Kế hoạch giáo dục nhà trường là gì

Cập nhật ngày 26/08/2022 bởi mychi

Bài viết Kế hoạch giáo dục nhà trường là gì thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Kế hoạch giáo dục nhà trường là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Kế hoạch giáo dục nhà trường là gì”

Đánh giá về Kế hoạch giáo dục nhà trường là gì


Xem nhanh
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Mobitool xin giới thiệu tới các bạn Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học năm học 2021-2022 theo công văn 2345/bgdđt-gdth 2021 xây dựng kế hoạch giáo dục cấp tiểu học hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sau đây là nội dung cụ thể. Hãy cùng tham khảo với Mobitool nha.

 • 1. Kế hoạch giáo dục nhà trường tiểu học 2021-2022 theo Công văn 2345 là gì?
 • 2. Kế hoạch giáo dục nhà trường thro công văn 2345 của bộ giáo dục đào tạo
 • 1. Kế hoạch giáo dục nhà trường theo Công văn 2345 là gì?
 • 2. Kế hoạch giáo dục nhà trường theo cv 2345 của bộ giáo dục và đào tạo
 • Video liên quan

Tải File Kế Hoạch chi tiết .Doc Tại Đây

==>> Những kí tự đặc biệt mà văn học không có.

1. Kế hoạch giáo dục nhà trường tiểu học 2021-2022 theo Công văn 2345 là gì?

Kế hoạch giáo dục nhà trường là mẫu các nhà trường phải lập ra để bảo đảm phục vụ bắt buộc thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch thời gian năm học của địa phương và các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Mẫu được xây dựng theo Công văn 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021.

Kế hoạch giáo dục nhà trường là gì

2. Kế hoạch giáo dục nhà trường thro công văn 2345 của bộ giáo dục đào tạo

PHÒNG GD & ĐT

TRƯỜNG TH .

SỐ: / KH TH&THCSQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

.., ngày .tháng .năm 2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 2022

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ quyết liệt số 404/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo công văn 2345 tiểu học.

Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung vận hành trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020 2021 có kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học chính xác nhất;

Căn cứ Công văn số 3566/BGDĐT-GDTH, ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 2021

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ kế hoạch giáo dục nhà trường trường tiểu học xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo công văn 2345

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm những mục đích gì?

Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh . về Kế hoạch triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2020 2021 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2021 2022.

Trường xây dựng Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 2022 như sau:

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2021 2022

1. Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương

Trị trấn .. là đơn vị đóng trên địa bàn trung tâm huyện . Mặc dù đối mặt với thường xuyên khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện ủy, giám sát kịp thời của Hội đồng nhân dân huyện, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của Nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm qua tuy tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của thị ttrấn vẫn tăng tưởng cao vậy xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là gì:

Tổng danh mục trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 9,39% so với năm trước, trong đó: Khu vực Nông nghiệp tăng 4,32%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng tăng 15,56%; Khu vực sản phẩm tăng 8,68%;

Giá cả của một số mặt hàng tiêu sử dụng thiết yếu trên địa bàn thị trấn tương đối ổn định. Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn không có diễn biến bất thường, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ đầy đủ và không bị khan hiếm về số lượng, không tăng giá đột biến

Đối với Giáo dục và Đào tạo Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số ././NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tuyển dụng giáo viên bậc mầm non để lên kế hoạch giáo dục nhà trường mầm non, tiểu học; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học ., kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học .., kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 an toàn và đúng quy chế; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc, Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được củng cố và giữ vững. Tập trung xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 2.

2. Đặc điểm tình hình nhà trường.

2.1. Đặc điểm học sinh nhà trường.

 • Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ; Đảng ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn và Ban đại diện Cha mẹ học
 • Tổng số học sinh trường có lớp với học sinh, trong đó nữ học sinh; học sinh dân tộc .em. Tỷ lệ kêu gọi trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100% .

2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường

Về số lượng: Tổng số cán bộ, viên chức: đ/c Trong đó :

+ Cán bộ quản lý : 03 đ/c,

+ Giáo viên có đ/c; trong đó có . hợp đồng.

+ Viên chức đáp ứng có . đ/c

Về chất lượng :

Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm, trong đó: trên chuẩn , đạt .% (Thông tư 41/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010). nên có tiềm lực công tác, giảng dạy có chất lượng. Hàng năm được bồi dưỡng, học tập thường xuyên, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Số lượng đảng viên là ..đ/c đạt tỷ lệ ..%.

2.3. Về cơ sở vật chất.

Tổng số phòng học có .. phòng học trong đó: kiên cố .. phòng; cấp 4 là .. phòng. Đủ để tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày. Tất cả các phòng học đã được tu sửa nên đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường.

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 2022

1.1. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đảm bảo môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo khó khăn để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những tiềm lực sẵn có của từng cá nhân, giúp học sinh hình thành và phát triển những nhân tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những tập tính, nề nếp rất cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

1.2. Mục tiêu cụ thể

 1. Năm học 2021-2022là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Nhà trường căn cứ các hướng dẫn của Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa phương. Là năm học đầu tiên triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018) đối với lớp 1và 2; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.
 2. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ thực hiện CTGDPT đối với lớp 1và 2; thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỹ đất để xây dựng CSVC lớp học phù hợp, thuận lợi, dùng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; khắc phục tình trạng lớp có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định để thực hiện CTGDPT 2018 đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
 3. Triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1và 2đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các khó khăn đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp tiểu học ban hành theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) từ lớp 3 đến lớp 5.
 4. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, cải thiện chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai CTGDPT 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng cải thiện năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 3về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3cho năm học 2022-2023.
 5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao tiềm lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các vận hành giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình nhà trường xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp khó khăn từng địa phương.
 6. Chỉ tiêu:

100% học sinh trường học 02 buổi/ngày, 09 buổi/tuần; 100% học sinh khối lớp 1, 2 được học môn Tiếng Anh.

100% học sinh có phẩm chất tốt, biết kính trọng thầy cô, người tuổi tác lên cao; biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp và có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp tốt.

100% học sinh lớp 1 được hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, bao gồm các tiềm lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống.

III. TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Phân phối thời lượng các môn học và vận hành giáo dục

TTvận hành giáo dụcSố tiết lớp 1Số tiết lớp 2Số tiết lớp 3Số tiết lớp 4Số tiết lớp 5
TổngHKIHKIITổngHKIHKIITổngHKIHKIITổngHKIHKIITổngHKIHKII
1. Môn học yêu cầu
1Tiếng Việt420216204350180170280144136280144136280144136
2Toán10554511759085175908517590851759085
3Đạo đức351817351817351817351817351817
4một cách tự nhiên và xã hội703634703634703634
5Giáo dục thể chất703634703634703634703634703634
6Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)703634703634703634703634703634
7vận hành trải nghiệm10554511055451
8Thủ công351817
9Kĩ thuật351817351817
10Lịch sử Địa Lí703634703634
11Khoa học703634703634
2. Môn học tự chọn
12Tiếng Anh (Tự chọn)703634703634703634703634703634
13Tin học703634703634703634
3. vận hành củng cố, tăng cường
14Tăng cường Tiếng Việt10554511055451
15Tăng cường Toán10554511055451
16Tăng cường giáo dục KNS351817351817351817351817351817
Tổng11906125781190612578910468442980504476980504476

Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học.

ThángChủ điểmNội dung trọng tâmhình thức tổ chứcThời gian thực hiệnNgười thực hiệnLực lượng cùng tham gia
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11yêu quý thầy cô giáoHội thi văn nghệ Chào mừng ngày 20/11Tập trungTừ 10/11-15/11Học sinhToàn trường
Tháng 12
Tháng 01
Tháng 02
Tháng 03
Tháng 04

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Mobitool xin giới thiệu tới các bạn Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022 theo Công văn 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sau đây là nội dung cụ thể.

1. Kế hoạch giáo dục nhà trường theo Công văn 2345 là gì?

Kế hoạch giáo dục nhà trường là mẫu các nhà trường phải lập ra để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch thời gian năm học của địa phương và các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Mẫu được xây dựng theo Công văn 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021.

✅ Mọi người cũng xem : tháng 5 âm là tháng con gì

2. Kế hoạch giáo dục nhà trường theo cv 2345 của bộ giáo dục và đào tạo

PHÒNG GD & ĐT

TRƯỜNG TH .

SỐ: / KH TH&THCSQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

.., ngày .tháng .năm 2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 2022

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GIÁO VIÊN

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý vận hành giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020 2021;

Căn cứ Công văn số 3566/BGDĐT-GDTH, ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 2021

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh . về Kế hoạch triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2020 2021 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2021 2022.

Trường xây dựng Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 2022 như sau:

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2021 2022

1. Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương

Trị trấn .. là đơn vị đóng trên địa bàn trung tâm huyện . Mặc dù đối mặt với thường xuyên điều kiện, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện ủy, giám sát kịp thời của Hội đồng nhân dân huyện, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của Nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm qua tuy tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của thị ttrấn vẫn tăng tưởng cao:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 9,39% so với năm trước, trong đó: Khu vực Nông nghiệp tăng 4,32%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng tăng 15,56%; Khu vực dịch vụ tăng 8,68%;

Giá cả của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn thị trấn tương đối ổn định. Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn không có diễn biến bất thường, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ và không bị khan hiếm về số lượng, không tăng giá đột biến

Đối với Giáo dục và Đào tạo Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số ././NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tuyển dụng giáo viên bậc mầm non, tiểu học; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học ., kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học .., kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 an toàn và đúng quy chế; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc, Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được củng cố và giữ vững. Tập trung xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 2.

2. Đặc điểm tình hình nhà trường.

2.1. Đặc điểm học sinh nhà trường.

 • Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ; Đảng ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn và Ban đại diện Cha mẹ học
 • Tổng số học sinh trường có lớp với học sinh, trong đó nữ học sinh; học sinh dân tộc .em. Tỷ lệ kêu gọi trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100% .

2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường

Về số lượng: Tổng số cán bộ, viên chức: đ/c Trong đó :

+ Cán bộ quản lý : 03 đ/c,

+ Giáo viên có đ/c; trong đó có . hợp đồng.

+ Viên chức đáp ứng có . đ/c

Về chất lượng :

Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đều đặn đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm, trong đó: trên chuẩn , đạt .% (Thông tư 41/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010). nên có năng lực công tác, giảng dạy có chất lượng. Hàng năm được bồi dưỡng, học tập nhiều, để cải thiện nghiệp vụ chuyên môn.

Số lượng đảng viên là ..đ/c đạt tỷ lệ ..%.

2.3. Về cơ sở vật chất.

Tổng số phòng học có .. phòng học trong đó: kiên cố .. phòng; cấp 4 là .. phòng. Đủ để tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày. Tất cả các phòng học đã được tu sửa nên đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường.

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 2022

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đảm bảo môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo khó khăn để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân, giúp học sinh hình thành và phát triển những nhân tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và tiềm lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những tập tính, nề nếp rất cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

1.2. Mục tiêu chi tiết

 1. Năm học 2021-2022là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Nhà trường căn cứ các hướng dẫn của Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa phương. Là năm học đầu tiên triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018) đối với lớp 1và 2; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.
 2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện CTGDPT đối với lớp 1và 2; thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỹ đất để xây dựng CSVC lớp học phù hợp, thuận lợi, dùng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; khắc phục tình trạng lớp có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định để thực hiện CTGDPT 2018 phục vụ mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục yêu cầu theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
 3. Triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1và 2đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các khó khăn đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp tiểu học ban hành theo quyết liệt số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) từ lớp 3 đến lớp 5.
 4. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, cải thiện chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai CTGDPT 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng cải thiện tiềm lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng bắt buộc của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 3về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3cho năm học 2022-2023.
 5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao tiềm lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, cải thiện chất lượng, hiệu quả các vận hành giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình nhà trường xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp khó khăn từng địa phương.
 6. Chỉ tiêu:

100% học sinh trường học 02 buổi/ngày, 09 buổi/tuần; 100% học sinh khối lớp 1, 2 được học môn Tiếng Anh.

100% học sinh có phẩm chất tốt, biết kính trọng thầy cô, người tuổi tác lên cao; biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp và có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp tốt.

100% học sinh lớp 1 được hình thành và phát triển các tiềm lực cốt lõi, bao gồm các tiềm lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; các tiềm lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống.

III. TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục

TThoạt động giáo dụcSố tiết lớp 1Số tiết lớp 2Số tiết lớp 3Số tiết lớp 4Số tiết lớp 5
TổngHKIHKIITổngHKIHKIITổngHKIHKIITổngHKIHKIITổngHKIHKII
1. Môn học bắt buộc
1Tiếng Việt420216204350180170280144136280144136280144136
2Toán10554511759085175908517590851759085
3Đạo đức351817351817351817351817351817
4tự nhiên và xã hội703634703634703634
5Giáo dục thể chất703634703634703634703634703634
6Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)703634703634703634703634703634
7vận hành trải nghiệm10554511055451
8Thủ công351817
9Kĩ thuật351817351817
10Lịch sử Địa Lí703634703634
11Khoa học703634703634
2. Môn học tự chọn
12Tiếng Anh (Tự chọn)703634703634703634703634703634
13Tin học703634703634703634
3. vận hành củng cố, tăng cường
14Tăng cường Tiếng Việt10554511055451
15Tăng cường Toán10554511055451
16Tăng cường giáo dục KNS351817351817351817351817351817
Tổng11906125781190612578910468442980504476980504476

Các vận hành giáo dục tập thể thực hiện trong năm học.

ThángChủ điểmNội dung trọng tâmhình thức tổ chứcThời gian thực hiệnNgười thực hiệnLực lượng cùng tham gia
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11yêu quý thầy cô giáoHội thi văn nghệ Chào mừng ngày 20/11Tập trungTừ 10/11-15/11Học sinhToàn trường
Tháng 12
Tháng 01
Tháng 02
Tháng 03
Tháng 04

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nha.

Xem thêm : Tụ điện cơ bảnCác câu hỏi về kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì


Các hình ảnh về kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm thông tin chi tiết về kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment