Thế nào là kế hoạch bài dạy

Cập nhật ngày 24/08/2022 bởi mychi

Bài viết Thế nào là kế hoạch bài dạy thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Thế nào là kế hoạch bài dạy trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Thế nào là kế hoạch bài dạy”

Đánh giá về Thế nào là kế hoạch bài dạy


Xem nhanh
Bạn đồng nghiệp thân mến, trong video này Tố Như chia sẻ với bạn Quy trình 5 bước thiết kế kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.
Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi!
-------------------------------------
Bạn đồng nghiệp kết nối với Tố Như qua:
1. Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/dothitonhu
2. Fanpafe dạy học: https://www.facebook.com/tonhudona
3. Group facebook: Yêu lắm nghề dạy học: https://www.facebook.com/groups/189975566381612
4. Youtube Yêu lắm nghề dạy học:
https://www.youtube.com/channel/UCf-PIS1vzdWH_r8tguAdyDw
--------------------------------------------
Trân trọng cảm ơn bạn đồng nghiệp!!!
Chúc bạn luôn HẠNH PHÚC với nghề dạy học.
Thân mến: Tố Như

Kế hoạch bài học so với kế hoạch bài học

Sự khác nhau giữa kế hoạch bài dạy và kế hoạch bài học là một kế hoạch bài học tập trung về cơ bản các mục tiêu của một bài học chi tiết và phương pháp giảng dạy như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Một kế hoạch đơn vị, mặt khác, bao gồm một khu vực rộng lớn hơn; một đơn vị có thể bao gồm thường xuyên bài học. Một kế hoạch bài học bao gồm các mục tiêu được chia nhỏ theo các bài học, phác thảo nội dung dự kiến ​​bao gồm và các tài liệu tham khảo chéo, vv Một kế hoạch bài học được thực hiện trong một lớp do giáo viên thực hiện, trong khi đó kế hoạch bài học áp dụng cho thường xuyên giáo viên, và những người đóng vai trò hành chính trong một trường học và có hiệu quả cho một học kỳ.

  • Kế hoạch bài học so với kế hoạch bài học
  • Kế hoạch bài học là gì?
  • Kế hoạch bài học là gì?
  • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy năm học 2021 – 2022
  • Sự khác biệt giữa Kế hoạch đơn vị và Kế hoạch bài học
  • Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học?
  • Video liên quan

✅ Mọi người cũng xem : ruột phản âm sáng độ 2 là gì

Kế hoạch bài học là gì?

Một kế hoạch bài học được chuẩn bị bởi giáo viên thực hiện một bài học cho sinh viên để đảm bảo bài học đạt được mục tiêu và việc học tập diễn ra hiệu quả. Một kế hoạch bài học bao gồm các mục tiêu bài học, các vấn đề dự đoán từ học sinh, phân bổ thời gian cho từng nhiệm vụ trong bài học, những loại hình hoạt động và tương tác xảy ra trong các vận hành như sinh viên, giáo viên và tài liệu sẽ được sử dụng cho bài học, vv ngoài ra, một kế hoạch bài học cũng có khả năng bao gồm các mục đích cá nhân tập trung vào sự phát triển cá nhân của giáo viên. Một bài học được lên kế hoạch tốt cũng có khả năng bao gồm một kế hoạch hội đồng sẽ được hiển thị trong lớp để học sinh ghi lại. do đó, rõ ràng là một kế hoạch bài học mở đường cho giáo viên thực hiện bài học được tổ chức tốt trước. không những điều quan trọng là đảm bảo rằng các mục tiêu đã đạt được và việc học tập có hiệu quả diễn ra trong lớp học mà còn việc lập kế hoạch bài học rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân của giáo viên. Hơn nữa, một kế hoạch bài học cuối cùng sẽ được liên kết với các mục tiêu của đơn vị.

Thế nào là kế hoạch bài dạy

✅ Mọi người cũng xem : kế toán pohe là gì

Kế hoạch bài học là gì?

Một kế hoạch bài học thường được chuẩn bị bởi giáo viên thực hiện một bài học cho học sinh để đảm bảo một bài học phục vụ mục tiêu của nó và việc học diễn ra hiệu quả. Một kế hoạch bài học bao gồm mục tiêu bài học, các vấn đề dự đoán từ học sinh, phân bổ thời gian cho từng nhiệm vụ trong bài học, loại vận hành và tương tác diễn ra trong các vận hành như học sinh-học sinh, giáo viên-học sinh và tài liệu sẽ được sử dụng cho bài học , v.v. Ngoài những tình trạng này, một kế hoạch bài học cũng có thể bao gồm các mục tiêu cá nhân tập trung vào sự phát triển cá nhân của giáo viên. Hơn nữa, một bài học được lên kế hoạch tốt có thể có một kế hoạch bảng sẽ được hiển thị trong lớp để học sinh ghi lại. Vì vậy, rõ ràng là một kế hoạch bài học mở đường cho giáo viên thực hiện bài học được tổ chức tốt trước.

Thế nào là kế hoạch bài dạy

Một kế hoạch bài học đảm bảo rằng mục tiêu bài học được phục vụ và việc học tập diễn ra hiệu quả trong lớp. Hơn nữa, một kế hoạch bài học cuối cùng nên được kết nối với các mục tiêu của bài học.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy năm học 2021 – 2022

A. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy năm học 2021 – 2022 (bài soạn, giáo án)

1. Kế hoạch bài dạy do giáo viên thiết kế bao gồm các vận hành của học sinh và giáo viên trong quy trình dạy học một bài học/chủ đề nhằm giúp học sinh đạt được bắt buộc cần đạt đề ra. Kế hoạch bài dạy được giáo viên thực hiện chủ động, linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện tổ chức dạy học, bảo đảm các bắt buộc cần đạt của chương trình đối với môn học để đạt hiệu quả cao nhất; được điều chỉnh, bổ sung thường xuyên cho phù hợp với đối tượng học sinh và khó khăn tổ chức dạy học.

2. Giáo viên căn cứ vào bắt buộc cần đạt được quy định trong chương trình môn học, kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học, sách giáo khoa, thiết bị dạy học để xây dựng kế hoạch bài dạy (yêu cầu cần đạt; Đồ dùng dạy học cần chuẩn bị; Tiến trình dạy học; Điều chỉnh sau tiết dạy), chi tiết như sau:

a) bắt buộc cần đạt của bài dạy được xác định trên cơ sở yêu cầu cần đạt của mạch nội dung (chủ đề học tập) được quy định trong chương trình môn học. Giáo viên chủ động dùng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu để xác định yêu cầu cần đạt của bài học phù hợp với đối tượng học sinh, đặc điểm nhà trường, địa phương.

yêu cầu cần đạt của bài học cần xác định rõ: học sinh thực hiện được việc gì; vận dụng được những gì vào giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống; tạo cơ hội cho học sinh hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực gì cho học sinh.

b) Đồ sử dụng dạy học: Các đồ dùng cần chuẩn bị để tổ chức dạy học bài học.

c) Tiến trình dạy học:

– hoạt động học tập của học sinh bao gồm hoạt động mở đầu (khởi động, liên kết); hình thành kiến thức mới (trải nghiệm, khám phá; phân tích, kiến thức mới); hoạt động luyện tập, thực hành và hoạt động vận dụng, ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề trong đời sống thực tế. Các vận hành học tập (kể cả vận hành tự nhận xét hay nhận xét danh mục học tập của bạn hay nhóm bạn) của học sinh, tuỳ theo mục đích, tính chất của mỗi hoạt động, được tổ chức làm việc cá nhân, theo nhóm hoặc cả lớp; đảm bảo mỗi học sinh được tạo khó khăn để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập hay trải nghiệm thực tế.

– hoạt động của giáo viên: tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các vận hành học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích luỹ được để phát triển; thực hiện nhận xét, đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, đảm bảo sự tiến bộ của từng học sinh và cải thiện chất lượng giáo dục. Đối tượng đánh giá là danh mục và quy trình học tập, rèn luyện của học sinh.

d) Điều chỉnh kế hoạch bài dạy sau tiết dạy: Giáo viên ghi những điểm cần rút kinh nghiệm sau tiết dạy để hoàn thiện phương án dạy học cho các tiết học sau: Nội dung còn bất cập, còn gặp khó khăn trong quy trình thực hiện tổ chức dạy học; nội dung tâm đắc tổ chức dạy học hiệu quả để trao đổi thảo luận khi tham gia sinh hoạt chuyên môn; lưu trữ kế hoạch dạy học theo hình thức phù hợp, khoa học và báo cáo tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng nhà trường khi có yêu cầu.

3. Giáo viên được sử dụng kế hoạch bài dạy đã được xây dựng từ năm học trước để bổ sung, điều chỉnh nội dung, bắt buộc, hình thức tổ chức, để tổ chức dạy học hiệu quả. Việc quản lí kế hoạch bài dạy do tổ trưởng chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc hạn chế nhẹ áp lực hành chính, với hình thức khoa học, thuận lợi, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí (qua máy tính, trực tiếp trao đổi, dự giờ…) trên cơ sở đánh giá đúng thực chất và tôn trọng, động viên tinh thần đổi mới, sáng tạo của giáo viên.

4. Khi thực hiện tiến trình dạy học, giáo viên cần chú ý một số nội dung sau:

– Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở việc nêu vấn đề, hướng dẫn cách thực hiện và bắt buộc về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; cách thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

– Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những điều kiện của học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả; không “bỏ quên” học sinh nào.

– Tổ chức cho học sinh trình bày kết quả và thảo luận: hình thức trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được dùng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm phát sinh một cách hợp lí.

– Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến trao đổi, thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh có hứng thú, niềm tin trong học tập, cải thiện được kết quả học tập; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

B. KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Họ và tên giáo viên…………………………

Tên bài dạy/chủ đề:….………………………

Môn học/hoạt động giáo dục……………………..; lớp……… số tiết thực hiện……….

Thời gian thực hiện: ngày ….tháng … năm …..

1. yêu cầu cần đạt: Nêu chi tiết học sinh thực hiện được việc gì; vận dụng được những gì vào giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống; tạo cơ hội cho học sinh hình thành, phát triển phẩm chất, tiềm lực gì cho học sinh.

2. Đồ dùng dạy học: Nêu các thiết bị, học liệu được dùng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh vận hành nhằm đạt bắt buộc cần đạt của bài dạy.

3. Tiến trình dạy học (đa dạng, linh hoạt theo tính chất bài học, đặc điểm môn học : bài kiến thức mới, thực hành, ôn tập

hoạt động 1. Mở đầu (khởi động, kết nối)

hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (trải nghiệm, khám phá, phân tích, kiến thức mới)

hoạt động 3. Luyện tập, thực hành

hoạt động 4. Vận dụng

4. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Sự khác biệt giữa Kế hoạch đơn vị và Kế hoạch bài họcCác câu hỏi về kế hoạch bài dạy là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế hoạch bài dạy là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kế hoạch bài dạy là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kế hoạch bài dạy là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kế hoạch bài dạy là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kế hoạch bài dạy là gì


Các hình ảnh về kế hoạch bài dạy là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo tin tức về kế hoạch bài dạy là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm nội dung về kế hoạch bài dạy là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment