all but là gì?, Từ điển Tiếng Anh

Cập nhật ngày 25/02/2023 bởi mychi

Bài viết all but là gì?, Từ điển Tiếng Anh thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu all but là gì?, Từ điển Tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “all but là gì?, Từ điển Tiếng Anh”
Bài viết all but là gì?, Từ điển Tiếng Anh thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu all but là gì?, Từ điển Tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “all but là gì?, Từ điển Tiếng Anh”

Đánh giá về all but là gì?, Từ điển Tiếng Anh


Xem nhanh
25 thuật ngữ thường dùng trong Liên Quân - Garena Liên Quân Mobile

Cùng khám phá ý nghĩa thật sự đằng sau những cụm từ anh em game thủ hay dùng nha!

#25thuậtngữ #liênquân #aov

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “all but”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ all but, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ all but trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “all but”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ all but, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ all but trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. [ Stiles ] All but the specialty item. 1. [ Stiles ] All but the specialty item.

2. With the battle all but lost, 2. With the battle all but lost,

3. The pioneering days are all but over. 3. The pioneering days are all but over.

4. In fact, it was all but forgotten. 4. In fact, it was all but forgotten.

5. 12 The job is all but finished!

6. Mr Bodison all but steals the show. 6. Mr Bodison all but steals the show.

7. My king, we are all but defenseless. 7. My king, we are all but defenseless.

8. 9 Traveling incognito is all but impossible. 8. 9 Traveling incognito is all but impossible.

9. Britain’s coal industry has all but disappeared. 9. Britain’s coal industry has all but disappeared.

10. 5 His left arm was all but useless.

11. All but the last two tested static models. 11. All but the last two tested static models.

12. All but the darker flesh tones virtually disappear. 12. All but the darker flesh tones virtually disappear.

13. 14 Britain’s coal industry has all but disappeared. 13. 14 Britain’s coal industry has all but disappeared.

14. 8) All but the morning star have disappeared.

15. He all but shrieked when he saw her. 15. He all but shrieked when he saw her.

16. Meantime, the city is all but tapped out. 16. Meantime, the city is all but tapped out.

17. They’ll all lie. Leastways all but the nigger. 17. They’ll all lie. Leastways all but the nigger.

18. She all but resided in the field house. 18. She all but resided in the field house.

19. Such countries are not “developing” at all, but regressing. 19. Such countries are not “developing” at all, but regressing.

20. 10 All but one of the plates were damaged.

21. The traditional way of life has all but disappeared. 21. The traditional way of life has all but disappeared.

22. And all but cry with colour! That gaunt crag. 22. And all but cry with colour! That gaunt crag.

23. She all but fainted when she heard the news. 23. She all but fainted when she heard the news.

24. Should I privilege dialogue, above all? But what do… 24. Should I privilege dialogue, above all? But what do…

25. 6 She is vice-president in all but name. 25. 6 She is vice-president in all but name.

26. The filth here deters all but the invited guest. 26. The filth here deters all but the invited guest.

27. In all but one he found for the complainant. 27. In all but one he found for the complainant.

28. All but three had already served under Mr Heath. 28. All but three had already served under Mr Heath.

29. Radiotherapy was well tolerated in all but one patient. 29. Radiotherapy was well tolerated in all but one patient.

30. 13 He all but shrieked when he saw her.

31. 9 He runs the company in all but name.

32. 8 She was his wife in all but name. 32. 8 She was his wife in all but name.

33. The consequential shock he suffered all but paralysed him. 33. The consequential shock he suffered all but paralysed him.

34. Thus, Thoreau endeavors to dismiss all but essential elements. 34. Thus, Thoreau endeavors to dismiss all but essential elements.

35. 7 She is vice-president in all but name. 35. 7 She is vice-president in all but name.

36. Meanwhile, Even has all but publicly announced her candidacy. 36. Meanwhile, Even has all but publicly announced her candidacy.

37. Be just to all, but trust not all.  37. Be just to all, but trust not all. 

38. By 19 Miami beach had all but totally eroded. 38. By 19 Miami beach had all but totally eroded.

39. President Ford had the nomination all but sewed up. 39. President Ford had the nomination all but sewed up.

40. By 1980, Miami beach had all but totally eroded. 40. By 1980, Miami beach had all but totally eroded.

41. Ben thinks placer mining’s all but finished in these parts.

42. 7 It was all but impossible to read his writing. 42. 7 It was all but impossible to read his writing.

43. All but the extreme nationalist opposition is portrayed as traitorous.Sentencedict.com

44. 3 By 19 Miami beach had all but totally eroded.

45. 1 She all but fainted when she heard the news.

46. 11 The party was all but over when we arrived.

47. 2 The traditional way of life has all but disappeared.

48. Her dear son Aeneas was all but ruined, she said.

49. In purely technical terms, this is all but a truism. 49. In purely technical terms, this is all but a truism.

50. In all but exceptional cases, wounding will involve a battery. 50. In all but exceptional cases, wounding will involve a battery.Các câu hỏi về in all but name là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê in all but name là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết in all but name là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết in all but name là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết in all but name là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về in all but name là gì


Các hình ảnh về in all but name là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về in all but name là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung chi tiết về in all but name là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment