KEY ASSETS in Vietnamese Translation

Cập nhật ngày 01/08/2022 bởi mychi

Bài viết KEY ASSETS in Vietnamese Translation thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu KEY ASSETS in Vietnamese Translation trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “KEY ASSETS in Vietnamese Translation”

Đánh giá về KEY ASSETS in Vietnamese Translation


Xem nhanh
Các bước từ idea đến final một layout key visual product - centric.

These are key assets for any WordPress site.

image

Đây là những tài sản chính cho bất kỳ trang web WordPress nào.

Data and information are the key assets of any company.

image

Kiến thức và thông tin là tài sản quan trọng của bất cứ công ty nào.

One of the key assets….

image

Một trong các tài sản quan trọng….

SUNIL GUPTA: So I think the legacy companies have key assets that they should not forget.

image

SUNIL GUPTA:

Tôi nghĩ rằng các công ty lâu đời có tài sản chính mà họ không nên quên.

Its transparency and clarity are also key assets allowing customers to see the bottle’s contents

and assess the quality of the beverage.

image

Nó là tính minh bạch và rõ ràng cũng là tài sản quan trọng cho phép khách hàng để

xem nội dung của chai và đánh giá chất lượng của đồ uống.

People also translate

image

key assets and skills

image
image

that one of their key assets when

image
image

is key

image
image

key factors

image
image

one key

image
image

key aspects

image

Legacy companies have key assets so they should not ignore those key assets.

image

Các công ty kế thừa có tài sản chính vì vậy họ không thể bỏ qua những tài sản chính đó.

FirePro is currently commissioned to safeguard key assets for a portfolio of prestigious customers

in more than 110 countries around the world.

image

FirePro hiện được xây dựng để bảo vệ tài sản chủ chốt cho nhiều khách hàng có uy

tín tại 110 quốc gia trên toàn cầu.

Physical gold and silver will likely be key assets during this crisis.

image

Vàng và

bạc vật chất có thể sẽ là tài sản chính trong cuộc khủng hoảng này.

Fizuli and Agdam regions had 5% industrial product and

41% key assets.

image

Vùng Fizuli và Agdam có 5% sản phẩm công nghiệp và

41% tài sản quan trọng.

FirePro is currently commissioned to safeguard key assets for a portfolio of prestigious customers in 110 countries globally.

image

FirePro hiện được xây dựng để bảo vệ tài sản chủ chốt cho nhiều khách hàng có uy

tín tại 110 quốc gia trên toàn cầu.

image

key phrases

image
image

digital assets

image
image

other assets

image
image

fixed assets

image

Centralize key assets so employees can find all important updates

and documents in one place.

image

Tập trung các tài sản chính để nhân viên có thể tìm

thấy mọi tài liệu và bản cập nhật quan trọng ở một nơi.

Last year we produced key assets for movies such as Avengers: Age of Ultron

Jurassic World and Star Wars: The Force Awakens.

image

Những năm vừa qua chúng tôi đã thực hiện các asset chính cho các bộ phim như Avengers:

Age of Ultron Jurassic World và Star Wars: The Force Awakens.

On May 2009

the Stichting Particulier Fonds Greenrights bought key assets of the shipyards of Gdynia and Szczecin

and on June 17 received guarantees of the Arab Bank Qatar Islamic Bank.

image

Vào tháng 5 năm 2009

Stichting Particulier Fonds Greenrights đã mua những tài sản chính của các nhà máy đóng tàu của Gdynia và Szczecin

và vào ngày 17 tháng 6 đã nhận được bảo lãnh của Ngân hàng Ả Rập Ngân hàng Hồi giáo Qatar.

You will gain knowledge of the many tools used to fight terrorism

protect infrastructures and key assets secure intelligence and

devise emergency plans to respond to natural and man-made disasters.

image

Bạn sẽ thu được kiến thức về nhiều công cụ được sử dụng để chống khủng bố

bảo vệ cơ sở hạ tầng và tài sản quan trọng bảo mật thông minh

và đưa ra kế hoạch khẩn cấp để ứng phó với thiên tai và nhân tạo.

Earlier this month the court said that it decided to end the debt rehabilitation

scheme for the shipping line as most of Hanjin’s key assets had been sold.

image

Hồi đầu tháng 2 tòa án đã quyết định chấm dứt kế hoạch tái cơ cấu

nợ đối với Hanjin do hầu hết tài sản chính của hãng đã bị phát mại.

The place in industries and construction sector was occupied by Aghdam and Fizuli administrative regions(51% industrial product and

41% key assets).

image

Vị trí ngành công nghiệp và xây dựng đã bị chiếm bởi các khu vực hành chính Aghdam và Fizuli(

51% sản phẩm công nghiệp và 41% tài sản quan trọng).

The first Market CopyPortfolios focus on a specific segment of the market(such as tech gaming finance etc.)

and group together key assets from each segment into one CopyPortfolio.

image

Loại thứ nhất là Market CopyFunds tập trung vào một phân khúc thị trường cụ thể( như công nghệ game tài chính…)

và nhóm các tài sản chủ chốt từ mỗi phân đoạn thị trường

thành một CopyFund.

We will come to those after considering who is entering the precariat and

what is happening to the key assets of the global market society.

image

Chúng ta sẽ đến các vấn đề đó sau khi xem xét ai gia nhập precariat và

cái gì đang xảy ra với các tài sản then chốt của xã hội thị trường toàn cầu.

BDSwiss’ analysts study the markets constantly

taking into consideration all the different parameters that may affect key assets to provide our VIP clients with live trading

alerts via our official Telegram channel.

image

Các chuyên gia phân tích của BDSwiss không ngừng

nghiên cứu thị trường cân nhắc đến mọi thông số khác nhau có thể tác động tới những tài sản chính nhằm cung cấp cho khách hàng

VIP các cảnh báo giao dịch trực tiếp qua kênh Telegram của chúng tôi.

To help mitigate the impact of Industry 4.0 threats Trend Micro recommends that manufacturers be aware of the basics of cybersecurity such as restricting user access and disabling directory listings

and identifying and prioritizing key assets for protection.

image

Để giúp giảm thiểu tác động của các mối đe dọa Công nghiệp 4.0 Trend Micro khuyến cáo các nhà sản xuất nên nhớ những điều cơ bản vềan ninh mạng như hạn chếquyền truy cập của người dùng và vô hiệu hóa danh sách thư mục

cũng như xác định và ưu tiên các tài sản chính để bảo vệ.

To help mitigate the impact of Industry 4.0 threats Trend Micro recommends manufacturers remember the basics of cybersecurity such as restricting user access and disabling directory listings

as well as identifying and prioritizing key assets to protect.

image

Để giúp giảm thiểu tác động của các mối đe dọa Công nghiệp 4.0 Trend Micro khuyến cáo các nhà sản xuất nên nhớ những điều cơ bản vềan ninh mạng như hạn chếquyền truy cập của người dùng và vô hiệu hóa danh sách thư mục

cũng như xác định và ưu tiên các tài sản chính để bảo vệ.

The key asset in every relationship is providing each other time.

image

Tài sản quan trọng nhất trong mỗi mối quan hệ

chính là thời gian dành cho nhau.

The key asset in every relationship is providing each other time.

image

Tài sản quan trọng nhất trong mỗi mối quan hệ chính

là dành thời gian cho nhau.

The US$1-billion field of moderate

size by international standards is seen as a key asset to help slow the decline of Vietnam’s stalling oil

and gas production.

image

Khu vực trị giá$ 1 billion đô

la Mỹ theo tiêu chuẩn quốc tế được coi là tài sản chính để giúp làm chậm lại sự

suy giảm của sản xuất dầu và khí đốt của Việt Nam.

The $1-billion field of moderate

size by international standards is seen as a key asset to help slow the decline of Vietnam’s stalling oil

and gas production.

image

Khu vực trị giá$ 1 billion đô

la Mỹ theo tiêu chuẩn quốc tế được coi là tài sản chính để giúp làm chậm lại sự

suy giảm của sản xuất dầu và khí đốt của Việt Nam.

Although there are some university degree and graduate certificate programs in regulatory affairs and related areas

experience is a key asset for regulatory professionals.

image

Mặc dù một số người có trình độ đại học và tốt nghiệp thêm các chương trình liên quan đến vấn đề pháp lý này

song kinh nghiệm là tài sản quan trọng nhất cho các regulatory professional.

We view these bilingual students as a key asset for Minnesota- strengthening our cultural diversity

and improving our global economic competitiveness.

image

Chúng tôi xem những sinh viên song ngữ này là tài sản chính của Minnesota- tăng cường sự đa

dạng văn hóa và cải thiện khả năng cạnh tranh kinh tế toàn cầu của chúng tôi.

The boat was identified by Russian-language news service RBC as Losharik(AS-12)

a nuclear-powered submarine that is widely believed to be a key asset for the Russian Main Directorate of Deep-Sea Research

also known as GUGI.

image

Theo trang tin tiếng Nga RBC tàu AS- 12( hay Losharik) là

một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được xem là một tài sản chủ chốt của cơ quan nghiên cứu biển sâu GUGI(

Nga).

The College’s $53 million Integrated Science Center includes the only pelletron

particle accelerator in western New York- a key asset for scientific research in the region.

image

Trung tâm Khoa học tổng hợp trị giá 53 triệu đô la của trường bao gồm

máy gia tốc hạt pelletron ở Tây New York- một tài sản quan trọng cho nghiên cứu khoa học trong khu vực.

The $1-billion“Red Emperor” field is of moderate size by international standards but

was seen as a key asset to help slow the decline of Vietnam’s stalling oil

and gas production.

image

Dự án” Red Rmperor” trị giá$ 1 billion đô la có quy mô theo tiêu chuẩn quốc tế

nhưng được coi là tài sản chính để giúp làm chậm lại sự

suy giảm của sự sản xuất dầu và khí đốt của Việt Nam.Các câu hỏi về key asset là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê key asset là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết key asset là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết key asset là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết key asset là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về key asset là gì


Các hình ảnh về key asset là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về key asset là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm thông tin về key asset là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment