Quyết định là gì? Các loại quyết định?

Cập nhật ngày 17/08/2022 bởi mychi

Bài viết Quyết định là gì? Các loại quyết định? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Quyết định là gì? Các loại quyết định? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Quyết định là gì? Các loại quyết định?”

Đánh giá về Quyết định là gì? Các loại quyết định?


Xem nhanh
🟡 Trở thành fanVIP: https://www.youtube.com/channel/UCkgjUHB8sdWbmdp39swMrTg/join
- Đăng ký theo dõi kênh: http://popsww.com/Web5Ngay

- Radio chính thức của web5ngay: https://tamsukinhdoanh.com

- Group chính thức của Web5ngay: https://w5n.co/fb

#web5ngay #kynang #kinhdoanh #baihockinhdoanh
#bhth

Mục lục bài viết

quyết định là một trong các văn bản được nhà nước quy định chặt chẽ về thẩm quyền ban hành tương đương trình tự, hình thức của văn bản này. Từ những nội dung trong văn bản này mà  sẽ có những biện pháp, cách giải quyết.. trong thực tế

Trong bài viết quyết liệt là gì?  của tổng đài 1900 6557 sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin hữu ích.

quyết định là gì?

quyết định là một loại văn bản có tính chất đặc biệt đây vừa là băn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản này được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

quyết định được dùng để đưa ra những biện pháp, thể chế , các quy định  nhằm thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và nhà nước hoặc sử dụng để giải quyết công việc mỗi ngày của cá nhân có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức

Văn bản này được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

– quyết liệt có tính chất là văn bản quy phạm pháp luật

Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, những chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định là:

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bộ trưởng; thủ trưởng cơ quan ngang bộ; tổng kiểm toán nhà nước; uỷ ban nhân dân các cấp;

– quyết liệt có tính chất là văn bản áp dụng pháp luật

có thể kể đến như: Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp; thủ trưởng các bộ phận nhà nước khác, các đơn vị sự nghiệp của nhà ước; cá nhân có thẩm quyền…

✅ Mọi người cũng xem : voz là gì

Căn cứ để ban hành quyết định

Khác với văn bản hành chính, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được điều chỉnh bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể khoản 1 Điều 61 Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

Như vậy, đối với văn bản quy phạm pháp luật thì căn cứ ban hành phải là văn bản quy phạm pháp luật, không căn cứ vào thực tiễn tương đương ý kiến của các cơ quan chuyên môn hay cơ quan khác. Việc sắp xếp thứ tự căn cứ dựa vào văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng ban hành văn bản rồi mới đến văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung văn bản.

Vì vậy hiện nay việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản hành chính thì có quy định chi tiết về căn cứ ban hành, mặc khác chưa hướng dẫn phải ghi căn cứ văn bản nào trước, văn bản nào sau, trường hợp văn bản được sửa đổi, bổ sung thì ghi như thế nào…

Theo Chúng Tôi nghiên cứu tìm hiểu thì việc sắp xếp thứ tự căn cứ thì sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật trước, văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn sắp xếp ở vị trí đầu tiên rồi mới đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn tức là từ Luật rồi đến Nghị định, đến Thông tư….. Trường hợp 2 văn bản có tổng giá trị pháp lý như nhéu thì nên căn cứ vào thời gian ban hành để sắp xếp, văn bản nào ban hành trước thì sắp xếp trước, văn bản nào ban hành sau thì sắp xếp sau.

Về thể thức kỹ thuật trình bày phần căn cứ ban hành văn bản hành chính thì sử dụng chữ nghiêng, cuối mỗi căn cứ có dấu chấm phẩy, căn cứ cuối cùng là dấu chấm (đây là quy định mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Lưu ý: Trong vận hành cơ quan hành chính nhà nước thì việc ban hành quyết định hành chính là công việc thường xuyên, số lượng quyết liệt hành chính được ban hành rất nhiều. tuy nhiên, Hiện tại việc xác định căn cứ để ban hành quyết liệt hành chính vẫn còn chưa được quy định chi tiết. Vì vậy, cần nắm bắt các quy định của pháp luật nêu trên đây để vận dụng cho phù hợp.

✅ Mọi người cũng xem : commercial law là gì

những loại quyết định?

Đối với quyết định có tính chất là văn bản quy phạm pháp luật, tuỳ theo thẩm quyền của mỗi chủ thể mà nội dung của quyến định được ban hành để giải quyết các vấn đề khác  nhéu:

+ quyết định của Chủ tịch nước:

Được ban hành để tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố hoặc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp nhưng phải căn cứ vào nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; hoặc các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

✅ Mọi người cũng xem : sảng văn là gì

+ quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

Biện pháp lãnh đạo, điều hành vận hành của Chính Phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; các chế độ làm việc với các thành viên trong Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác

Biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra vận hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

✅ Mọi người cũng xem : phẫu thuật triệt căn là gì

+ quyết liệt của Tổng kiểm toán nhà nước

Được ban hành để quy định các chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy  trình kiểm toán, giấy tờ kiểm toán

+ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Được ban hành để quy định cụ thể điều khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; Biện pháp thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên về phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách quốc phòng, an ninh ở địa phương và các biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được giao

– Đối với quyết định có tính chất là văn bản áp dụng pháp luật

quyết định với tính chất là văn bản áp dụng được các chủ thể có thẩm quyền thực hiện chức năng nhiệm vụ,quyền hạn mà pháp luật quy định. do đó quyết định được dùng để giải quyết nhiều công việc khác nhéu

+ Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự

Là toàn bộ những vấn đề liên quan đến sử dụng con người trong các cơ quan nhưu bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, cách chức…

+ Trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính:

 Là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, quyết liệt áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác đối với tổ chức, cá nhân có hành vi phạm hành chính.

✅ Mọi người cũng xem : mạch đa hài là gì

+ quyết liệt sử dụng để giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân

Một quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo được coi là hợp pháp và mang tính khả thi phải phục vụ được các yêu cầu cả về nội dung và hình thức

+ quyết định trong lĩnh vực tố tụng

Trong trường hợp này quyết định được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của quy định pháp luật: như thụ lý vụ việc dân sự, thay đổi ngay thẩm phán,hội thẩm,áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết liệt khởi tố, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án…

+ quyết liệt trong lĩnh vực đất đai

Được sử dụng trong các trường hợp như: phê duyệt quy hoạch; dùng đất; giao đất; quy định về giá đất

Ngoài các nội dung vừa nêu ra quyết định còn được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực khác như: Xây dựng, quốc tịch; giáo dục…

Phần tiếp theo của bài viết quyết định là gì?  sẽ cung cấp thông tin về tính chất của quyết liệt

✅ Mọi người cũng xem : văn sử anh là khối gì

quyết định có phải là văn bản pháp luật không?

quyết liệt là văn bản pháp luật, Như đã phân tích phía trên quyết liệt có thể là văn bản quy phạm pháp luật hoặc là văn  bản áp dụng pháp luật

Nhưng dù cho quyết liệt có thuộc loại văn bản nào đi chăng nữa thì cũng là văn bản pháp luật vì nếu phân loại văn bản pháp luật thì sẽ được chia là hai loại là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật

– quyết định thuộc văn bản quy phạm pháp luật: Là do những cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và được bảo đảm thực hiện; nội dung của quyết định là các quy phạm pháp luật; và được trình bày theo trình tự, hồ sơ được quy định chi tiết trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

– quyết định thuộc văn bản áp dụng pháp luật: có nội dung là mệnh lệnh đối với cá nhân, tổ chức chi tiết và xác định; quyết định này được thực hiện một lần trong thực tiễn; được ban hành theo cách thức, giấy tờ theo pháp luật quy định; và do chủ thể có thẩm quyền ban hành.

Từ những phân tích trên Doanh nghiệp Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin rất cần thiết về quyết liệt là gì?  Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên lạc vào số điện thoại 1900 6557.Các câu hỏi về khái niệm quyết định là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khái niệm quyết định là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khái niệm quyết định là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khái niệm quyết định là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khái niệm quyết định là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về khái niệm quyết định là gì


Các hình ảnh về khái niệm quyết định là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về khái niệm quyết định là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm thông tin về khái niệm quyết định là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment