Ý nghĩa của thành ngữ “hữu dũng vô mưu”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen sử dụng mà nghĩa thường không thể giải thích dễ dàng bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được dùng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có khả năng được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, tương đương chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có khả năng suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

✅ Mọi người cũng xem : loạn nhịp là gì

Định nghĩa – Khái niệm

hữu dũng vô mưu có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu hữu dũng vô mưu trong tiếng Việt của chúng ta mà có khả năng bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ hữu dũng vô mưu trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hữu dũng vô mưu nghĩa là gì.

Chỉ sử dụng sức mạnh, cậy sức mạnh mà không có mưu lược, trí tuệ.

✅ Mọi người cũng xem : khoa tài chính kế toán tiếng anh là gì

thuật ngữ liên quan tới hữu dũng vô mưu

 • trèo cao ngã đau là gì?
 • người ăn không hết, người làm không ra là gì?
 • thăm ván bán thuyền là gì?
 • đàn ngọt hát hay là gì?
 • nhắm mắt đưa chân là gì?
 • kẻ kia tám lạng người này nửa cân là gì?
 • đầu đội trời, chân đạp đất là gì?
 • hét ra lửa là gì?
 • thắt lưng buộc bụng là gì?
 • nhường cơm sẻ áo là gì?
 • lo bạc râu, rầu bạc tóc là gì?
 • vô phúc đáo tụng đình là gì?
 • mạch trong nước chảy ra trong; thế nào đi nữa con dòng vẫn hơn là gì?
 • tài cao đức trọng là gì?
 • phụ vợ không gặp vợ là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “hữu dũng vô mưu” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

hữu dũng vô mưu có nghĩa là: Chỉ sử dụng sức mạnh, cậy sức mạnh mà không có mưu lược, trí tuệ.

Đây là cách sử dụng câu hữu dũng vô mưu. Thực chất, “hữu dũng vô mưu” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ hữu dũng vô mưu là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các ngôn từ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.