Cách Hạch Toán Xác Định Kết quả Kinh Doanh – Tài Khoản 911

Cập nhật ngày 16/08/2022 bởi mychi

Bài viết Cách Hạch Toán Xác Định Kết quả Kinh Doanh – Tài Khoản 911 thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Cách Hạch Toán Xác Định Kết quả Kinh Doanh – Tài Khoản 911 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Cách Hạch Toán Xác Định Kết quả Kinh Doanh – Tài Khoản 911”

Đánh giá về Cách Hạch Toán Xác Định Kết quả Kinh Doanh – Tài Khoản 911


Xem nhanh
ĐỊNH KHOẢN KẾT CHUYỂN - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
- CÁC ĐỊNH KHOẢN KẾT CHUYỂN DOANH THU
511
515
711
- CÁC ĐỊNH KHOẢN KẾT CHUYỂN CHI PHÍ
632
635
642
811
- THẾ NÀO LÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN
- THẾ NÀO LÀ THU NHẬP TÍNH THUẾ TNDN
- CÁCH TÍNH THUẾ TNDN VÀ HẠCH TOÁN THUẾ TNDN
- ĐỊNH KHOẢN KẾT CHUYỂN CHI PHÍ THUẾ TNDN
- ĐỊNH KHOẢN LÃI/ LỖ
...
Cám ơn các bạn học viên từ Nam ra Bác đã ủng hộ Ms Loan
Mình sẽ cố gắng share nhiều hơn trong các video sau nhé!
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Tag: #cácđịnhkhoảnkếtchuyển #địnhkhoảnkếtchuyểndoanhthuvàchiphí #kếtoánatp #họckếtoánonline
Ms Loan:
- Nhận tra soát sổ sách, kê khai, làm kế toán tổng hợp cho mọi doanh nghiệp
- Nhập dạy kế toán thực tế online và thực tiếp face to face trên chứng từ thực tế
Mọi chi tiết xin liên hệ:
https://www.facebook.com/mapmapuu

 

Cách hạch toán xác định kết quả buôn bán như thế nào? Đây là nghiệp vụ mà kế toán cần nắm được trong quy trình làm việc. Để rõ hơn về cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh, mời bạn đọc cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu trong bài viết sau.

Nội dung bài viết

  • 1. Xác định kết quả kinh doanh là gì
  • 2. Tài khoản sử dụng hạch toán xác định kết quả buôn bán
  • 3. Sơ đồ kế toán xác định kết quả buôn bán
  • 4. Ví dụ xác định kết quả buôn bán

hạch toán xác định kết quả kinh doanh

1. Xác định kết quả kinh doanh là gì

Trước khi tìm hiểu khái niệm xác định kết quả buôn bán là gì, bạn cần biết kết quả kinh doanh là gì?

Kết quả buôn bán là số lãi hoặc lỗ trong một kỳ kế toán do các vận hành buôn bán của Doanh nghiệp mang lại.

Kết quả vận hành kinh doanh của công ty gồm 3 kết quả đó là: Kết quả hoạt động sản xuất buôn bán, kết quả vận hành tài chính và kết quả vận hành khác.

  • Kết quả hoạt động sản xuất buôn bán: Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp. Trị giá vốn hàng bán bao gồm hàng hóa, danh mục, bất động sản, giá thành sản xuất của danh mục xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như chi phí khấu hao,chi phí cho thuê hoạt động, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư.
  • Kết quả hoạt động tài chính: Là con số chênh lệch giữa chi phí vận hành tài chính và mức thu nhập của vận hành tài chính.
  • Kết quả vận hành khác: Là số chênh lệch giữa các khoản mức lương khác và các khoản chi phí khác.

Xác định kết quả vận hành buôn bán là việc xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các vận hành khác trong một kỳ kế toán năm của Doanh nghiệp.

>>>Tham khảo ngay: Khóa học kế toán tổng hợp cùng chuyên gia

✅ Mọi người cũng xem : uỷ nhiệm chi tiền là gì

2. Tài khoản sử dụng hạch toán xác định kết quả buôn bán

Hạch toán xác định kết quả buôn bán ta sử dụng tài khoản 911.

Bên Nợ:

– Ghi nhận trị giá vốn của danh mục, bất động sản đầu tư, hàng hóa và dịch vụ đã bán.

– Chi phí vận hành tài chính, chi phí thuế mức thu nhập Doanh nghiệp và các chi phí khác.

– Chi phí quản lý Doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

– Kết chuyển lãi.

Bên Có:

– Ghi nhận doanh thu thuần về số sản phẩm, bất động sản đầu tư, hàng hóa và sản phẩm đã bán trong kỳ;

– Doanh thu từ vận hành tài chính và khoản ghi Giảm chi phí thuế mức lương công ty, các khoản thu nhập khác.

– Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

3. Sơ đồ kế toán xác định kết quả buôn bán

TK 911

Dựa trên kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911, kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc một vài nghiệp vụ kinh tế như sau:

3.1. Kế toán thực hiện kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản 911 ở cuối kỳ kế toán:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.2. Kế toán thực hiện kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và sản phẩm đã bán vào cuối kỳ như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

3.3. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính vào cuối kỳ ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911 – Xác định kết quả buôn bán.

3.4. Kết chuyển các khoản mức thu nhập khác vào cuối kỳ ghi:

Nợ TK 711 – mức lương khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.5. Kết chuyển chi phí vận hành tài chính cuối kỳ ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính.

3.6. Kết chuyển các khoản chi phí khác cuối kỳ ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

3.7. Kết chuyển chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập công ty.

3.8. Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ, cuối kỳ kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

3.9. Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả buôn bán trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết quả buôn bán trong kỳ lên đơn vị cấp trên.

– Kết chuyển lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả buôn bán

Có TK 336 – Phải trả nội bộ (3368).

– Kết chuyển lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ (3368)

Có TK 911 – Xác định kết quả buôn bán.

3.10. Kết chuyển kết quả hoạt động buôn bán trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết chuyển lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết chuyển lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả buôn bán.

✅ Mọi người cũng xem : lens không giãn tròng là gì

4. Ví dụ xác định kết quả buôn bán

xác định kết quả kinh doanh

công ty A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 6 có các nghiệp vụ kinh tế sinh ra như sau:

1. Nhập kho thành phẩm hoàn thành từ quy trình sản xuất với tổng giá thành sản xuất là 268.000

2. Xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng, giá trị thành phẩm xuất là 146.000, giá bán có cả thuế GTGT 10% là 198.000 khóa học trưởng phòng nhân sự tại hà nội

3. Số hàng gửi bán kỳ trước được khách hàng chấp nhận thanh toán qua ngân hàng, Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có. Giá vốn thành phẩm gửi bán 75.000, giá bán có cả thuế GTGT 10% là 121.000

4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn thành phẩm xuất kho 94.000, giá bán theo hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 132.000. Sau khi trừ tiền khách hàng trả trước 82.000 trong tháng 5/N, số còn lại khách hàng sẽ thanh toán trong tháng 8/N. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 2.100, trong đó thuế GTGT 5%. 

5. Số hàng gửi bán trong kỳ được khách hàng chấp nhận thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. 

6. Chi phí bán hàng khác phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Tiền lương nhân viên bán hàng phải trả: 8.600

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19%

– Trích khấu hao tài sản cố định: 3.500

– Các khoản chi phí khác trực tiếp bằng tiền mặt: 2.900

7. Chi phí quản lý Doanh nghiệp phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Tiền lương bộ máy quản lý công ty phải trả: 12.500

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19% 

– Trích khấu hao tài sản  cố định: 4.800

– Các khoản chi khác trực tiếp bằng tiền mặt: 3.400

8. Kết chuyển xác định kết quả tiêu thụ trong tháng

Các nghiệp vụ trên được ghi sổ như sau:

1.

Nợ TK Thành phẩm 268.000

       Có TK danh mục dở dang 268.000

2.

Nợ TK Hàng gửi bán 146.000

       Có TK Thành phẩm 146.000

3a.

Nợ TK Giá vốn hàng bán 75.000

       Có TK Hàng gửi bán 75.000

3b.

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng 121.000

       Có TK Doanh thu bán hàng 110.000

       Có TK Thuế phải nộp 11.000

4a.

Nợ TK Gía vốn hàng bán 94.000 

       Có TK Thành phẩm 94.000

4b.

Nợ TK Thanh toán với khách hàng 132.000

       Có TK Doanh thu bán hàng 120.000

       Có TK Thuế phải nộp 12.000

4c.

Nợ TK Chi phí bán hàng 2.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 100

      Có TK tiền mặt 2.100

5a.

Nợ TK Giá vốn hàng bán 146.000

      Có TK Hàng gửi bán 146.000

5b.

Nợ TK Tiền mặt 198.000  học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất TP.HCM

      Có TK Doanh thu bán hàng 180.000

      Có TK Thuế phải nộp 18.000

6.

Nợ TK Chi phí bán hàng 16.634

      Có TK Phải trả người lao động 8.600

      Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ 1.634

      Có TK Hao mòn tài sản cố định 3.500

      Có TK Tiền mặt 2.900

7.

Nợ TK Chi phí quản lý công ty 23.075

      Có TK Phải trả người lao động 12.500

      Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ 2.375

      Có TK Hao mòn tài sản cố định 4.800

      Có TK Tiền mặt 3.400

8a.

Nợ TK Xác định kết quả 356.709

      Có TK Giá vốn hàng bán 315.000

      Có TK Chi phí bán hàng 18.634

      Có TK Chi phí quản lý công ty 23.075

8b.

Nợ TK Doanh thu bán hàng 410.000

      Có TK Xác định kết quả  410.000

Kết quả tiêu thụ = 410.000 – 356.709 = 53.291

8c.

Nợ TK Xác định kết quả 53.291

     Có TK Lợi nhuận chưa phân phối 53.291

Qua bài viết trên, kế toán Lê Ánh hy vọng bạn đọc sẽ nắm được những kiến thức liên quan đến hạch toán xác định kết quả buôn bán để phục vụ cho công việc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nghiệp vụ hạch toán xác định kết quả buôn bán, hãy comment ngay bên dưới bài viết để Chúng Tôi giải đáp nha. Chúc bạn đọc thành công.

Kế toán Lê Ánh là địa chỉ đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp online và offline uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài các khóa học kế toán, trung tâm còn tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu và khóa học hành chính nhân sự để phục vụ mong muốn của học viên trên cả nước. Mời bạn đọc tham khảo nội dung các khóa học trên website ketoanleanh.edu.vn.

>>Xem thêm:Các câu hỏi về kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì


Các hình ảnh về kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung về kế toán xác định kết quả kinh doanh là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment