Thừa kế là gì? Các hình thức thừa kế?

Cập nhật ngày 27/08/2022 bởi mychi

Bài viết Thừa kế là gì? Các hình thức thừa kế? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Thừa kế là gì? Các hình thức thừa kế? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Thừa kế là gì? Các hình thức thừa kế?”

Đánh giá về Thừa kế là gì? Các hình thức thừa kế?


Xem nhanh
Trong video này, công ty luật PLu0026Partners thông tin tới quý vị và các bạn một số quy định của pháp luật về Thừa Kế và Phân Chia Di Sản Thừa Kế.
Chúng tôi hi vọng thông qua video này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về:
- Thừa kế là gì?
- Tài sản nào là di sản thừa kế
- Phân chia di sản thừa kế như thế nào là đúng luật.
Từ đó, mỗi người đều có thể tự xác định, tự phân chia di sản thừa kế hợp tình, hợp lý, tránh được các mâu thuẫn, xung đột không đáng có trong gia đình.
-----------
Các video đáng chú ý khác:
- Video về những điểm mới nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020 phần 1: Thay đổi ở các quy định chung: https://www.youtube.com/watch?v=TTRjE....
- Video về 04 định mới về con dấu của doanh nghiệp từ năm 2021: https://www.youtube.com/watch?v=76pNk....
-----------
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV PL VÀ CỘNG SỰ
Văn phòng: Tầng lửng, 911 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP.HCM
Hotline: 093.1111.060
Email: [email protected]
Website: www.PL-PARTNERS.vn

Mục lục bài viết

Khái niệm thừa kế

Thừa kế là quan hệ xã hội về việc chuyển giao di sản của người chết cho những người sống. Những quan hệ thừa kế xuất hiện cùng lúc ấy và gắn liền với sự phát triển của các quan hệ sở hữu. Quan hệ thừa kế và quan hệ sở hữu có quan hệ chặt chẽ với nhéu. Sở hữu là yếu tố đầu tiên làm xuất hiện quan hệ thừa kế và thừa kế là phương thuận tiện để duy trì và củng cố chế độ sở hữu. Pháp luật về thừa kế xác nhận và bảo hộ quan hệ thừa kế trong khó khăn chính trị, kinh tế và xã hội của một Nhà nước trong từng thời kỳ cụ thể. 

✅ Mọi người cũng xem : thẩm định thiết kế tiếng anh là gì

Nguyên tắc pháp luật về thừa kế

Hiện hành, pháp luật về thừa kế của Nhà nước ta được xây dựng và thực hiện dựa trên những nguyên tắc sau đây: 

Thứ nhất, pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân. Công dân có quyền lập di chúc để lại của cải/tài sản của mình cho người thừa kế, được nhận hoặc từ chối nhận tài sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Thứ hai, cá nhân không phân biệt nam, nữ đều đặn bình đẳng về quyền hưởng di sản, quyền để lại tài sản của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Thứ ba, tôn trọng quyền định đoạt bằng di chúc của người có di sản, cùng lúc ấy bảo hộ thích đáng quyền lợi của những người thừa kế theo pháp luật. 

Thứ tư, củng cố và phát triển tình đoàn kết, thương yêu trong nội bộ gia đình. 

Di sản bao gồm những của cải/tài sản riêng của người chết và phần của cải/tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác, trong đó của cải/tài sản bao gồm tài sản hữu hình và những quyền của cải/tài sản. Quyền dùng đất cũng thuộc di sản thừa kế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu di sản là quyền sử dụng đất thì việc thừa kế còn phải tuân theo pháp luật về đất đai. Di sản phải là của cải/tài sản mà người để lại di sản có quyền sở hữu hoặc quyền dùng hợp pháp. Người thừa kế nhận di sản thì phải thực hiện những nghĩa vụ của cải/tài sản do người chết để lại. Nếu di sản không có người nhận thừa kế thì thuộc về Nhà nước. 

Người thừa kế có khả năng là cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức. Nếu là cá nhân thì phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc được phát sinh sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại thừa kế chết. Nếu là cơ quan, tổ chức (là người thừa kế theo di chúc) thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Những người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Pháp luật cũng quy 

định những người không được quyền hưởng di sản (Điều 643 Bộ luật dân sự). 

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có của cải/tài sản chết. Trong trường hợp toà án tuyên bố một người là đã chết thì ngày chết của người đó do toà án xác định hoặc là ngày mà quyết định của toà án có hiệu lực pháp luật. Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. 

Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản. 

– Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

Có hai hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

✅ Mọi người cũng xem : bộ phận văn phòng tiếng anh là gì

Thừa kế theo di chúc 

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Thừa kế theo di chúc là việc chuyển di sản của người chết cho người sống bằng chính sự định đoạt của người có di sản theo di chúc được lập ra khi họ còn sống

Di chúc hợp pháp và hiệu lực của di chúc:

 Di chúc muốn được coi là hợp pháp để làm cơ sở cho việc thừa kế thì phải có đủ những điều kiện sau đây: 

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; 

– Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. 

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 

Di chúc của người bị Giảm về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế. Điều 667 Bộ luật dân sự quy định những trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần. 

Người lập di chúc 

Người lập di chúc chỉ có thể là cá nhân chi tiết và phải có tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có khả năng lập di chúc nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Vợ chồng có khả năng lập di chúc chung để định đoạt của cải/tài sản thuộc sở hữu chung của họ. Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết. 

Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có quyền:

– Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

– Dành một phần di sản để di tặng, thờ cúng;

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản. 

hình thức của di chúc 

Di chúc phải được lập thành văn bản. Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể lập di chúc miệng. 

Di chúc bằng văn bản có các loại:

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

– Di chúc bằng văn bản có công chứng;

– Di chúc bằng văn bản có chứng thực. 

Di chúc bằng văn bản phải có những nội dung sau:

– Ngày, tháng, năm lập di chúc;

– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; 

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; 

– Di sản và nơi có di sản;

– Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ. 

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm thường xuyên trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. 

Điều 658 Bộ luật dân sự quy định Thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Di chúc miệng được áp dụng trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe doạ do bệnh tật hoặc các tác nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Sau 3 tháng, kể từ ngày lập di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt, thì di chúc miệng bị huỷ bỏ.

Người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc Con chưa thành niên, con đã thành niên mà không có khả năng lao động, cha, mẹ, vợ, chồng của người lập di chúc vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba (2/3) suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu như di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản hoặc không có quyền hưởng di sản (Điều 669 Bộ luật dân sự)

✅ Mọi người cũng xem : 1 lát bánh mì sandwich bao nhiêu calo

Thừa kế theo pháp luật 

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Pháp luật quy định việc thừa kế dựa trên cơ sở diện thừa kế và hàng thừa kế. 

Diện thừa kế là phạm vi những người có quyền hưởng thừa kế xác định theo quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng giữa người thừa kế với người để lại thừa kế. Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhéu như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau, cùng lúc ấy vẫn được thừa kế di sản theo quy định về hàng thừa kế. 

Hàng thừa kế thể hiện thứ tự được hưởng di sản của những người thừa kế được pháp luật quy định thành 3 hàng như sau: 

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; . 

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhéu. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng thừa kế hoặc từ chối nhận di sản. 

Thừa kế thể vị được áp dụng trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng đã chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. 

Trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

– Không có di chúc.

– Di chúc không hợp pháp.

– Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế. 

– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản. 

ngoài ra, thừa kế theo pháp luật còn được áp dụng đối với phần di sản không được định đoạt trong di chúc, phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực (không hợp pháp), phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế. 

Thứ tự ưu tiên thanh toán 

Điều 683 Bộ luật dân sự quy định thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các nghĩa vụ của cải/tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế như sau: 

– Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;

– Tiền cấp dưỡng còn thiếu;

– Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; 

– Tiền công lao động;

– Tiền bồi thường thiệt hại;

– Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước;

– Tiền phạt;

– Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác;

– Chi phí cho việc bảo quản di sản;

– Các chi phí khác. 

Pháp luật cũng có những quy định về việc phân chia di sản theo di chúc, phân chia di sản theo pháp luật, hạn chế phân chia di sản và phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.Các câu hỏi về khái niệm thừa kế là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khái niệm thừa kế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khái niệm thừa kế là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khái niệm thừa kế là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khái niệm thừa kế là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về khái niệm thừa kế là gì


Các hình ảnh về khái niệm thừa kế là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về khái niệm thừa kế là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm nội dung chi tiết về khái niệm thừa kế là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment