key lime là gì?, Từ điển Tiếng Anh

Cập nhật ngày 01/08/2022 bởi mychi

Bài viết key lime là gì?, Từ điển Tiếng Anh thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu key lime là gì?, Từ điển Tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “key lime là gì?, Từ điển Tiếng Anh”

Đánh giá về key lime là gì?, Từ điển Tiếng Anh


Xem nhanh
Key lime season is in the summertime. But they can be gotten year round from Mexico and Central America, although they are really hard to find in my northeastern USA supermarket even in August. Check out the video for the differences between limes and key limes.

For more go to http://www.LilliansTestKitchen.com
Like me on Facebook: http://on.fb.me/RSrrcs
Follow me on Twitter!: http://bit.ly/Pbbts5

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “key lime”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ key lime, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ key lime trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Key Lime Pie? Yes Please!

2. Kiwi? I thought it was a key lime pie.

3. • 500-A-2001 — Non-scheduled international service – Key Lime Air Corporation

4. I would like to have some of that key lime custard .

5. Maybe related to Key lime. I didn’t know what the Kantian sublime was.

6. 14 Maybe related to Key lime. I didn’t know what the Kantian sublime was.

7. Questions This Movie Will Raise: Is key lime pie made out of fear and radiation?

8. Several original Key lime pie shops have opened spinoff franchises, inadvertently creating pie-war casualties.

9. The 2006 Sauvignon Blanc has wonderful honeydew melon, lemon, grapefruit and key lime aromas that lead into tangy citrus and tangerine flavors.

10. 7 The 2006 Sauvignon Blanc has wonderful honeydew melon, lemon, grapefruit and key lime aromas that lead into tangy citrus and tangerine flavors.

11. Egg products can be substituted in recipes typically made with raw eggs that won’t be cooked (for example, Caesar salad, Hollandaise sauce, eggnog, homemade mayonnaise, ice cream, and key lime pie).

12. 17 Egg products can be substituted in recipes typically made with raw eggs that won’t be cooked (for example, Caesar salad, Hollandaise sauce, eggnog, homemade mayonnaise, ice cream, and key lime pie).Các câu hỏi về key lime là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê key lime là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết key lime là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết key lime là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết key lime là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về key lime là gì


Các hình ảnh về key lime là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm báo cáo về key lime là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm thông tin chi tiết về key lime là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment