Kế hoạch bảo vệ môi trường – Công ty CP Tư Vấn Môi Trường Và Chứng Nhận Crs Vina

Cập nhật ngày 26/08/2022 bởi mychi

Bài viết Kế hoạch bảo vệ môi trường – Công ty CP Tư Vấn Môi Trường Và Chứng Nhận Crs Vina thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Kế hoạch bảo vệ môi trường – Công ty CP Tư Vấn Môi Trường Và Chứng Nhận Crs Vina trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Kế hoạch bảo vệ môi trường – Công ty CP Tư Vấn Môi Trường Và Chứng Nhận Crs Vina”

Đánh giá về Kế hoạch bảo vệ môi trường – Công ty CP Tư Vấn Môi Trường Và Chứng Nhận Crs Vina


Xem nhanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường

🌟 kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường

  • 1 🌟 kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?
  • 2 🌟 Căn cứ pháp lý:
  • 3 🌟 Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Mục đích?
  • 4 🌟 Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • 5 🌟 quy trình lập Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • 6 🌟 hồ sơ rất cần thiết khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường
  • 7 🌟 Thời gian hoàn tất giấy tờ
  • 8 🌟Crs Vina là đơn vị lập kế hoạch bảo vệ môi trường chuyên nghiệp.
  • 9 công ty CP TV Môi Trường Và Chứng nhận Crs Vina

Kế hoạch bảo vệ môi trường trước đây gọi là cam kết bảo vệ môi trường. thuật ngữ này được thay đổi và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 căn cứ vào số 55/2014/QH13

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một giấy tờ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa Doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường. Và là một quy trình phân tích, đánh giá, và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và vận hành của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một trong những giấy tờ môi trường quan trọng. Góp phần vào việc cho phép công ty của bạn có được phép hoạt động hay không.

và cạnh đó, còn có một vài quy định riêng về giấy tờ trong Phụ lục 2 Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

🌟 Căn cứ pháp lý:

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2015

Luật Bảo vệ Môi trường 55/2015/QH13

✅ Mọi người cũng xem : sim định dạng là gì

🌟 Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Mục đích?

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là thực hiện chính sách phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để từ đó có được những dự báo trước các ảnh hưởng của dự án lên môi trường. Đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

Hợp thức hóa hồ sơ để công ty đi vào hoạt động.

🌟 Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Điều 29, Mục 4, Luật Bảo vệ Môi trường 2014, đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm:

✅ Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

✅ Phương án sản xuất, buôn bán, sản phẩm không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của Pháp luật về đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo vệ Môi trường 2014. Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định:

✅ Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II.

✅ Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất buôn bán, dịch vụ cùng lúc ấy không thuộc Phụ lục II.

✅ Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

🌟 quá trình lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

➡️ Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh. Như khảo sát khó khăn tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án. Thu thập số liệu về quy mô dự án.

➡️ Bước 2: Xác định nguồn gây ra ô nhiễm môi trường khi thi công và khi dự án đi vào vận hành. Như khí thải, tiếng ồn, chất thải. Đồng thời xác định các loại sinh ra trong quá trình vận hành dự án.

➡️ Bước 3: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của nguồn gây ô nhiễm đến môi trường tiếp nhận.

➡️ Bước 4: Liệt kê, đánh giá các giải pháp tổng thể và các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

➡️ Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước và khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng các chương trình, đề án quản lý đồng thời giám sát môi trường.

➡️ Bước 6: Soạn thảo công văn và giấy tờ đề nghị phê duyệt dự án.

➡️ Bước 7: Thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

➡️ Bước 8: Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

➡️ Bước 9: Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch đã được xác nhận.

➡️ Bước 10: Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản phẩm và tổ chức cùng các cá nhân liên quan đến dự án.

➡️ Bước 11: Phối hợp với các bên liên quan cùng nhéu xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, buôn bán, dịch vụ.

🌟 giấy tờ cần thiết khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường

▪️ Giấy đăng ký buôn bán/Giấy phép đầu tư

▪️ Địa điểm vận hành

▪️ Báo cáo đầu tư

▪️ Giấy chứng nhận quyền dùng đất hoặc hợp đồng thuê đất

▪️ Sơ đồ vị trí dự án

▪️ Bảng vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

🌟 Thời gian hoàn tất hồ sơ

Thời hạn nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Bảo vệ Môi trường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ cơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu.

🌟 Mức xử phạt nếu không lập kế hoạch bảo vệ môi trường

🔹 Theo Điều 11 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường áp dụng từ ngày 1/1/2017.

🔹 Đối với vận hành sản xuất, buôn bán và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp Huyện xác nhận. Và do UBND cấp huyện hoặc Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện xác nhận đăng ký buôn bán bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 2,000,000 đồng đến 3,000,000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

🔹 Đối với vận hành sản xuất, kinh doanh và sản phẩm có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện xác nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 30,000,000 đồng đến 40,000,000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

🔹 hình thức xử phạt bổ sung: có khả năng đình chỉ vận hành gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 01 tháng đến 03 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này.

  • Lưu ý: Mức phạt trên chỉ áp dụng cho các cá nhân, riêng các tổ chức sẽ nhân đôi mức phát.

Để không bị xử phạt vi phạm không lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Quý khách vui lòng liên lạc công ty chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ

✅ Mọi người cũng xem : q index là gì

🌟Crs Vina là đơn vị lập kế hoạch bảo vệ môi trường chuyên nghiệp.

🔸 Nguồn nhân lực đông đáp ứng được các bắt buộc theo quy định

🔸Đã có kinh nghiệm thực hiện thường xuyên kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án trong và ngoài nước.

🔸 Đội ngũ nhân viên chuyên môn, đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình.

🔸 công ty Chúng Tôi cung cấp đa sản phẩm môi trường

công ty CP TV Môi Trường Và Chứng nhận Crs Vina

Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

Email: [email protected]

Website: https://daotaoantoan.org/

Địa chỉ: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh miền bắc: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.Các câu hỏi về kế hoạch bảo vệ môi trường là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế hoạch bảo vệ môi trường là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kế hoạch bảo vệ môi trường là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kế hoạch bảo vệ môi trường là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kế hoạch bảo vệ môi trường là gì


Các hình ảnh về kế hoạch bảo vệ môi trường là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về kế hoạch bảo vệ môi trường là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết về kế hoạch bảo vệ môi trường là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment