Thuật ngữ Driver

✅ Mọi người cũng xem : màng danh lợi là gì

Driver là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính

Driver là Người lái xe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Driver – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

1. chung: (1) Điều kiện hoặc quyết định đó gây ra điều kiện hoặc các quyết định tiếp theo xảy ra do hậu quả xảy ra riêng của mình. (2) Yếu tố của một hệ thống mà có một ảnh hưởng lớn hoặc phê phán trên các yếu tố liên quan đến hoặc toàn bộ hệ thống. (3) Nguyên nhân của tình trạng hoặc đo lường.

✅ Mọi người cũng xem : khái niệm đoàn kết là gì

Thuật ngữ Driver

  • Driver là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính có nghĩa là Driver là Người lái xe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Driver – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.1. chung: (1) Điều kiện hoặc quyết định đó gây ra điều kiện hoặc các quyết định tiếp theo xảy ra do hậu quả xảy ra riêng của mình. (2) Yếu tố của một hệ thống mà có một ảnh hưởng lớn hoặc phê phán trên các yếu tố liên quan đến hoặc toàn bộ hệ thống. (3) Nguyên nhân của tình trạng hoặc đo lường.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Driver theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

✅ Mọi người cũng xem : sự hài lòng nhân viên là gì

Thuật ngữ Driver

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Driver. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.