Giám đốc nhân sự: Mô tả công việc và các tố chất cần thiết | ITD Vietnam

Cập nhật ngày 25/03/2023 bởi mychi

Bài viết Giám đốc nhân sự: Mô tả công việc và các tố chất cần thiết | ITD Vietnam thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Giám đốc nhân sự: Mô tả công việc và các tố chất cần thiết | ITD Vietnam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Giám đốc nhân sự: Mô tả công việc và các tố chất cần thiết Bài viết Giám đốc nhân sự: Mô tả công việc và các tố chất cần thiết | ITD Vietnam thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Giám đốc nhân sự: Mô tả công việc và các tố chất cần thiết | ITD Vietnam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Giám đốc nhân sự: Mô tả công việc và các tố chất cần thiết

Đánh giá về Giám đốc nhân sự: Mô tả công việc và các tố chất cần thiết | ITD Vietnam

Xem nhanh
#HRRx #QuanTriNhanSu #NgheNhanSu #QuanTriNguonNhanLuc #HRManagement #HRM #HRProfessionals #WhatIsHRManagement #QuanTriNhanSuLaGi

*** QUẢN TRỊ NHÂN SỰ LÀ GÌ? WHAT IS HR MANAGEMENT?
- Chia sẻ khái niệm Quản Trị Nhân Sự với 3 cách tiếp cận: Truyền thống, Chiến lược và Hiện đại.
- What HR Management is with 3 approaches: Traditional, Strategic, and Contemporary.
(Tham Khảo / Reference: Nhiều Nguồn/ Different Sources)

*** HR Rx ***
- Kênh chia sẻ những kiến thức, thông tin, kinh nghiệm và trải nghiệm về Quản Trị Nhân Sự.
- Where the knowledge, information and experience of Human Resources Management have been shared.

Bạn đang quan tâm tìm hiểu về công việc, tố chất và đóng góp của Giám đốc nhân sự? Vị trí này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trên thực tế, chính họ là người mang đến những đóng góp cơ bản cho văn hóa, sự phát triển và đội ngũ nhân sự đặc biệt của doanh nghiệp. Bạn đang quan tâm tìm hiểu về công việc, tố chất và đóng góp của Giám đốc nhân sự? Vị trí này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trên thực tế, chính họ là người mang đến những đóng góp cơ bản cho văn hóa, sự phát triển và đội ngũ nhân sự đặc biệt của doanh nghiệp.

Giám đốc nhân sự là gì?

Giám đốc nhân sự (CHRO/ HR Director/ HR Manager) hay Trưởng Phòng nhân sự là người chịu trách nhiệm giám sát bộ phận Nhân sự và đảm bảo thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của phòng ban này. Trong phần lớn trường hợp, họ đóng vai trò là “cầu nối” giữa ban quản lý doanh nghiệp với nhân viên. Công việc của họ bao gồm từ tư vấn lập kế hoạch chiến lược với các Giám đốc điều hành (CEO) đến phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên mới. Giám đốc nhân sự (CHRO/ HR Director/ HR Manager) hay Trưởng Phòng nhân sự là người chịu trách nhiệm giám sát bộ phận Nhân sự và đảm bảo thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của phòng ban này. Trong phần lớn trường hợp, họ đóng vai trò là “cầu nối” giữa ban quản lý doanh nghiệp với nhân viên. Công việc của họ bao gồm từ tư vấn lập kế hoạch chiến lược với các Giám đốc điều hành (CEO) đến phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên mới.

Vai trò Giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả quá trình điều hành, phối hợp và đánh giá tổng thể các kế hoạch và chương trình nguồn nhân lực. Trách nhiệm công việc thiết yếu của họ bao gồm: Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả quá trình điều hành, phối hợp và đánh giá tổng thể các kế hoạch và chương trình nguồn nhân lực. Trách nhiệm công việc thiết yếu của họ bao gồm:

 • Phát triển và quản lý các kế hoạch và quy trình nguồn nhân lực của công ty.
 • Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động của bộ phận Nhân sự.
 • Đóng góp vào việc phát triển các mục tiêu và hệ thống của bộ phận Nhân sự.

Trước đây, các chức năng nhân sự thường do kế toán đảm nhận. Do đó, vai trò của phòng Nhân sự chủ yếu tập trung vào các công việc hành chính như: trả lương nhân viên, quản lý phúc lợi và theo dõi ngày nghỉ. Cùng với thời gian, vai trò của chuyên gia nhân sự đang dần thay đổi để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp hiện đại. Trước đây, các chức năng nhân sự thường do kế toán đảm nhận. Do đó, vai trò của phòng Nhân sự chủ yếu tập trung vào các công việc hành chính như: trả lương nhân viên, quản lý phúc lợi và theo dõi ngày nghỉ. Cùng với thời gian, vai trò của chuyên gia nhân sự đang dần thay đổi để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp hiện đại.

Ngày nay, phòng Nhân sự chịu trách nhiệm phát triển các hệ thống và quy trình nhằm giải quyết các nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp. Quy trình tuyển dụng được kỳ vọng mang đến những nhân viên tài năng nhất, phù hợp với văn hóa của công ty. Nhiệm vụ của Giám đốc nhân sự là xây dựng nền văn hóa, giúp duy trì hoạt động kinh doanh và thành công của doanh nghiệp. Ngày nay, phòng Nhân sự chịu trách nhiệm phát triển các hệ thống và quy trình nhằm giải quyết các nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp. Quy trình tuyển dụng được kỳ vọng mang đến những nhân viên tài năng nhất, phù hợp với văn hóa của công ty. Nhiệm vụ của Giám đốc nhân sự là xây dựng nền văn hóa, giúp duy trì hoạt động kinh doanh và thành công của doanh nghiệp.

Bộ phận Nhân sự ngày nay được kỳ vọng đóng vai trò là Đối tác chiến lược (Strategic partner) hỗ trợ các nhà quản lý, giám sát và lãnh đạo trong doanh nghiệp. Chính họ là người đi đầu trong nỗ lực phát triển tổ chức, xác định và phát triển văn hóa doanh  nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Bộ phận Nhân sự ngày nay được kỳ vọng đóng vai trò là Đối tác chiến lược (Strategic partner) hỗ trợ các nhà quản lý, giám sát và lãnh đạo trong doanh nghiệp. Chính họ là người đi đầu trong nỗ lực phát triển tổ chức, xác định và phát triển văn hóa doanh  nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Giám đốc nhân sự

✅ Mọi người cũng xem : trình độ tiếng nhật n2 là gì

Mô tả công việc Giám đốc nhân sự

Xuất phát từ những trách nhiệm nêu trên, các công việc của Trưởng phòng nhân sự bao gồm – nhưng không giới hạn những công tác sau: Xuất phát từ những trách nhiệm nêu trên, các công việc của Trưởng phòng nhân sự bao gồm – nhưng không giới hạn những công tác sau:

 • Thực hiện và sửa đổi chương trình lương thưởng của công ty.
 • Tạo và chỉnh sửa mô tả công việc (Job description – JD).
 • Thực hiện khảo sát lương hàng năm.
 • Phát triển, phân tích và cập nhật ngân sách tiền lương của công ty.
 • Hoàn thiện chương trình đánh giá hiệu suất hàng năm.
 • Phát triển, sửa đổi và đề xuất các chính sách và quy trình nhân sự.
 • Duy trì, cập nhật sổ tay của công ty về các chính sách và quy trình quan trọng.
 • Quản lý phúc lợi nhân viên.
 • Cải tiến các chính sách và quy trình hiện hành của doanh nghiệp.
 • Giám sát quy trình tuyển dụng cho tất cả nhân sự – bao gồm cả việc viết và đặt quảng cáo tuyển dụng.
 • Thực hiện định hướng nhân viên mới và cải thiện quan hệ nhân viên.
 • Đào tạo, phát triển tổ chức, huấn luyện nhân viên.
 • Giám sát các cuộc phỏng vấn nghỉ việc.
 • Lưu giữ hồ sơ và báo cáo của bộ phận.
 • Tổ chức các cuộc họp nhân viên hành chính và các hoạt động gắn kết nhân viên (team building…).
 • Theo dõi thông tin công ty và các sơ đồ tổ chức khác.
 • Đề xuất các chính sách, cách tiếp cận và thủ tục mới.
 • v.v…

(bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Mô tả công việc (JD) mẫu cho Trưởng phòng nhân sự tại đây) (bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Mô tả công việc (JD) mẫu cho Trưởng phòng nhân sự tại đây)

Ở các doanh nghiệp nhỏ, Giám đốc nhân sự có thể phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nhiệm vụ nêu trên. Đối với các doanh nghiệp lớn hơn, vai trò của họ thường sẽ chuyên biệt và thiên về quản lý hơn – bao gồm quản lý lương thưởng & phúc lợi, hoạt động đào tạo và phát triển (L&D), Train the Trainer, v.v… Ở các doanh nghiệp nhỏ, Giám đốc nhân sự có thể phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nhiệm vụ nêu trên. Đối với các doanh nghiệp lớn hơn, vai trò của họ thường sẽ chuyên biệt và thiên về quản lý hơn – bao gồm quản lý lương thưởng & phúc lợi, hoạt động đào tạo và phát triển (L&D), Train the Trainer, v.v…

Trách nhiệm giám đốc nhân sự

Trách nhiệm Giám đốc nhân sự Trách nhiệm Giám đốc nhân sự

(Nguồn: TheBalanceCareers)

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu nấm vịt

Giám đốc nhân sự lương bao nhiêu?

Thống kê cho thấy lương Trưởng phòng nhân sự trung bình dao động từ khoảng 28-35 triệu. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, thâm niên và năng lực đóng góp chiến lược, mức lương thực tế có thể tăng lên 42 hoặc gần 100 triệu. Điều này ít nhiều phản ánh vai trò quan trọng của vị trí này đối với sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp. Thống kê cho thấy lương Trưởng phòng nhân sự trung bình dao động từ khoảng 28-35 triệu. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, thâm niên và năng lực đóng góp chiến lược, mức lương thực tế có thể tăng lên 42 hoặc gần 100 triệu. Điều này ít nhiều phản ánh vai trò quan trọng của vị trí này đối với sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp.

Kỹ năng cần có của Giám đốc nhân sự

Để trở thành Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, bạn sẽ cần đến kỹ năng quản lý nhân sự, ra quyết định, tư duy chiến lược, lãnh đạo, giao tiếp cá nhân và đạo đức xuất sắc. Ngoài những đặc điểm trên, vị trí này cũng cần được đào tạo bài bản về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Để trở thành Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, bạn sẽ cần đến kỹ năng quản lý nhân sự, ra quyết định, tư duy chiến lược, lãnh đạo, giao tiếp cá nhân và đạo đức xuất sắc. Ngoài những đặc điểm trên, vị trí này cũng cần được đào tạo bài bản về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Phần lớn doanh nghiệp khi tuyển dụng vị trí Trưởng phòng nhân sự thường yêu cầu ứng viên có bằng Cử nhân/ Thạc sĩ và kinh nghiệm về Quản lý nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Lãnh đạo – Quản lý và Quan hệ lao động. Bên cạnh đó, ứng viên sở hữu kiến thức nền tảng vững chắc về chính sách, luật lao động và nguồn nhân lực sẽ có lợi thế cao hơn hẳn. Phần lớn doanh nghiệp khi tuyển dụng vị trí Trưởng phòng nhân sự thường yêu cầu ứng viên có bằng Cử nhân/ Thạc sĩ và kinh nghiệm về Quản lý nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Lãnh đạo – Quản lý và Quan hệ lao động. Bên cạnh đó, ứng viên sở hữu kiến thức nền tảng vững chắc về chính sách, luật lao động và nguồn nhân lực sẽ có lợi thế cao hơn hẳn.

Giám đốc nhân sự

Tổng hợp các tiêu chuẩn tuyển dụng Giám đốc nhân sự phổ biến: Tổng hợp các tiêu chuẩn tuyển dụng Giám đốc nhân sự phổ biến:

 • Kinh nghiệm làm việc tại vị trí Giám đốc hoặc chuyên gia nhân sự.
 • Quan tâm đến con người (people-oriented) và hướng đến kết quả (results-driven).
 • Nẵm rõ các chỉ số Nguồn nhân lực chính.
 • Kiến thức về hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu.
 • Khả năng xây dựng chiến lược cùng với kỹ năng lãnh đạo.
 • Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.
 • Năng lực xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở tất cả các cấp trong công ty.
 • Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và các phương pháp nhân sự tốt nhất.

Tham khảo mẫu câu hỏi tuyển dụng Giám đốc nhân sự tại đây. Tham khảo mẫu câu hỏi tuyển dụng Giám đốc nhân sự tại đây.

Tài liệu Giám đốc nhân sự

Mô tả công việc Giám đốc nhân sự Xuất phát từ những trách nhiệm nêu trên, các công việc của Trưởng phòng nhân sự bao gồm – nhưng không giới hạn những công tác sau: Thực hiện và sửa đổi chương trình lương thưởng của công ty. Tạo và chỉnh sửa mô tả công việc (Job description – JD). Thực hiện khảo sát lương hàng năm. Phát triển, phân tích và cập nhật ngân sách tiền lương của công ty. Hoàn thiện chương trình đánh giá hiệu suất hàng năm. Phát triển, sửa đổi và đề xuất các chính sách và quy trình nhân sự. Duy trì, cập nhật sổ tay của công ty về các chính sách và quy trình quan trọng. Quản lý phúc lợi nhân viên. Cải tiến các chính sách và quy trình hiện hành của doanh nghiệp. Giám sát quy trình tuyển dụng cho tất cả nhân sự – bao gồm cả việc viết và đặt quảng cáo tuyển dụng. Thực hiện định hướng nhân viên mới và cải thiện quan hệ nhân viên. Đào tạo, phát triển tổ chức, huấn luyện nhân viên. Giám sát các cuộc phỏng vấn nghỉ việc. Lưu giữ hồ sơ và báo cáo của bộ phận. Tổ chức các cuộc họp nhân viên hành chính và các hoạt động gắn kết nhân viên (team building…). Theo dõi thông tin công ty và các sơ đồ tổ chức khác. Đề xuất các chính sách, cách tiếp cận và thủ tục mới. v.v… (bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Mô tả công việc (JD) mẫu cho Trưởng phòng nhân sự tại đây) Ở các doanh nghiệp nhỏ, Giám đốc nhân sự có thể phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nhiệm vụ nêu trên. Đối với các doanh nghiệp lớn hơn, vai trò của họ thường sẽ chuyên biệt và thiên về quản lý hơn – bao gồm quản lý lương thưởng & phúc lợi, hoạt động đào tạo và phát triển (L&D), Train the Trainer, v.v… Trách nhiệm Giám đốc nhân sự (Nguồn: TheBalanceCareers)

✅ Mọi người cũng xem : add friend nghĩa là gì

Giám đốc nhân sự lương bao nhiêu? Thống kê cho thấy lương Trưởng phòng nhân sự trung bình dao động từ khoảng 28-35 triệu. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, thâm niên và năng lực đóng góp chiến lược, mức lương thực tế có thể tăng lên 42 hoặc gần 100 triệu. Điều này ít nhiều phản ánh vai trò quan trọng của vị trí này đối với sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp. Kỹ năng cần có của Giám đốc nhân sự Để trở thành Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, bạn sẽ cần đến kỹ năng quản lý nhân sự, ra quyết định, tư duy chiến lược, lãnh đạo, giao tiếp cá nhân và đạo đức xuất sắc. Ngoài những đặc điểm trên, vị trí này cũng cần được đào tạo bài bản về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp khi tuyển dụng vị trí Trưởng phòng nhân sự thường yêu cầu ứng viên có bằng Cử nhân/ Thạc sĩ và kinh nghiệm về Quản lý nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Lãnh đạo – Quản lý và Quan hệ lao động. Bên cạnh đó, ứng viên sở hữu kiến thức nền tảng vững chắc về chính sách, luật lao động và nguồn nhân lực sẽ có lợi thế cao hơn hẳn. Tổng hợp các tiêu chuẩn tuyển dụng Giám đốc nhân sự phổ biến: Kinh nghiệm làm việc tại vị trí Giám đốc hoặc chuyên gia nhân sự. Quan tâm đến con người (people-oriented) và hướng đến kết quả (results-driven). Nẵm rõ các chỉ số Nguồn nhân lực chính. Kiến thức về hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu. Khả năng xây dựng chiến lược cùng với kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình xuất sắc. Năng lực xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở tất cả các cấp trong công ty. Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và các phương pháp nhân sự tốt nhất. Tham khảo mẫu câu hỏi tuyển dụng Giám đốc nhân sự tại đây.

✅ Mọi người cũng xem : cuộc sống không giống cuộc đời nghĩa là gì

Tài liệu Giám đốc nhân sự

✅ Mọi người cũng xem : họ đoàn đặt tên con là gì

Vai trò Giám đốc nhân sự Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả quá trình điều hành, phối hợp và đánh giá tổng thể các kế hoạch và chương trình nguồn nhân lực. Trách nhiệm công việc thiết yếu của họ bao gồm: Phát triển và quản lý các kế hoạch và quy trình nguồn nhân lực của công ty. Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động của bộ phận Nhân sự. Đóng góp vào việc phát triển các mục tiêu và hệ thống của bộ phận Nhân sự. Trước đây, các chức năng nhân sự thường do kế toán đảm nhận. Do đó, vai trò của phòng Nhân sự chủ yếu tập trung vào các công việc hành chính như: trả lương nhân viên, quản lý phúc lợi và theo dõi ngày nghỉ. Cùng với thời gian, vai trò của chuyên gia nhân sự đang dần thay đổi để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp hiện đại. Ngày nay, phòng Nhân sự chịu trách nhiệm phát triển các hệ thống và quy trình nhằm giải quyết các nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp. Quy trình tuyển dụng được kỳ vọng mang đến những nhân viên tài năng nhất, phù hợp với văn hóa của công ty. Nhiệm vụ của Giám đốc nhân sự là xây dựng nền văn hóa, giúp duy trì hoạt động kinh doanh và thành công của doanh nghiệp. Bộ phận Nhân sự ngày nay được kỳ vọng đóng vai trò là Đối tác chiến lược (Strategic partner) hỗ trợ các nhà quản lý, giám sát và lãnh đạo trong doanh nghiệp. Chính họ là người đi đầu trong nỗ lực phát triển tổ chức, xác định và phát triển văn hóa doanh  nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

✅ Mọi người cũng xem : lò vi sóng tiếng anh là gì

Mô tả công việc Giám đốc nhân sự Xuất phát từ những trách nhiệm nêu trên, các công việc của Trưởng phòng nhân sự bao gồm – nhưng không giới hạn những công tác sau: Thực hiện và sửa đổi chương trình lương thưởng của công ty. Tạo và chỉnh sửa mô tả công việc (Job description – JD). Thực hiện khảo sát lương hàng năm. Phát triển, phân tích và cập nhật ngân sách tiền lương của công ty. Hoàn thiện chương trình đánh giá hiệu suất hàng năm. Phát triển, sửa đổi và đề xuất các chính sách và quy trình nhân sự. Duy trì, cập nhật sổ tay của công ty về các chính sách và quy trình quan trọng. Quản lý phúc lợi nhân viên. Cải tiến các chính sách và quy trình hiện hành của doanh nghiệp. Giám sát quy trình tuyển dụng cho tất cả nhân sự – bao gồm cả việc viết và đặt quảng cáo tuyển dụng. Thực hiện định hướng nhân viên mới và cải thiện quan hệ nhân viên. Đào tạo, phát triển tổ chức, huấn luyện nhân viên. Giám sát các cuộc phỏng vấn nghỉ việc. Lưu giữ hồ sơ và báo cáo của bộ phận. Tổ chức các cuộc họp nhân viên hành chính và các hoạt động gắn kết nhân viên (team building…). Theo dõi thông tin công ty và các sơ đồ tổ chức khác. Đề xuất các chính sách, cách tiếp cận và thủ tục mới. v.v… (bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Mô tả công việc (JD) mẫu cho Trưởng phòng nhân sự tại đây) Ở các doanh nghiệp nhỏ, Giám đốc nhân sự có thể phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nhiệm vụ nêu trên. Đối với các doanh nghiệp lớn hơn, vai trò của họ thường sẽ chuyên biệt và thiên về quản lý hơn – bao gồm quản lý lương thưởng & phúc lợi, hoạt động đào tạo và phát triển (L&D), Train the Trainer, v.v… Trách nhiệm Giám đốc nhân sự (Nguồn: TheBalanceCareers)

✅ Mọi người cũng xem : quản trị kinh doanh là gì

Giám đốc nhân sự lương bao nhiêu? Thống kê cho thấy lương Trưởng phòng nhân sự trung bình dao động từ khoảng 28-35 triệu. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, thâm niên và năng lực đóng góp chiến lược, mức lương thực tế có thể tăng lên 42 hoặc gần 100 triệu. Điều này ít nhiều phản ánh vai trò quan trọng của vị trí này đối với sự phát triển và hoạt động của doanh nghiệp. Kỹ năng cần có của Giám đốc nhân sự Để trở thành Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, bạn sẽ cần đến kỹ năng quản lý nhân sự, ra quyết định, tư duy chiến lược, lãnh đạo, giao tiếp cá nhân và đạo đức xuất sắc. Ngoài những đặc điểm trên, vị trí này cũng cần được đào tạo bài bản về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp khi tuyển dụng vị trí Trưởng phòng nhân sự thường yêu cầu ứng viên có bằng Cử nhân/ Thạc sĩ và kinh nghiệm về Quản lý nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Lãnh đạo – Quản lý và Quan hệ lao động. Bên cạnh đó, ứng viên sở hữu kiến thức nền tảng vững chắc về chính sách, luật lao động và nguồn nhân lực sẽ có lợi thế cao hơn hẳn. Tổng hợp các tiêu chuẩn tuyển dụng Giám đốc nhân sự phổ biến: Kinh nghiệm làm việc tại vị trí Giám đốc hoặc chuyên gia nhân sự. Quan tâm đến con người (people-oriented) và hướng đến kết quả (results-driven). Nẵm rõ các chỉ số Nguồn nhân lực chính. Kiến thức về hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu. Khả năng xây dựng chiến lược cùng với kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình xuất sắc. Năng lực xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở tất cả các cấp trong công ty. Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và các phương pháp nhân sự tốt nhất. Tham khảo mẫu câu hỏi tuyển dụng Giám đốc nhân sự tại đây. Tài liệu Giám đốc nhân sự

[FREE EBOOK] Talent Management & Development

Trích từ bộ sách kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp “The Encyclopedia of Human Resource Management” – đồng biên soạn bởi chuyên gia William J. Rothwell Trích từ bộ sách kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp “The Encyclopedia of Human Resource Management” – đồng biên soạn bởi chuyên gia William J. Rothwell

TẢI MIỄN PHÍ

✅ Mọi người cũng xem : cơ sở tiền tệ là gì

Học Giám đốc nhân sự ở đâu tốt?

Việc sở hữu chứng chỉ quản lý nguồn nhân lực sẽ mang lại lợi thế rất lớn – không chỉ khi phỏng vấn trở thành Trưởng phòng nhân sự – mà còn cả trong công việc quản lý nhân sự nói chung. Hiện nay, có rất nhiều cơ sở tổ chức các khóa học Giám đốc nhân sự thực hành và cấp chứng chỉ quản lý nhân sự. Việc sở hữu chứng chỉ quản lý nguồn nhân lực sẽ mang lại lợi thế rất lớn – không chỉ khi phỏng vấn trở thành Trưởng phòng nhân sự – mà còn cả trong công việc quản lý nhân sự nói chung. Hiện nay, có rất nhiều cơ sở tổ chức các khóa học Giám đốc nhân sự thực hành và cấp chứng chỉ quản lý nhân sự.

đơn vị đi đầu về đào tạo Coaching, Lãnh đạo và Quản lý nguồn nhân lực, ITD tự hào đội ngũ chuyên gia với hàng chục năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp thực tế. Trong số hơn 100 chuyên gia đối tác của chúng tôi, hàng chục người đã trải qua các vị trí quản lý và Trưởng phòng nhân sự tại các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài các chương trình đào tạo trực tiếp (face-to-face), chúng tôi cũng đồng thời tổ chức các khóa học Giám đốc nhân sự online nhằm đáp ứng nhu cầu học viên và tình hình thực tế. Là đơn vị đi đầu về đào tạo Coaching, Lãnh đạo và Quản lý nguồn nhân lực, ITD tự hào đội ngũ chuyên gia với hàng chục năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp thực tế. Trong số hơn 100 chuyên gia đối tác của chúng tôi, hàng chục người đã trải qua các vị trí quản lý và Trưởng phòng nhân sự tại các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài các chương trình đào tạo trực tiếp (face-to-face), chúng tôi cũng đồng thời tổ chức các khóa học Giám đốc nhân sự online nhằm đáp ứng nhu cầu học viên và tình hình thực tế.

✅ Mọi người cũng xem : kế thừa tiếng anh là gì

Tham khảo

Human Resource Manager Job Description and Salary. https://www.humanresourcesedu.org/human-resource-manager/. Truy cập ngày 23/12/2020.

What Does a Human Resources Manager or Director Do? https://www.thebalancecareers.com/what-does-a-human-resources-manager-do-1918551. Truy cập ngày 23/12/2020.

ITD Vietnam Center for Management Development (VNCMD) là chi nhánh tại Việt Nam của ITD World – với hơn 35 năm kinh nghiệm đào tạo Coaching, Lãnh đạo và Quản trị Nhân sự cho các tập đoàn đa quốc gia tại hơn 80 nước trên thế giới. ITD Vietnam Center for Management Development (VNCMD) là chi nhánh tại Việt Nam của ITD World – với hơn 35 năm kinh nghiệm đào tạo Coaching, Lãnh đạo và Quản trị Nhân sự cho các tập đoàn đa quốc gia tại hơn 80 nước trên thế giới.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 028 3825 8487, email [email protected]/ [email protected], hoặc kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 028 3825 8487, email [email protected]/ [email protected], hoặc kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội.

BẠN THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH? CHIA SẺ NGAY!

Các câu hỏi về hr director là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hr director là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hr director là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hr director là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hr director là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hr director là gì

Các hình ảnh về hr director là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về hr director là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm nội dung chi tiết về hr director là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment