HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH LIÊN TỤC

Cập nhật ngày 27/08/2022 bởi mychi

Bài viết HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH LIÊN TỤC thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH LIÊN TỤC trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH LIÊN TỤC”

Đánh giá về HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH LIÊN TỤC


Xem nhanh
Video này chỉ ra cách doanh nghiệp có thể tồn tại trong mùa dịch COVID-19 bằng việc phát triển một kế hoạch kinh doanh liên tục (Business Continuity Planning, BCP) gồm sáu bước.

Khi kinh doanh bị gián đoạn, nó có thể tốn kém tiền bạc. Doanh thu bị mất cộng với các khoản chi thêm đồng nghĩa với việc hạn chế lợi nhuận. Một kế hoạch kinh doanh liên tục để tiếp tục buôn bán là điều rất cần thiết cho công ty.

Lập kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) là gì? 

Lập kế hoạch buôn bán liên tục (BCP) là quá trình liên quan đến việc tạo ra một hệ thống phòng ngừa và phục hồi từ các mối đe dọa tiềm ẩn đối với một công ty. Kế hoạch đảm bảo rằng nhân sự và tài sản được bảo vệ và có khả năng vận hành nhénh chóng trong trường hợp có rủi ro.

có khả năng hiểu:

– Lập kế hoạch liên tục trong buôn bán (BCP) là quy trình một công ty trải qua để tạo ra một hệ thống phòng ngừa và phục hồi khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

– Lập kế hoạch kinh doanh liên tục được thiết kế để bảo vệ nhân sự và của cải/tài sản và đảm bảo chúng có khả năng hoạt động nhénh chóng khi thảm họa xảy ra.

– Lập kế hoạch buôn bán liên tục cần được kiểm tra để đảm bảo không có điểm yếu nào có khả năng được xác định và sửa chữa.

Kế hoạch kinh doanh liên tục đảm bảo rằng nhân sự và của cải/tài sản được bảo vệ và có khả năng vận hành nhénh chóng trong trường hợp có rủi ro

Hiểu kế hoạch buôn bán liên tục (BCP)

BCP liên quan đến việc xác định bất kỳ và tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, khiến nó trở thành một phần quan trọng trong chiến lược quản lý rủi ro của tổ chức. Khi các rủi ro được xác định, kế hoạch cũng nên bao gồm:

– Xác định những rủi ro đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vận hành

– Thực hiện các biện pháp bảo vệ và giấy tờ để Giảm thiểu rủi ro

– Các giấy tờ kiểm tra để đảm bảo chúng vận hành

– Xem xét quá trình để đảm bảo rằng quá trình được cập nhật

BCP là một phần quan trọng của bất kỳ công ty nào. Các mối đe dọa và gián đoạn có nghĩa là mất doanh thu và chi phí cao hơn, kéo theo hạn chế lợi nhuận. Và các công ty không thể chỉ dựa vào bảo hiểm vì nó không bao gồm tất cả các chi phí và khách hàng chuyển sang cạnh tranh. Nó thường được hình thành trước và có sự tham gia của các bên liên quan và nhân sự chính.

Các công ty dễ gặp phải những rủi ro khác nhéu ở mức độ từ nhỏ đến lớn. Việc lập kế hoạch liên tục trong buôn bán thường nhằm giúp một Doanh nghiệp tiếp tục vận hành trong trường hợp có những thảm họa lớn như hỏa hoạn. BCP khác với kế hoạch khôi phục sau thảm họa, kế hoạch này tập trung vào việc khôi phục hệ thống CNTT của Doanh nghiệp sau khủng hoảng.

Hãy xem xét một công ty tài chính có trụ sở tại một thành phố lớn. Nó có thể đưa BCP vào vị trí bằng cách thực hiện các bước bao gồm sao lưu máy tính và tệp khách hàng của nó bên ngoài trang web. Nếu có điều gì đó xảy ra với văn phòng Doanh nghiệp của công ty, các văn phòng vệ tinh của nó vẫn có quyền truy cập thông tin quan trọng.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là BCP có khả năng không hiệu quả nếu một phần lớn dân số bị tác động, như trong trường hợp bùng phát dịch bệnh.

>> Các vấn đề trong đào tạo Doanh nghiệp nhỏ

>> Tham khảo mẫu kế hoạch buôn bán chuẩn cho công ty

Phát triển một kế hoạch liên tục kinh doanh

Có một vài bước mà thường xuyên Doanh nghiệp phải tuân theo để phát triển một BCP vững chắc. Chúng bao gồm:

– Phân tích ảnh hưởng kinh doanh: Tại đây, công ty sẽ xác định các chức năng và các nguồn lực liên quan nhạy cảm với thời gian. 

– hồi phục: Trong phần này, công ty phải xác định và thực hiện các bước để khôi phục các chức năng kinh doanh quan trọng.

– Tổ chức: Một nhóm liên tục phải được tạo ra. Nhóm này sẽ đưa ra một kế hoạch để quản lý sự gián đoạn.

– Đào tạo: Nhóm liên tục phải được đào tạo và kiểm tra. Các thành viên của nhóm cũng nên hoàn thành các bài tập về kế hoạch và chiến lược.

Các công ty cũng có thể thấy hữu ích khi đưa ra một danh sách kiểm tra bao gồm các chi tiết chính như thông tin LH khẩn cấp, danh sách các nguồn lực mà nhóm liên tục có khả năng cần, nơi chứa hoặc lưu trữ dữ liệu sao lưu và các thông tin cần thiết khác, và các nhân sự quan trọng khác.

Cùng với việc kiểm tra nhóm liên tục, Doanh nghiệp cũng nên tự kiểm tra BCP. Nó nên được thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo nó có khả năng được áp dụng cho thường xuyên trường hợp rủi ro khác nhau. Điều này sẽ giúp xác định bất kỳ điểm yếu nào trong kế hoạch mà sau đó có thể được xác định và sửa chữa.

Một phần quan trọng của việc phát triển BCP là phân tích tác động liên tục của hoạt động kinh doanh

Phân tích ảnh hưởng liên tục trong kinh doanh

Một phần quan trọng của việc phát triển BCP là phân tích tác động liên tục của vận hành buôn bán. Nó xác định các ảnh hưởng của việc gián đoạn các chức năng và quy trình kinh doanh. Nó cũng dùng thông tin để đưa ra quyết định về các ưu tiên và chiến lược phục hồi.

Một bảng tính tác động tài chính sẽ vận hành để giúp thực hiện phân tích tính liên tục của vận hành kinh doanh. Bảng tính nên được hoàn thành bởi các nhà quản lý quy trình và chức năng buôn bán, những người đã quen thuộc với công việc kinh doanh. Các bảng tính này sẽ tóm tắt những điều sau:

– Các ảnh hưởng – cả tài chính và vận hành – bắt nguồn từ việc mất các chức năng và quy trình kinh doanh riêng lẻ

– Xác định khi nào việc mất chức năng hoặc quá trình sẽ kéo theo các tác động kinh doanh đã xác định 

Việc hoàn thành phân tích có thể giúp các Doanh nghiệp xác định và ưu tiên các quy trình có ảnh hưởng nhiều nhất đến các chức năng tài chính và hoạt động của Doanh nghiệp. Thời điểm mà chúng phải được hồi phục thường được gọi là “mục tiêu thời gian hồi phục”.

Các bảng tính tác động đến hoạt động và tài chính cũng như yêu cầu về nguồn lực liên tục trong buôn bán nên được phân phối cho các nhà quản lý quy trình buôn bán cùng với hướng dẫn về quy trình và cách thông tin sẽ được sử dụng. Sau khi tất cả người quản lý đã hoàn thành trang tính của họ, thông tin cần được xem xét lại. Khoảng trống hoặc sự mâu thuẫn cần được xác định. Các cuộc họp với các nhà quản lý cá nhân nên được tổ chức để làm rõ thông tin và thu thập thông tin còn thiếu.

Sau khi tất cả các bảng tính đã được hoàn thành và xác nhận, các ưu tiên cho việc khôi phục các quy trình nghiệp vụ cần được xác định. Các bắt buộc về tài nguyên chính và phụ thuộc cũng cần được xác định. Thông tin này sẽ được dùng để phát triển các chiến lược hồi phục.

>> Kỹ năng quản lý nhân sự trong công ty

>> 5 cấp độ lãnh đạo của John Maxwell

Tại sao lập kế hoạch liên tục trong kinh doanh (BCP) lại quan trọng?

Các Doanh nghiệp dễ gặp phải một loạt các thảm họa ở mức độ khác nhau từ nhỏ đến thảm khốc và BCP là một phần quan trọng của bất kỳ Doanh nghiệp nào. BCP thường có nghĩa là để giúp một công ty tiếp tục vận hành trong trường hợp có các mối đe dọa và gián đoạn. Điều này có khả năng dẫn đến mất doanh thu và tăng chi phí, dẫn đến Giảm lợi nhuận. Và các Doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào bảo hiểm vì nó không bao gồm tất cả các chi phí và khách hàng chuyển sang cạnh tranh.

Một kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) nên bao gồm những gì?

Lập kế hoạch liên tục trong buôn bán liên quan đến việc xác định bất kỳ và tất cả các rủi ro có thể gây ảnh hưởng hoạt động của Doanh nghiệp. Kế hoạch cũng cần xác định những rủi ro đó sẽ gây ảnh hưởng vận hành như thế nào và thực hiện các biện pháp và hồ sơ an toàn để hạn chế thiểu rủi ro. Cũng cần có các Thủ tục kiểm tra để đảm bảo các biện pháp bảo vệ và Thủ tục này vận hành. Cuối cùng, nên có một quy trình xem xét để đảm bảo rằng kế hoạch được cập nhật.

Phân tích ảnh hưởng liên tục trong kinh doanh là gì?

Một phần quan trọng của việc phát triển BCP là phân tích tác động liên tục của hoạt động buôn bán để xác định các tác động của việc gián đoạn các chức năng và quá trình buôn bán. Nó cũng dùng thông tin để đưa ra quyết liệt về các ưu tiên và chiến lược hồi phục. Các câu hỏi về kế hoạch liên tục kinh doanh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế hoạch liên tục kinh doanh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kế hoạch liên tục kinh doanh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kế hoạch liên tục kinh doanh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kế hoạch liên tục kinh doanh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kế hoạch liên tục kinh doanh là gì


Các hình ảnh về kế hoạch liên tục kinh doanh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo báo cáo về kế hoạch liên tục kinh doanh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về kế hoạch liên tục kinh doanh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment