơ chế, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và trong xử trí các tình huống cụ thể. Đây là vấn đề quan trọng, cốt lõi, quyết định tới thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2021.

Ba là, coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các nội dung diễn tập với củng cố lực lượng, xây dựng địa bàn, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả cũng như từng bước xây dựng, hoàn chỉnh thế trận quân sự của khu vực phòng thủ, làm cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn, góp phần quan trọng vào thực hiện “mục tiêu kép”: vừa tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Bốn là, phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, lực lượng và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tỉ mỉ của các cơ quan, ban, ngành, của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp từ khâu chuẩn bị đến luyện tập và thực hành diễn tập.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc diễn tập sâu sát, cụ thể, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế kịp thời. Công tác bảo đảm phải bám sát nhiệm vụ, không để bị động, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
________________

1 – Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 120/KH-UBND, ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về “Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021”.

2 – Trong thời gian 03 tháng, Tỉnh đã huy động hơn 18.000 ngày công lao động đào đắp, san gạt được 3.500 m giao thông hào, đường cơ động vào Sở Chỉ huy diễn tập với hơn 20.000 m3 đất đá; xây dựng 03 căn cứ chiến đấu, 04 khu vực thực binh, 32 hầm chữ A (trong đó có 08 hầm xây dựng kiên cố), 18 trận địa pháo phòng không 37 mm, súng máy phòng không 12,7 mm; xây dựng cụm điểm tựa tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển và thao trường bắn đạn thật cấp tiểu đoàn phù hợp với địa hình, điều kiện tác chiến, ý định diễn tập; chuẩn bị hơn 23.000 m2 lưới ngụy trang, gần 05 vạn bao cát, 1.200 bộ quân trang dùng chung; huy động hàng nghìn lượt vũ khí trang bị, hàng trăm phương tiện và hơn 50 tấn vật tư khác.Các câu hỏi về diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì


Các hình ảnh về diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung chi tiết về diễn tập chiến đấu phòng thủ là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment