Khu vực phòng thủ là gì? Nội dung xây dựng khu vực phòng thủ

Cập nhật ngày 12/08/2022 bởi mychi

Bài viết Khu vực phòng thủ là gì? Nội dung xây dựng khu vực phòng thủ thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Khu vực phòng thủ là gì? Nội dung xây dựng khu vực phòng thủ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Khu vực phòng thủ là gì? Nội dung xây dựng khu vực phòng thủ”

Khu vực phòng thủ (Defensive zone) là gì? Khu vực phòng thủ tiếng Anh là gì? Nội dung xây dựng khu vực phòng thủ?

Khu vực phòng thủ là một khu vực được xác định cụ thể. Với ranh giới cũng như gắn với các chức năng cụ thể. Mang đến ý nghĩa xác định đối với hoạt động và chiến lược quốc phòng. Hướng đến ý nghĩa trong công tác bảo vệ hiệu quả các khu vực. Các khu vực nhỏ được chia ra. Từ đó mang đến trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể. Với ý nghĩa xác định phạm vi và bảo vệ hiệu quả đối với từng địa phương. Các hiệu quả được xác định trong tính chất phạm vi từ nhỏ đến lớn. Phải ổn định từ các phạm vi nhỏ nhất.

Căn cứ pháp luật: Luật Quốc phòng năm 2018.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Khu vực phòng thủ (Defensive zone) là gì?

  • 1 1. khu vực phòng thủ là gì?
  • 2 2. Khu vực phòng thủ tiếng Anh là gì?
  • 3 3. Nội dung xây dựng khu vực phòng thủ:

1. khu vực phòng thủ là gì?

“Điều 9. Khu vực phòng thủ

1. Khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm các hoạt động về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại; được tổ chức theo địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, lấy xây dựng cấp xã làm nền tảng để bảo vệ địa phương.”. 

Phân tích quy định:

Khu vực phòng thủ là một khu vực trong tính chất thực hiện hoạt động quốc phòng. Được tổ chức thực hiện trong nền tảng bảo vệ cần thiết. Là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu. Với tính chất chia nhỏ trong hoạt động quản lý và bảo vệ. Các khu vực cần được bảo vệ tốt. Và từ đó mang đến hiệu quả thể hiện đối với phòng thủ quân khu. Và hướng đến các chất lượng của hoạt động quốc phòng trên địa bàn rộng nhất.

Bao gồm các hoạt động với tất cả lĩnh vực. Bảo đảm đối với chất lượng triển khai trong quyền lợi của các cá nhân, tổ chức. Gắn với tiếp cận về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại. Đảm bảo hiệu quả bảo vệ. Cũng như làm tốt trong nhiệm vụ của các lực lượng tại địa bàn.

Việc xác định và chia khu vực phòng thủ được tổ chức theo địa bàn. Với các phân chia và đảm bảo trong phối hợp của các lực lượng. Từ đó mang đến hiệu quả đối với địa bàn từ cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Và làm nên các phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể. Hướng đến thực hiện bảo vệ trong tính chất quốc phòng. 

Xem thêm: An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm lực lượng nào?

Lấy xây dựng cấp xã làm nền tảng để bảo vệ địa phương. Các nền tảng được xác định với địa giới nhỏ nhất. Các công việc nhỏ với phạm vi hẹp phải được đảm bảo chất lượng. Từ đó mới mang đến cơ sở cho địa giới lớn hơn. Và nền tảng phải được bảo vệ tốt nhất.

2. Khu vực phòng thủ tiếng Anh là gì?

Khu vực phòng thủ tiếng Anh là Defensive zone.

3. Nội dung xây dựng khu vực phòng thủ:

“Điều 9. Khu vực phòng thủ

…..

2. Nhiệm vụ khu vực phòng thủ bao gồm:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khu vực phòng thủ;

b) Xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân;

c) Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh;

Xem thêm: Quốc phòng toàn dân là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

d) Nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội; chiến đấu bảo vệ địa phương, tạo thế và lực cho Bộ đội chủ lực hoạt động tác chiến trên địa bàn; sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho địa phương khác;

đ) Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trên địa bàn; phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện phòng thủ dân sự và các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng;

e) Chuẩn bị mọi mặt, thực hiện lệnh, quyết định, biện pháp trong giới nghiêm, thiết quân luật, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, động viên cục bộ, tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ chiến đấu lâu dài của địa phương; sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc;

g) Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

3. Khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội là bộ phận hợp thành phòng thủ đất nước, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này và xây dựng cơ quan, đơn vị Bộ đội chủ lực của Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao.

4. Chính phủ quy định việc chỉ đạo, chỉ huy, mối quan hệ phối hợp, công tác bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về khu vực phòng thủ.”. 

Nhiệm vụ khu vực phòng thủ:

Xem thêm: Bộ Quốc phòng là gì? Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Bộ Quốc phòng?

– Xây dựng kế hoạch đối với khu vực phòng thủ.

Trong đó xác định các nội dung liên quan. Đảm bảo mang đến hiệu quả trong công tác xác định. Từ đó tiếp cận và triển khai kế hoạch hiệu quả. Và tổ chức thực hiện kế hoạch khu vực phòng thủ. Với các hoạt động của chủ thể có thẩm quyền. Thực hiện các phân công với các chủ thể, đối tượng. Từ đó xác định nghĩa vụ tương ứng với trách nhiệm. Bên cạnh chủ thể theo dõi, quản lý và giám sát, chỉ đạo. Các phân công, phối hợp mang đến hiệu quả tốt nhất.

– Xây dựng tiềm lực với các mặt khác nhau.

Tạo nền tảng từ sức mạnh trong hiệu quả và lợi thế của đất nước. Về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại. Từ đó làm chủ được các công tác độc lập trong quản lý và tiến hành các biện pháp của quốc phòng. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Với các tiếp cận hiệu quả nhất cho nhân dân. Mỗi người dân khi cần đều là một chiến sĩ. Và đóng góp tinh thần, khả năng cho mục tiêu chung, lý tưởng chung. Gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Quốc phòng và an ninh ổn định. Mang đến chất lượng cuộc sống cao cho người dân. Được đảm bảo ở các địa giới hành chính nhỏ nhất. 

– Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

Với các tiếp cận và hiểu biết. Cũng như có thể tham gia trong huấn luyện khi cần. Đây là các lực lượng gần dân và ở trong dân. Do đó có được sức mạnh đối với tập thể. Đến từ các lực lượng cũng như lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tạo nên sự vững mạnh toàn diện. Cũng như thúc đẩy lực lượng có sức chiến đấu cao. Với các nền tảng được xây dựng vững chắc.

Lực lượng này làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh. Khi cần, họ là chủ thể đã được tiếp cận với nhiều đợt huấn luyện. Từ đó có thể tham gia trong tính chất dự bị. Cũng như có được nền tảng tốt đối với mặt bằng chung. Từ đó mà củng cố chất lượng với lực lượng.

Xem thêm: Chiến tranh nhân dân là gì? Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân?

– Nắm chắc tình hình, trong các phản ánh điều kiện đất nước.

Bên cạnh là sự bình yên, tính chất hòa bình. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh. Khi nước ta theo chủ nghĩa độc lập. Hướng đến các thương lượng, giải quyết bằng thỏa thuận. Việt nam không ủng hộ chiến tranh, với tình yêu hòa bình. Cho nên phải dập tất đối với các nhen nhóm từ thế lực thù địch. 

Làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Hướng đến độc lập và hòa bình. Trong đó, các sức mạnh với quốc phòng và quân sự làm tiền đề. Khi các năng lực tốt, có khả năng và trang thiết bị phục vụ hiện đại, sẽ mang đến sức mạnh. 

Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hướng đến các ổn định và chất lượng cuộc sống được thể hiện. Các lợi ích được xác định thực tế trong tiếp nhận của người dân. Đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mang đến xã hội đáng sống, đáng mơ ước. Khi người dân có thể tự do thực hiện các nhu cầu trong khuôn khổ pháp luật. Và ý thức đánh giá đối với giá trị của con người. 

Tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Mang đến các nghiên cứu và ứng dụng đối với khoa học, công nghệ hiện đại. Là nền tảng để củng cố và mang đến sức mạnh quốc phòng. Chiến đấu bảo vệ địa phương, mang đến chất lượng cho các địa giới từ nhỏ nhất. Sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho địa phương khác. Trong tinh thần đoàn kết, sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau. Thực hiện với các khả năng của mỗi người. 

– Xây dựng kế hoạch trong tiếp cận và phòng thủ.

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong nội dung công việc. Đảm bảo các thống nhất đồng bộ trong triển khai công việc trong trách nhiệm. Phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan trong chất lượng quản lý. Hướng đến tốt hơn trong tìm kiếm cách thức tiếp cận phù hợp, hiệu quả.

Chuẩn bị mọi mặt, với các tiếp cận hiệu quả nhất. Tiếp cận và phản ánh đối với tình hình, diễn biến kịp thời. Cung cấp tình trạng chiến tranh, động viên cục bộ, tổng động viên. Hướng đến sự đoàn kết trên mọi mặt trận. 

Xem thêm: Tiềm lực quốc phòng là gì? Xây dựng tiềm lực quốc phòng?

Đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ chiến đấu lâu dài của địa phương. Với các ý nghĩa trong sức mạnh của toàn dân tộc. Các chuyển hóa trong lòng yêu nước thành hành động. Sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Khi có diễn biến xấu và bắt buộc phải giải quyết bằng vũ lực.

– Thực hiện các chính sách khác:

hậu phương quân đội, với các đối tượng cụ thể. Khi các lực lượng tuyến đầu hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc. Các chi viện từ hậu phương có ý nghĩa trong tinh thần. Và tinh thần mang đến sức mạnh được củng cố. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Với các công việc và nhiệm vụ thực hiện. Sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc. 

Thực hiện nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao. Trong ý nghĩa đối với khu vực phòng thủ nói riêng. Và với hoạt động quốc phòng đặc thù nói chung.

Xem thêm: Lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Thành phần và nhiệm vụ?

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.718 bài viết

Trạng thái quốc phòng là gì? Trạng thái quốc phòng được dịch sang tiếng Anh với tên gọi là gì? Tìm hiểu 4 trạng thái quốc phòng?

Tổng động viên là gì? Động viên cục bộ là gì? Tổng động viên và động viên cục bộ có tên trong tiếng Anh là gì? Quy định về trình tự ra lệnh tổng động viên, động viên cục bộ?

Khái quát về công dân và quốc phòng là gì? Quyền của công dân về quốc phòng? Nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân về quốc phòng?

Khái quát về khái niệm phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng là gì? Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng? Thực trạng kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng?

Tình trạng chiến tranh là gì? Tình trạng chiến tranh  tên tiếng Anh là gì? Tuyên bố tình trạng chiến tranh?

Chiến tranh thông tin (information warfare) là gì? Chiến tranh thông tin tiếng Anh là gì?  Nhìn từ chiến tranh Nga – Ukraine?

Xâm lược (Aggression) là gì? Xâm lược tiếng Anh là gì?  Các hành vi bị coi là xâm lược quốc gia khác như thế nào?

Lực lượng vũ trang nhân dân (People’s Armed Forces) là gì? Lực lượng vũ trang nhân dân tiếng Anh là gì? Thành phần và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân? Các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang nhân dân?

Tiềm lực quốc phòng (Defense potential) là gì? Tiềm lực quốc phòng là gì? Tiềm lực quốc phòng tiếng Anh là gì? Xây dựng tiềm lực quốc phòng?

Phòng thủ dân sự (Civil defense) là gì? Phòng thủ dân sự tiếng Anh là gì? Nhiệm vụ phòng thủ dân sự? Nguyên tắc tổ chức và hoạt động phòng thủ dân sự?

Mang loại vũ khí nào theo người để tự vệ phòng thân là hợp pháp? Cá nhân được sở hữu những loại vũ khí nào và với mục đích gì?

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới nhất năm 2022. Tải về mẫu phiếu xuất kho, hướng dẫn cách lập và các lưu ý khi lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hàng hoá.

Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác, biên bản ghi nhớ nội dung làm việc mới nhất năm 2022. Tải về mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác, những điều cần lưu ý khi lập biên bản ghi nhớ nội dung công việc.

Khái niệm, dấu hiệu của tội phạm và cấu thành tội phạm. Có 4 dấu hiệu của tội phạm là: tính có lỗi, tính nguy hiểm cho xã hội, tính trái pháp luật hình sự, tính phải chịu hình phạt.

Hạch toán phụ thuộc là gì? Hạch toán phụ thuộc có những ưu và nhược điểm gì? Quy định pháp luật về hạch toán phụ thuộc?

Chính sách đối ngoại là gì? Vai trò của đối ngoại trong thời kì hiện nay? Quan điểm chính sách đối ngoại của Việt Nam? Các yếu tố tác động đến chính sách đối ngoại

Chế độ chính trị là gì? Các quy định về chế độ chính trị theo Hiến pháp? Một số nội dung trong chương Chế độ chính trị của Hiến pháp mới nhất năm 2013?

Pháp trị là gì? Đức trị là gì? So sánh Thuyết Đức trị và Thuyết Pháp trị? Đức trị và Pháp trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh?

Đức trị là gì? Pháp trị là gì? So sánh tư tưởng đức trị và tư tưởng pháp trị? Một số quy định về chế độ chính trị của Hiến pháp 2013?

Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa? Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

Ban kiểm soát là gì? Ban kiểm soát trong công ty cổ phần được quy định thế nào? Các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần?

Ủy ban nhân dân huyện Tuy an ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Tuy an? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Tuy an mới nhất.

Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND quận Cẩm Lệ? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ mới nhất.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Thanh Miện? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Hải Dương ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Hải Dương? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Hải Dương mới nhất.

Văn án là gì? Hướng dẫn cách viết văn án hay và chuẩn xác? Một số văn án của các tác phẩm nổi tiếng?

Giấy khai sinh là gì? Làm giấy khai sinh ở đâu? Hồ sơ làm Giấy khai sinh? Không có sổ hộ khẩu có làm được không? Trình tự làm giấy khai sinh?

Tìm hiểu về hộ chiếu? Thời hạn của hộ chiếu? Hộ chiếu hết hạn có bị phạt không?Thủ tục cấp mới hộ chiếu phổ thông? Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ?

Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm là gì? Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm để làm gì? Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm? Hướng dẫn soạn thảo bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm? Vai trò của cán bộ?

Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam? Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930?Các câu hỏi về khu vực phòng thủ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khu vực phòng thủ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khu vực phòng thủ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khu vực phòng thủ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khu vực phòng thủ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về khu vực phòng thủ là gì


Các hình ảnh về khu vực phòng thủ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về khu vực phòng thủ là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm nội dung chi tiết về khu vực phòng thủ là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment