Kế hoạch đầu tư công là gì? Phân loại kế hoạch đầu tư công?

Cập nhật ngày 26/08/2022 bởi mychi

Bài viết Kế hoạch đầu tư công là gì? Phân loại kế hoạch đầu tư công? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Kế hoạch đầu tư công là gì? Phân loại kế hoạch đầu tư công? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Kế hoạch đầu tư công là gì? Phân loại kế hoạch đầu tư công?”

Đánh giá về Kế hoạch đầu tư công là gì? Phân loại kế hoạch đầu tư công?


Xem nhanh
Kiến thức giúp bạn Kinh Doanh u0026 Đầu Tư:
https://hvbds.com/
https://quangletv.com/
https://lokhoinghiep.com/

Hội Viên Kim Cương Quang Lê TV:
https://www.youtube.com/QuangLeTV/join

Liên hệ:
☎️ 090 1228 123 (Zalo, Viber)
☎️ 090 1288 123 (Zalo, Viber)

Quy định về Kế hoạch đầu tư công? Phân loại kế hoạch đầu tư công? Đánh giá kế hoạch đầu tư công?

Trong bối cảnh xã hội đang vươn lên trong việc phát triển nên kinh tế thì việc đầu tư đang được trú trọng vì nguồn lợi kinh tế do đầu tư mang lại sẽ giúp nền kinh tế phát triển mạnh hơn, Chúng Tôi sẽ giới thiệu đến lĩnh vực đầu tư chi tiết đó chính là lĩnh vực đầu tư công, đó chính là hoạt động vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo các quy định của pháp luật hiện hành. Vậy Kế hoạch đầu tư công là gì? Phân loại kế hoạch đầu tư công? được quy định cụ thể như thế nào? Dưới đây là thông tin cụ thể về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý: Luật Đầu Tư Công 2019.

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến: 1900.6568

Mục lục bài viết

 • 1 1. Quy định về Kế hoạch đầu tư công:
  • 1.1 1.1. Kế hoạch Đầu tư công là gì?
  • 1.2 1.2. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm:
  • 1.3 1.3. Triển khai kế hoạch đầu tư công:
 • 2 2. Phân loại kế hoạch đầu tư công:
  • 2.1 2.1. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo thời hạn kế hoạch, bao gồm:
  • 2.2 2.2. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo cấp quản lý:
  • 2.3 2.3. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo nguồn vốn đầu tư:
 • 3 3. Đánh giá kế hoạch đầu tư công:

1. Quy định về Kế hoạch đầu tư công:

✅ Mọi người cũng xem : cồn 96 độ nghĩa là gì

1.1. Kế hoạch Đầu tư công là gì?

Căn cứ dựa trên Luật đầu tư công 2019 quy định thì đầu tư công là:

– Dự án đầu tư công là dự án dùng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.

– Dự án đầu tư công khẩn cấp là dự án đầu tư công nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết liệt của cấp có thẩm quyền.

– Đầu tư công là vận hành đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.

– hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, quyết liệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết liệt chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công; quản lý, dùng vốn đầu tư công; nghiệm thu, bàn giao chương trình, quyết toán dự án đầu tư công; theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

– Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, hoạch định, danh mục chương trình, dự án đầu tư công; cân đối nguồn vốn đầu tư công, phương án phân bổ vốn, các giải pháp kêu gọi nguồn lực và triển khai thực hiện.

1.2. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm:

Tại Điều 48. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm quy định như sau:

Xem thêm: Quy định về tổ giám sát, đoàn giám sát, ban giám sát đầu tư cộng đồng

– Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.

– Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

– Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ theo mục tiêu và định hướng phát triển của từng thời kỳ.

– Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.

– Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật nhằm cải thiện hiệu quả đầu tư.

– Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.

✅ Mọi người cũng xem : thịt kho tàu bao nhiêu calo

1.3. Triển khai kế hoạch đầu tư công:

Tại Điều 66. Triển khai kế hoạch đầu tư công quy định:

Xem thêm: Dự án nhóm B là gì? hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B?

1. Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị dùng vốn đầu tư công có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công đúng mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết liệt;

d) Tổ chức nghiệm thu và thanh toán, quyết toán theo đúng hợp đồng đối với gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào dùng;

đ) Cân đối các nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật này;

e) Bảo đảm phạm vi, quy mô đầu tư của từng dự án thực hiện theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt và theo kế hoạch vốn đã được bố trí;

g) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Xem thêm: Chi phí lập, thẩm định chương trình, dự án đầu tư công

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Bộ Tài chính bảo đảm thanh toán đủ vốn ngân sách trung ương theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Như vậy, việc Triển khai kế hoạch đầu tư công được thuc hiện theo quy định  trách nhiệm Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị dùng vốn đầu tư công, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và lưu ý các quy định của Chính phủ quy định cụ thể việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công như đã nêu trên. Và việc triển khai kế hoạch đầu tư công phải thực hiện dựa trên quy định của pháp luật.

2. Phân loại kế hoạch đầu tư công:

Căn cứ vào Luật đầu tư công 2019 thì phân loại kế hoạch đầu tư công chi tiết như sau:

2.1. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo thời hạn kế hoạch, bao gồm:

–  Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập trong thời hạn 05 năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm;

– Kế hoạch đầu tư công hằng năm để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và cân đối vốn đầu tư công hằng năm.

2.2. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo cấp quản lý:

–  Kế hoạch đầu tư công của quốc gia;

Xem thêm: Dự án nhóm C là gì? Các tiêu chí đối với dự án nhóm C quy mô nhỏ?

–  Kế hoạch đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương;

– Kế hoạch đầu tư công của các cấp chính quyền địa phương.

2.3. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo nguồn vốn đầu tư:

–  Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, bao gồm đầu tư theo ngành, lĩnh vực của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức khác và các chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương cho bộ, ngành và địa phương;

–  Kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách địa phương;

– Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước;

– Kế hoạch đầu tư vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ;

–  Kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;

– Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính quyền địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư;

Xem thêm: Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 mới nhất năm 2022

–  Kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Như vậy dựa trên việc phân loại các kế hoạch đầu tư công để có thể đơn giản thực hiện việc đầu tư trong các trường hợp khác nhau như Phân loại kế hoạch đầu tư công theo thời hạn kế hoạch, Phân loại kế hoạch đầu tư công theo cấp quản lý và Phân loại kế hoạch đầu tư công theo nguồn vốn đầu tư. Việc phân loại đó mang lại các lợi ích như dễ dàng thực hiện và cũng dễ dàng quản lý các kế hoạch đầu tư công để mang lại kết quả cao hơn trong việc thực hiện

✅ Mọi người cũng xem : danh từ chỉ đơn vị là gì

3. Đánh giá kế hoạch đầu tư công:

– Kế hoạch đầu tư công trung hạn được đánh giá giữa kỳ và khi kết thúc kế hoạch.

– Kế hoạch đầu tư công hằng năm được đánh giá định kỳ hằng quý và hằng năm

– Nội dung đánh giá kế hoạch đầu tư công bao gồm:

+ Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ ảnh hưởng của kế hoạch đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế – xã hội;

+ Tính khả thi của kế hoạch đầu tư công;

Xem thêm: Đầu tư công là gì? Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam?

+ Tình hình quản lý đầu tư công;

+Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và các giải pháp xử lý.

Việc đánh giá kế hoạch đầu tư công là rất cần thiết vì nó quy định các nội dung Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, ảnh hưởng của kế hoạch đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế – xã hội để có sự rút kinh nghiệm cho các kê hoạch sau, Tính khả thi của kế hoạch đầu tư công đối với thời điểm hiện nay Tình hình quản lý đầu tư công để có những chính sách và kế hoạch đúng đắn và chính xác nhất dựa trên việc  đánh giá  đó.

Trên đây là thông tin của Chúng Tôi về Kế hoạch đầu tư công là gì? Phân loại kế hoạch đầu tư công? dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành công ty chúng tôi xây dựng nội dung tư vấn về Kế hoạch đầu tư công

Xem thêm: Mua sắm chính phủ là gì? Vấn đề mua sắm Chính phủ tại Việt Nam

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

cấp bậc: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.570 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là gì? Quy định về thẩm quyền quyết liệt chủ trương đầu tư dự án PPP của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ? Ưu và nhược điểm của mô hình PPP?

Khái quát về quyết định chủ trương đầu tư công? Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công?

Trình tư lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn? Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn? Vai trò của đầu tư công ở Việt Nam?

Quy định về báo cáo thống kê khả thi dự án đầu tư công? giấy tờ thẩm định quyết định đầu tư chương trình dự án không có cấu phần xây dựng? 

Trình tự lập, thẩm định, quyết liệt đầu tư dự án? Vai trò của thẩm định dự án đầu tư?

Khái quát về đầu tư công? Đối tượng áp dụng luật đầu tư công?

Khái quát về phản hồi tiêu cực? Khái quát về đầu tư? Phản hồi tiêu cực trong đầu tư?

Khái quát về lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm? Quy định về trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm?

Nguyên tắc quản lý nhà nước về đầu tư công? Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công?

Vốn đầu tư công là gì? Các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân ra tiền vốn đầu tư công? Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công?

tìm hiểu về các phương thức lừa đảo? Khi bị lừa đảo cần làm gì? Lấy lại tiền khi bị lừa chuyển khoản bằng cách nào? Làm thế nào để không bị lừa đảo?

Công bố mỹ phẩm là gì? Tại sao cần phải công bố mỹ phẩm? Trình tự hồ sơ, giấy tờ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước?

Mẫu thông báo về việc danh mục được tiếp tục sản xuất, lưu thông là gì? Mẫu thông báo về việc sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông 2021? một vài quy định của pháp luật về sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông?

Mẫu quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự là gì? Mẫu quyết liệt tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự? một vài quy định của pháp luật về tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự?

Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh sản phẩm quảng cáo là gì? Mẫu báo cáo vận hành quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài buôn bán sản phẩm quảng cáo 2021? Không cho tắt quảng cáo trên báo sau 1,5 giây có bị phạt không? Điều kiện quảng cáo theo quy định của pháp luật?

Mẫu quyết định thực hiện giám định tư pháp đối với danh mục văn hóa là gì? Mẫu quyết liệt thực hiện giám định tư pháp đối với danh mục văn hóa? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt thực hiện giám định tư pháp đối với danh mục văn hóa? một vài quy định của pháp luật về thực hiện giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa?

Mẫu quyết liệt công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết liệt công nhận sự thỏa thuận của các đương sự? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt công nhận sự thỏa thuận của các đương sự? một vài quy định của pháp luật về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự? Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm?

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư là gì? Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư? một số quy định của pháp luật về văn phòng điều hành dự án đầu tư? hồ sơ thành lập văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư nước ngoài?

Mẫu quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự theo mẫu 70-DS? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự? một số quy định của pháp luật về định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự?

Mẫu thông báo chấm dứt vận hành dự án đầu tư là gì? Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 2021? Hướng dẫn làm Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư? một vài quy định của pháp luật về chấm dứt vận hành dự án đầu tư?

Mẫu đề xuất dự án đầu tư là gì? Mẫu đề xuất dự án đầu tư? một số quy định của pháp luật về đề xuất dự án đầu tư?

Mẫu quyết liệt công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là gì? Mẫu quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự? một vài quy định của pháp luật về công nhận sự thoả thuận của các đương sự? Trình tự giấy tờ Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm?

Mẫu quyết liệt chấm dứt vận hành của dự án đầu tư là gì? Mẫu quyết liệt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 2021? một vài quy định của pháp luật về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư? Có được Thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư không?

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính là gì? Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính 2021? Hướng dẫn làm Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính? Trình tự và hồ sơ khởi kiện hành chính?

Mẫu giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc là gì? Mẫu giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc 2021? một vài quy định của pháp luật về hòa giải viên thương mại vụ việc? Trình tự, giấy tờ hòa giải thương mại?

Mẫu quyết liệt không mở hồ sơ phá sản là gì? Mẫu quyết liệt không mở giấy tờ phá sản? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định không mở hồ sơ phá sản? một số quy định của pháp luật về không mở giấy tờ phá sản?

Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) là gì, mục đích của mẫu đơn? Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết)? hồ sơ giấy tờ hoàn thuế theo Hiệp định?

Mẫu thông báo triển khai, thay đổi địa điểm, thời gian chấm dứt vận hành ATM lưu động là gì, mục đích của mẫu đơn? Mẫu thông báo triển khai, thay đổi ngay địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động 2021? Hướng dẫn làm mẫu thông báo triển khai, thay đổi địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động? một số quy định của pháp luật về triển khai, thay đổi ngay địa điểm, thời gian chấm dứt vận hành ATM lưu động?

Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT là gì, mục đích của mẫu đơn? Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT? một vài quy định của pháp luật về thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT?

Mẫu quyết liệt hạn chế thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết liệt hạn chế thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định Giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh? Tham khảo quy định hạn chế thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện yêu cầu? Có được Tạm thời đưa học viên ra khỏi cơ sở cai nghiện yêu cầu không?Các câu hỏi về kế hoạch trung hạn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế hoạch trung hạn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kế hoạch trung hạn là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kế hoạch trung hạn là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kế hoạch trung hạn là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kế hoạch trung hạn là gì


Các hình ảnh về kế hoạch trung hạn là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu tin tức về kế hoạch trung hạn là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thông tin chi tiết về kế hoạch trung hạn là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment